KARKKI – Kokonaisarkkitehtuuria ammatilliseen koulutukseen 1.1.2022-31.12.2023

Karkki – kokonaisarkkitehtuuria ammatilliseen koulutukseen -hankkeessa tuotettiin ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuuri laajana ammatillisen koulutuksen järjestäjien verkostoyhteistyönä. Hankkeen rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hanketta koordinoi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia ja hanketta toteutti yhteistyökumppaneina 29 ammatillisen koulutuksen järjestäjää. Luksia oli yksi näistä yhteistyökumppaneista.

Karkki-hankkeessa tuotettu viitearkkitehtuuri kuvataan eri näkökulmista, joista keskeisimpiä ovat organisaation toiminnalliset rakenteet (toiminta-​arkkitehtuuri), organisaation käyttämät tiedot ja näiden rakenteet ja suhteet (tietoarkkitehtuuri) sekä tietoja käsittelevät sovellukset ja sovelluskokonaisuudet (tietojärjestelmäarkkitehtuuri).

Viitearkkitehtuurissa tuotetut kuvaukset ovat avoimesti kaikkien ammatillisen koulutuksen järjestäjien käytettävissä ja jatkokehitettävissä.

Viitearkkitehtuuria kehitetään edelleen ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja kansallisen tason yhteistyönä viitearkkitehtuurin hallintamallin mukaisesti mm. Ammatillisen koulutuksen järjestäjien digikyvykkyyden kehittäminen -verkostohankkeessa, jonka Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa. Vuoden 2024 ajan käynnissä olevan Digikyvykkyys-hankkeen yhtenä tavoitteena on Karkki-hankkeessa tuotetun arkkitehtuurin jalkauttaminen ammatillisen koulutuksen järjestäjien käyttöön.

Toimijat
Hanketta koordinoi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia ja hanketta toteuttaa yhteistyökumppaneina 29 ammatillisen koulutuksen järjestäjää.

Rahoittaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot
hankevastaava
Anu Luosujärvi
puh. 050 406 4910
anu.luosujarvi@luksia.fi

Lue lisää hankkeesta >>

Hankeen muut tärkeät linkit:
Eduuni-wiki >>
Ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan kehittäminen -hanke >>
Ammatillisen koulutuksen digitalisaation osaamisen ja johtamisen kehittäminen -hanke >>
Tietojohtamisen kehittäminen >>