Kielitietoinen työpaikkaohjaaja:

 • Tiedostaa käyttämänsä suomen kielen vaikeustason.
 • Tiedostaa ohjauksessa käyttämänsä kielen ja ammattikielen erityispiirteitä.
 • Tunnistaa omassa puheessaan sanat ja rakenteet, jotka eivät kuulu ns.
  peruskielitaitoon.
 • Avaa ja selittää vaikeita käsitteitä ja ilmauksia
 • On kärsivällinen ja antaa aikaa oppia ja omaksua.
 • On kiinnostunut ohjattavan taustasta, kielestä ja kulttuurista.
 • Palastelee kokonaisuudet.
 • Sanallistaa selostamalla omaa ja opiskelijan tekemistä.
 • On johdonmukainen.
 • Keskittyy oleelliseen – karsii turhan.
 • Ei oleta, että opiskelija tietää tai ymmärtää asiat, jotka ammattilaiselle ovat itsestään selviä.
 • Varmistaa ymmärtämisen.

Miksi kannattaa olla kielitietoinen?

 • Ohjattava opiskelija voi olla toisesta kielestä ja/tai kulttuurista.
 • Kielitietoisuus helpottaa arjen ohjausta ja opiskelijan oppimista.
 • Jokainen työpaikkaohjaaja on oman alansa kielen ja kielenkäytön malli.

Muista

 • Heikko kielitaito ei tarkoita, että ihminen on tyhmä.
 • Puhu aikuisen kieltä.
 • Keskity olennaiseen.
 • Karsi, selitä, havainnollista.
 • Muiden kielten käyttö ja vertaistuki on sallittua.