Liikkuva Opiskelu -hanke

Liikkuva opiskelu toiminnan tavoitteena on lisätä liikkumista ja opiskelukykyä. Liikkumista on kaikki fyysinen aktiivisuus. Opiskelukyvyn edistämisellä tarkoitetaan oppimisen, opintojen sujumisen ja hyvinvoinnin parantamista kehollisin, toiminnallisin ja liikunnallisin keinoin.

Hankkeen tavoitteet:

  1. Fyysisen aktiivisuuden lisääminen ammattiopiskelijoiden jokapäiväiseen arkeen ja tämän toiminnan juurruttaminen osaksi kaikkien alojen arkea.
  2. Yhteisöllisyyden kasvattaminen koronapandemian jälkeen lisäämällä yhteistyötä ammattialojen välillä sekä yhteistyökumppaneiden kanssa.
  3. Vähän liikkuvien opiskelijoiden aktivoiminen
  4. Liikunnan polku, 9 osp valinnaiset opinnot (lähi- ja verkko-opetus)

Keskeistä
Toiminnan integroituminen oppilaitoksen strategiaan ja opiskeluyhteisön arkeen, vähemmän liikkuvien opiskelijoiden huomiointi, laaja-alainen kehittäminen ja yhteistyö

Hankkeelle myönnetty avustus
25000e (OKM), Luksian omarahoitusosuus: 25000e.

Hankkeen työntekijät
Raija Muittari (projektivastaava), Olli Lehtonen ja Anssi Glan

Hankkeen toteutustapa

TYÖPAJAT: Järjestetään liikunnan ja hyvinvoinnin työpajoja kaikilla Luksian perustutkintoaloilla. Työpajoissa esitellään liikuntatarjontaa, pohditaan kunkin alan mahdollisuuksia liikunnan lisäämiseksi, taukojen ym. aikana sekä kerrotaan Luksian tarjoamista liikuntamahdollisuuksista sekä kysellään toiveita liikuntavälineistä

TOIMINTAYMPÄRISTÖ: Ulkokuntosalien valmistelutyöt sekä käyttöönoton tukeminen, taukotilojen mm. pelipöytien käyttöön kannustaminen, välituntien aktivoiminen ja välineistä huolehtiminen

YHTEISÖLLISYYS: Liikuntatapahtumien järjestäminen molemmilla kampuksilla

OPINNOT: Valinnaisen liikuntatarjonnan kehittäminen ja lisääminen opintotarjontaan (lähi- ja verkko-opinnot), uutena Kuntosalikurssi ja tavoitteellisen liikkumisen verkkokurssi

Tulokset

Hankkeen vaikuttavuutta arvioidaan mm. Nykytilan arviointi- kyselyllä, joka tehtiin ennen hankkeen alkamista ja tehdään uudelleen hankkeen päätyttyä.

Luksian strategia

Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvoinnista ja motivoinnista huolehtiminen on osa Luksian strategiaa.

Hankkeen loppuraportti

Liikkuva Opiskelu 2022-2023

Liikkuva Opiskelu- toiminta on jatkunut Luksiassa jo useampana vuonna. Hankkeissa on keskitytty liikkumisen lisäämiseen ja opiskelukyvyn parantamiseen. Liikkumista on kaikki fyysinen aktiivisuus. Viimeisimmän hankkeen aikana tavoitteena oli yhä enemmän aktivoida vähän liikkuvia opiskelijoita, saattaa yhteen eri alojen opiskelijoita liikunnallisin keinoin sekä lisätä arjen aktiivisuutta mm. liikunnallisia taukoja tukemalla. Hanketta tuki OKM ja siinä työskenteli kolme liikunnanopettajaa.

Hankkeen aikana pidettiin liikunnan ja hyvinvoinnin työpajoja ammattialojen ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoille sekä heidän kanssaan työskenteleville aikuisille. Työpajoissa keskityttiin alakohtaisiin erityiskysymyksiin sekä esittelemään Luksian liikuntatarjontaa valinnaisaineista vapaavuoroihin. Opiskelijoiden toiveiden mukaisia liikuntavälineitä toimitettiin aloille.

Vuoden aikana järjestettiin liikuntatapahtumia: Pingisturnaus Lohjalla, Liikuntapäivät Nummelassa ja Lohjan Aurlahdessa keväällä 2023 sekä Liikuntapäivä Kirkkonummen Joo-Areenalla syksyllä 2023.

Luksiassa jatkettiin taukoliikuntasovellus Break- pro -lisenssiä. Myös koulu Personal trainer- toiminta ja liikuntatutortoiminta saivat jatkoa.

Lohjan ja Nummelan kampukselle valmistui uudet ulkokuntosalit ja opiskelijat saivat niihin opastusta työkyvyn ja hyvinvoinnin tunneilla. Henkilökunta sai oman koulutuksen. Opiskelijaintranet Lukaan tehtiin oma sivu hyvinvointiasioille.

Yhteisiin tutkinnon osiin suunniteltiin Liikunnan ja Hyvinvoinnin osaamispolku, jossa on valittavissa kuusi liikunnan parissa suoritettavaa kolmen osaamispisteen YTO-valinnaista ainetta. Uusina kursseina ovat Urheilijan ja liikkujan oma laji- kurssi, kuntosalikurssi sekä Elämäntaidot -kurssi.

Lisäksi henkilöstölle järjestettiin Jamk:n Iloliike- koulutus Nummelassa ja Luksia oli mukana Saku ry:n kilpailutoiminnassa.

Opiskelijoiden vapaavuorot jatkuvat liikuntasaleissa useimpina arkipäivinä klo 11-12. Uudet valinnaiskurssit pyörivät verkossa sekä lähiopetuksena ja aktiivista opiskelupäivää tuetaan (liikuntavälineitä aloilla). Saku ry:n kilpailutoiminta ja koulu pt-toiminta jatkuvat. Niistä tiedotetaan Wilmassa ja opiskelijaintrassa. Liikunta on osana opiskeluhuoltosuunnitelmaa. Toivottavasti saamme jatkoa myös liikuntapäiville.

Liikuntatoiminta Luksiassa on opiskelijalähtöistä ja opiskelijat ovat mukana toiminnan suunnittelussa. Toiminta ja monipuolista sekä pitkäjänteistä.

Liikuntatiimin puolesta
Raija Muittari

Lisätiedot
projektivastaava
Raija Muittari
puh. 044 369 6630
raija.muittari@luksia.fi