Työelämässä oppiminen on

Tavoitteellista

 • Opiskelija oppii käytännön töitä tekemällä tutkinnon perusteiden ja ammattitaitovaatimusten mukaisesti
 • Opiskelijalla on myös omia tavoitteita

Suunniteltua

 • Työelämässä oppiminen suunnitellaan opiskelijan henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa
 • Työelämässä oppimista toteutetaan joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella, jotka jo itsessään sisältävät suunnitelmia
 • Suunnitteluvaiheessa varmistetaan, että opiskelija voi tehdä sellaisia työtehtäviä, joita tekemällä tavoitteet saavutetaan
 • Suunnitteluvaiheessa opiskelijan lähtötaso tulee kartoittaa
 • Ohjaussuunnitelma tehdään yhdessä
  – miten kokonaisuus palastellaan eli jaetaan helpommin opittaviin osiin
  – miten, mitä ja milloin työtehtäviä tehdään

Ohjattua

 • Työpaikkaohjaaja ohjaa työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä
 • Ohjaus vaatii fyysistä ja henkistä läsnäoloa
 • Yhteiset työvuorot ja yhdessä työskentely ovat onnistumisen edellytyksiä
 • Osaamisen kehittymistä seurataan jatkuvasti
  – työpaikkaohjaaja antaa kannustavaa ja korjaavaa palautetta ja tekee tarvittaessa muutoksia omaan ohjaukseensa
 • Yhteisohjaus -> Ohjaava opettaja ohjaa, auttaa ja tukee sekä opiskelijaa että työpaikkaohjaaja

Arvioitua

 • Lähtötason arviointi on tärkeää tehdä joko kysymällä tai seuraamalla opiskelijan työskentelyä
 • Osaamisen kehittymistä arvioidaan jatkuvasti
 • Osaamisen kehittymistä verrataan tavoitteisiin ja ammattitaitovaatimuksiin
 • Osaamisen arviointi painottuu työelämäjakson loppuun.
 • Osaaminen osoitetaan näytössä
 • Näytön suunnitteluun kannattaa panostaa. Hyvin suunniteltu on tässäkin tapauksessa puoliksi tehty
 • Osaaminen arvioidaan yhdessä opettajan kanssa arviointikeskustelussa