Luksian tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Kehittämisprojektit, joita Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä hallinnoi tai joihin se osallistuu, edistävät ammatillisen koulutuksen kehittämistä, toiminta-alueen kehittymistä sekä alueen elinkeinoelämässä toimivien henkilöiden osaamista.

Mikä on hanke?

Hanke on aiheeltaan ja kestoltaan rajattu tehtävä, joka lähtee tarpeesta. Hankkeen tavoitteena on tarpeen tai todetun haasteen ratkaiseminen tai idean kehittäminen käytäntöön. Hankkeella on määrätty toiminta-aika, tavoitteet ja budjetti. Hankkeelle ei ole yhtenäisesti sovittua määritelmää. Hanke voi tarkoittaa ohjelmaa, ohjelman osaa tai kokonaista projektia.

Luksian käynnissä olevat hankkeet

Vierko – Fris

Vierko – Fris

Vieraskielisen opetuksen kehittäminen sekä kotimaisten kielten opetuksen tarjonnan ja laadun kehittäminen ammatillisessa koulutuksessa 20.11.2023-31.12.2024. Hankkeessa kehitetään pedagogisia malleja ja oppimateriaaleja vieraskielisen ammatillisen opetuksen,...

Tietojohtaminen

Tietojohtaminen

Tieto-johtamisen kehittäminen 1.1.2022-30.4.2024 Hankkeen tavoitteet Parantaa koulutuksen järjestäjien tietotuotannon prosesseja (prosessien mittaaminen, arviointi ja kehittäminen) Parantaa koulutuksen järjestäjien tiedon analysointikykyjä sekä kykyä käyttää tietoa...

Vakaasti työelämään

Vakaasti työelämään

VAKAASTI työelämään - Pätevöidy varhaiskasvatuksen osaajaksi Hankkeen tavoitteena on vastata Länsi –Uudenmaan varhaiskasvatuksen henkilöstöpulaan ja tulevaisuuden työelämän tarpeiseen koulutetuista varhaiskasvatuksen lastenhoitajista. Tavoitteena on kouluttaa...

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys

Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hanke Luksia osallistuu Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän valtakunnalliseen hankkeeseen 60 muun oppilaitoksen kanssa vuosina 2022–2023. Luksiassa kaikilla opintoaloilla on...

Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistaminen ja kehittäminen Yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamisen ja kehittämisen -hanke kehitetään ja toteutetaan ennaltaehkäisevää yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä. Hankkeen työntekijä yhteisökoordinaattori toimii yhteistyössä...

Erasmus+

Erasmus+

Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ on Euroopan unionin koulutuksen, nuorisoalan ja urheilun ohjelma vuosille 2021-2027. Suomessa Erasmus+ - ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmista vastaa Opetushallitus Suomen kansallisena toimistona. Ohjelman kautta...

Sosiaalisesti kestävä amis

Sosiaalisesti kestävä amis

Sosiaalisesti kestävä amis -verkostohanke 1.1.2023-30.4.2025 Lisätiedot hankevastaava Katja Loikkanen puh. 044 078 1447 katja.loikkanen@luksia.fi Lue lisää hankkeesta >>

Ajankohtaista

Luksiaan valitut opiskelijat

Luksiaan valitut opiskelijat

Luksiaan valittiin vuoden 2024 yhteishaussa 649 uutta opiskelijaa. Onnea kaikille uusille opiskelijoille! Muista ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään 27.6.2024. Tässä vielä hyödyllisiä linkkejä, joihin sinun kannattaa tutustua: Tervetuloa luksialaiseksi >>...

Välivuosiopinnot

Välivuosiopinnot

Välivuosiopinnot tarjoavat mahdollisuuden kehittää itseään. Välivuosiopinnoista voi olla hyötyä niin työelämässä kuin jatko-opinnoissa. Jos jäit ilman koulutuspaikkaa niin sinun kannattaa harkita välivuosiopintoja. Haluat varmasti edistää omaa osaamistasi sekä...

Opintoalakohtaiset aikataulut

Opintoalakohtaiset aikataulut

Opintoalakohtaiset aikataulut 5.8.2024 | Yhteishaun kautta paikan saaneet opiskelijat Lohjan kampus Toivonkatu 4, klo 8.30 (päärakennus, kokoontuminen pääovien läheisyydessä ulkona) Elintarvikealan pt (leipuri-kondiittori) Hius- ja kauneudenhoitoalan pt (kosmetologi,...