Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hanke

Luksia osallistuu Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän valtakunnalliseen hankkeeseen 60 muun oppilaitoksen kanssa vuosina 2022–2023.

Luksiassa kaikilla opintoaloilla on järjestetty kestävän kehityksen työpaja, jossa opetushenkilöstö pohti ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävän kehityksen ilmenemistä kyseisellä alalla. Yhdessä sovittiin kunkin alan kestävän kehityksen sisältö, toimintatavat ja miten ne toteutetaan opetuksessa. Opiskelijalle asia näkyy osaamislupauksena eli mitä hän osaa ja millaiset työelämätaidot hänellä on valmistuessaan. Palautetta haetaan työpaikoilta opiskelijoiden työssäoppimisjaksojen aikana.

VASKI-hankkeen lopputuloksista kootaan ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta, joka toimii työkaluna ammatillisen koulutuksen järjestäjille tavoiteltaessa kestävää ja vastuullista toimintaa sekä edistäen vihreää siirtymää.

Lisätiedot
hankevastaava
Tellervo Hiirikoski
puh: 044 3696 374
tellervo.hiirikoski@luksia.fi

Lue lisää hankkeesta >>
Opintoalojen vastuullisuuslupaukset >>