Ennen työelämässä oppimista

 • Avusta tarvittaessa yhteistyösopimuksen tekemisessä mahdollisuuksiesi mukaan.
 • Osallistu koulutussopimuksen/oppisopimuksen suunnitteluun.
 • Varmista, että muu henkilöstö on riittävässä määrin tietoinen tästä sopimuksesta sekä opiskelijan työelämässä oppimiseen ja/tai näyttöön liittyvistä suunnitelmista ja työtehtävistä.
 • Selvitä sopimuksista tai oppilaitoksen edustajalta työpaikan vastuut
  – niissä on eroja koulutussopimusopiskelijan ja oppisopimusopiskelijan välillä.

Työelämässä oppimisen alussa

 • Tutustukaa opiskelijan kanssa opiskeltavan tutkinnon osan sisältöön ja ammattitaitovaatimuksiin.
 • Käykää opiskelijan kanssa keskustelu, mitä opiskelija jo osaa ja odottaa ohjaukselta – kerro myös omat odotuksesi opiskelijalle.
 • Tehkää keskustelun pohjalta alustava osaamisen kehittämissuunnitelma – mistä lähdetään liikkeelle, missä järjestyksessä asiat opiskellaan ja alustava aikataulu.
 • Panosta huolelliseen perehdytykseen – työympäristö, työvälineet ja työturvallisuus
 • keskiössä.
 • Esittele opiskelija työyhteisölle, tutustu opiskelijaan.
 • Ohjaa – näyttämällä, kertomalla, kysymällä, tarkistamalla, olemalla ammatin paras malli.
 • Ole saatavilla.

Työelämässä oppimisen aikana

 • Ohjaa, ole saatavilla – tee mahdollisimman paljon yhdessä töitä ohjattavasi kanssa.
 • Seuraa opiskelijan osaamisen kehittymistä, tee tarpeen mukaan ohjausyhteistyötä omien kollegoidesi ja oppilaitoksen edustajan kanssa.
 • Pidä säännöllisesti ohjauskeskusteluja – tarkista osaamisen kehittämissuunnitelman
 • eteneminen, korjatkaa ja tarkentakaa sitä yhdessä.
 • Anna välitöntä palautetta – kehittävää ja korjattavaa, muista ansaitut kehut.
 • Näytön suunnittelu alkaa yhdessä opiskelijan ja oppilaitoksen edustajan kanssa.

Työelämässä oppimisen lopussa

 • Suunnittele näytön sisältöä yhdessä opiskelijan kanssa.
 • Valmistaudu ja osallistu näyttöön ja arviointikeskusteluun.
 • Kirjaa ylös näytössä muodostunut arviointitieto oppilaitoksen edustajan kanssa.
 • Pyydä palautetta paitsi omasta ohjauksestasi niin myös työyhteisöllesi
 • Anna palautetta opiskelijalle sekä koulutuksen järjestäjälle ja vastaa palautelinkin kysymyksiin.
 • Käykää työyhteisössä kokemukset, palaute ja kehittämisideat läpi mahdollisuuksien mukaan.

Työelämässä oppiminen on tavoitteellista, suunniteltua, ohjattua ja arvioitua ja siinä otetaan huomioon tutkinnon perusteiden lisäksi opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).