Työpaikkaohjaajan ohjaustoimet eri vaiheissa

Ennen opiskelijan saapumista

 • Tutustu opiskelijan tavoitteisiin (tutkinnon osa ja ammattitaitovaatimukset).
 • Tiedota työyhteisössä opiskelijan saapumisesta ja tavoitteista.
 • Varaudu opiskelijan saapumiseen: varaa työtilat ja -välineet, mahdolliset avaimet ja kulkuluvat.
 • Osallistu mahdollisuuksien mukaan sopimusprosessiin.
 • Varmista, että olet opiskelijan kanssa samoissa työvuoroissa.

Työelämäjakson alussa

 • Tutustu opiskelijaan, hänen lähtötasoonsa ja ohjaustarpeisiinsa.
 • Tehkää yhdessä ohjaussuunnitelma; miten palastelette kokonaisuuden jakson ajalle ja miten seuraatte osaamisen kehittymistä.
 • Panosta perehdytykseen niin työtehtävien kuin työyhteisön osalta.
 • Tutustu opiskelijaan -luottamuksellinen ohjaussuhde syntyy ja auttaa koko matkan ajan.

Työelämäjakson aikana

 • Ole läsnä niin fyysisesti kuin henkisesti.
 • Seuraa opiskelijan kehittymistä ja anna siitä jatkuvasti hyvää sekä korjaavaa palautetta.
 • Pitäkää suunnitellusti ohjauskeskusteluja.
 • Ole ammattisi paras malli!

Mahdollisen näytön suunnittelu ja aikataulutus

 • Varmista opiskelijan näyttövalmiudet – näyttöön ei ole tarkoitus lähteä epäonnistumaan.
 • Ehdit tarvittaessa vielä tehdä ohjaukseen muutoksia, esim. ohjata kertaamaan sisältöjä ja toistamaan työtehtäviä.
 • Suunnitelkaa näytön ajankohta, kesto, työvuorot ja -tehtävät.
 • Ohjaa opiskelijaa näyttösuunnitelman teossa.

Työelämäjakson lopussa

 • Kannusta ja tue opiskelijaa näytössä.
 • Seuraa ja havainnoi opiskelijan osaamisen osoittamista (näyttöä).
 • Osallistu arviointikeskusteluun.
 • Pyydä opiskelijalta palautetta myös itsellesi ja työyhteisöllesi.

Työelämäjakson jälkeen

 • Anna palautetta yhteistyöstä koulutuksen järjestäjälle saamasi linkin kautta.
 • Arvioi omaa ohjaustyötäsi ja onnistumistasi.
 • Arvioikaa työyhteisönä onnistumistanne oppimisympäristönä.