Päättyneet hankkeet arkisto

Tiedustelut ennen vuotta 2024 päättyneistä hankkeista: info@luksia.fi

Karkki hanke

Karkki hanke

KARKKI - Kokonaisarkkitehtuuria ammatilliseen koulutukseen 1.1.2022-31.12.2023 Karkki – kokonaisarkkitehtuuria ammatilliseen koulutukseen -hankkeessa tuotettiin ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuuri laajana ammatillisen koulutuksen järjestäjien...

Liikkuva opiskelu

Liikkuva opiskelu

Liikkuva Opiskelu -hanke Liikkuva opiskelu toiminnan tavoitteena on lisätä liikkumista ja opiskelukykyä. Liikkumista on kaikki fyysinen aktiivisuus. Opiskelukyvyn edistämisellä tarkoitetaan oppimisen, opintojen sujumisen ja hyvinvoinnin parantamista kehollisin,...

OPVA

OPVA

OPVA haltuun – Framåt med SSS 1/2022-4/2024 (Luksian osatoteutus päättyi 31.12.2023) Hankkeen tavoitteena oli kehittää opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen (OPVA) koulutuskokonaisuus ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Koulutuksen tavoitteena oli...