Tämä ohje on ensisijaisesti työpaikkaohjaajalle.

Kuka on erilainen oppija?

 • Opiskelija, jolla on oppimisen vaikeuksia.
 • Opiskelija oppii hitaammin kuin muut.
 • Opiskelija oppii eri tavoin kuin muut.
 • Opiskelijalla on joku diagnosoitu sairaus.
 • Opiskelija on erityisen lahjakas.

Vinkkejä tukitoimista, joista kaikki opiskelijat hyötyvät

 • Sovi ohjauksen tavoista ja pelisäännöistä.
 • Ole mallina omalla esimerkilläsi.
 • Ole kärsivällinen, hyväksyvä ja kannustava.
 • Tarjoa mahdollisuus onnistumisen kokemuksiin.
 • Anna palautetta pienistäkin onnistumisista.
 • Kysy opiskelijalta, mitä hän olisi voinut tehdä paremmin.
 • Ohjaa onnistumaan.

Oppimisen vaikeuksia ja esteitä

 • Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus.
 • Matematiikan oppimisen vaikeus.
 • Puheen ja kielen kehityksen vaikeus.
 • Motoriset vaikeudet.
 • Hahmottamisvaikeudet.
 • Tarkkaavaisuushäiriöt.
 • Kulttuuriin ja kieleen liittyvät vaikeudet.
 • Mielenterveyden ongelmat.

Onnistumisen edellytyksiä

 • Opiskelijan mukaan saaminen.
 • Aito kiinnostusopiskelijan oppimisesta.
 • Avoimuus ja rehellisyys.
 • Usko opiskelijan kykyihin.
 • Yhteistyö.
 • Usko, että joskus edetään pienin askelin.
 • Riittävät resurssit.

Vinkkejä työtehtävien hahmottamisen tukemiseen

 • Suunnittele työtehtävät yhdessä opiskelijan kanssa.
 • Palastele työtehtäväkokonaisuudet.
 • Aikatauluta ja tauota päivän työtehtävät.
 • Teetä opiskelijalla muistilista työtehtävistä.
 • Anna lyhyet ja selkeät ohjeet.
 • Ohjeista yksi asia kerrallaan.
 • Anna tarvittaessa lisäaikaa ja mahdollisuus toistoihin ja kertaamiseen.
 • Sopikaa selkeät pelisäännöt.
 • Kytke ammatillinen tieto käytännön tekemiseen.

Vinkkejä itseluottamuksen tukemiseen

 • Käytä riittävästi aikaa työhön perehdyttämiseen ja uusien työtehtävien omaksumiseen.
 • Tue ja ohjaa työtehtävä alkuun.
 • Varmista ohjeiden ymmärtäminen.
 • Ota opiskelija mukaan työyhteisön vuorovaikutustilanteisiin.
 • Ylläpidä positiivista ja kannustavaa ilmapiiriä.
 • Kasvata opiskelijan vastuuta pienin askelin.

Vinkkejä aktiivisuuden ja oma-aloitteisuuden tukemiseen

 • Laadi opiskelijan kanssa työtehtävät riittävän realistisiksi.
 • Anna lyhyet ja selkeät ohjeet.
 • Ohjaa yksi asia ja tehtävä kerrallaan.
 • Opasta yhdessä tehden ja anna aikaa työtehtävien omaksumiseen.
 • Pyydä opiskelijaa kertomaan, miten hän aloittaisi työtehtävän tekemisen.
 • Kannusta opiskelijaa kysymään.