Työpaikkaohjaajalle

Työpaikkaohjaaja on henkilö, joka auttaa ja tukee opiskelijaa heidän työssään kehittymisessä ja menestymisessä. Työpaikkaohjaaja perehdyttää opiskelijan organisaation käytäntöihin, kulttuuriin ja työtehtäviin. Hän arvioi, antaa palautetta ja tukee opiskelijaa hänen työssään. Työpaikkaohjaaja auttaa ongelmatilanteissa ja tarjoaa tukea ja turvaa.

Työnantaja ja koulutuksen järjestäjä sopivat opiskelijalle oppisopimuksen ajalle työpaikkaohjaajan.

Työpaikkaohjaajalla tulee olla:

  • Ammattitaitoa ja työkokemusta alasta
  • Motivaatiota ja ohjaustaitoja
  • Sitoutumista työpaikkakouluttajan tehtävään
  • Resurssi opiskelijan ohjaukseen

Työpaikkaohjaajan tehtävät:

  • Työelämässä tapahtuvan oppimisen suunnittelu yhdessä opiskelijan ja kouluttajan kanssa
  • Opiskelijan perehdyttäminen tarpeen mukaan yritykseen, työympäristöön ja työtehtäviin
  • Opiskelijan ohjaaminen ja vuorovaikutteinen palautepohdinta opiskelijan kanssa osaamisen edistymisestä
  • Arviointi yhdessä opiskelijan sekä niiden työyhteisön jäsenten kanssa, jotka ovat osallistuneet ohjaamiseen ja kouluttamiseen työpaikalla

Työpaikkaohjaaja voi toimia myös yhteyshenkilönä työpaikan, opiskelijan ja oppilaitoksen välillä.

Työpaikkaohjaajan tehtävä on vastuullinen ja työelämässä oppimisen eri vaiheissa korostuvat ohjauksessa eri asiat. Ohjaus- ja arviointiosaamista on hyvä ylläpitää jatkuvasti.

Voit kehittää osaamistasi työpaikkaohjaajana Luksian itsenäisesti suoritettavan verkkokoulutuksen avulla tai osallistumalla valtakunnallisen Ohjaan.fi -palvelun koulutuksiin.

Ilmoittaudu itsenäisesti suoritettavaan verkkokoulutukseen >>
(kirjoita avautuvaan hakukenttään työpaikkaohjaaja)
Tutustu ohjaan.fi palveluun >>
(materiaalit sekä ilmoittautuminen valtakunnallisiin verkkokoulutuksiin)

Me autamme

Luksian Yritys- ja Työelämäpalvelut
tyoelamapalvelut@luksia.fi

Työpaikkaohjaajan muistilista

Työpaikkaohjaajan muistilista

Ennen työelämässä oppimista Avusta tarvittaessa yhteistyösopimuksen tekemisessä mahdollisuuksiesi mukaan. Osallistu koulutussopimuksen/oppisopimuksen suunnitteluun. Varmista, että muu henkilöstö on riittävässä määrin tietoinen tästä sopimuksesta sekä opiskelijan...

Erilaisen oppijan ohjaus

Erilaisen oppijan ohjaus

Tämä ohje on ensisijaisesti työpaikkaohjaajalle. Kuka on erilainen oppija? Opiskelija, jolla on oppimisen vaikeuksia. Opiskelija oppii hitaammin kuin muut. Opiskelija oppii eri tavoin kuin muut. Opiskelijalla on joku diagnosoitu sairaus. Opiskelija on erityisen...

Opiskelijan arvioiminen

Opiskelijan arvioiminen

Tämä ohje on työpaikkaohjaajalle. Lähtötason arviointi Oleellista työelämäjakson onnistumisen kannalta. Työpaikkaohjaaja selvittää keskustelemalla opiskelijan ja opettajan kanssa. Työpaikkaohjaaja selvittää seuraamalla opiskelijan työskentelyä. Luo raamit...

Opiskelijan ohjaaminen

Opiskelijan ohjaaminen

Työpaikkaohjaajan ohjaustoimet eri vaiheissa Ennen opiskelijan saapumista Tutustu opiskelijan tavoitteisiin (tutkinnon osa ja ammattitaitovaatimukset). Tiedota työyhteisössä opiskelijan saapumisesta ja tavoitteista. Varaudu opiskelijan saapumiseen: varaa työtilat ja...

Työelämässä oppiminen

Työelämässä oppiminen

Työelämässä oppiminen on Tavoitteellista Opiskelija oppii käytännön töitä tekemällä tutkinnon perusteiden ja ammattitaitovaatimusten mukaisesti Opiskelijalla on myös omia tavoitteita Suunniteltua Työelämässä oppiminen suunnitellaan opiskelijan henkilökohtaisessa...

Kielitietoinen työpaikkaohjaaja

Kielitietoinen työpaikkaohjaaja

Kielitietoinen työpaikkaohjaaja: Tiedostaa käyttämänsä suomen kielen vaikeustason. Tiedostaa ohjauksessa käyttämänsä kielen ja ammattikielen erityispiirteitä. Tunnistaa omassa puheessaan sanat ja rakenteet, jotka eivät kuulu ns. peruskielitaitoon. Avaa ja selittää...