Vieraskielisen opetuksen kehittäminen sekä kotimaisten kielten opetuksen tarjonnan ja laadun kehittäminen ammatillisessa koulutuksessa 20.11.2023-31.12.2024.

Hankkeessa kehitetään pedagogisia malleja ja oppimateriaaleja vieraskielisen ammatillisen opetuksen, monipuolisten oppimisympäristöjen ja toimintamallien kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi. Lisäksi parannetaan kotimaisten kieltenopetuksen tarjontaa ja kootaan/tuotetaan selkokielistä materiaalia.

Hankkeessa kehitetään myös vieraskielisten opiskelijoiden osaamisen tunnistamisen menetelmiä sekä työpaikkaohjaajien kielitietoisuutta ja monikulttuurisuusosaamista.

Hanke koostuu viidestä työpaketista:
1. Vieraskielinen opintotarjonta ja englanninkieliset yhteiset tutkinnon osat
2. Kotimaisten kielten oppiminen ja kielitaidon kartoittaminen
3. Osaamisen tunnistamisen keinot
4. Oppimisen tuen mallit ja toimintaympäristöt
5. Työelämän monimuotoisuuden tukeminen

Luksia osallistuu hankkeessa työpaketteihin 2, 4 ja 5.

Toimijat
Hanketta koordinoi Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda ja mukana on 62 osatoteuttajaa.

Rahoittaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö (strategiarahoitus)

Lisätiedot
Marianne Seppä
hankevastaava
puh. 044 399 2342
marianne.seppa@luksia.fi