Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Erasmus+ on Euroopan unionin koulutuksen, nuorisoalan ja urheilun ohjelma vuosille 2021-2027. Suomessa Erasmus+ – ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmista vastaa Opetushallitus Suomen kansallisena toimistona.

Ohjelman kautta tuetaan hankkeita, joiden tavoitteena on kehittää ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä.

Opiskelijoille ohjelmaan osallistuminen tarjoaa mahdollisuuden hankkia oman alan työkokemusta ulkomailta.

Opettajat ja ammatillisen koulutuksen asiantuntijat voivat Erasmus+ -ohjelmassa kehittää asiantuntijuutta ja verkostoitua eurooppalaisten kollegojen kanssa.

Luksia saa tukea ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuuteen Erasmus+ ohjelmasta. Opetushallitus on akkreditoinut Luksian opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuden laadukkuuden ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirjalla (Erasmus+ VET Mobility Charter). Akkreditoidut organisaatiot voivat hakea Erasmus+ liikkuvuusrahoitusta kevennetyllä hakumenettelyllä.

Lue lisää hankkeesta>>

Erasmus+ aikuiskoulutukselle

Erasmus+ on suurin ja tärkein aikuiskoulutuksen kansainvälisen yhteistyön ohjelma. Kaikki tuettavat toiminnot edistävät aikuiskoulutuksen hyvien käytäntöjen vaihtoa ja verkostoitumista eri maiden kesken.

Luksia koordinoi strategista aikuiskoulutuksen kumppanuushanketta ”FLIP-IDEAL – Flipped Learning in Adult Education” (2018-2020).

Lue lisää hankkeesta >>