VAKAASTI työelämään – Pätevöidy varhaiskasvatuksen osaajaksi

Hankkeen tavoitteena on vastata Länsi –Uudenmaan varhaiskasvatuksen henkilöstöpulaan ja tulevaisuuden työelämän tarpeiseen koulutetuista varhaiskasvatuksen lastenhoitajista. Tavoitteena on kouluttaa työelämälähtöisellä mallilla varhaiskasvatuksessa jo työsuhteessa olevia henkilöitä, jotka työskentelevät alalla ilman pätevyyttä tai alalle hakeutuvia henkilöitä.

Tavoitteena on kehittää ja vakiinnuttaa työelämän kanssahakevaa toimintaa, uudenlaisia koulutuspolkuja ja uraohjausta.

Toiminnan tuloksena syntyy oppilaitoksen ja työelämän kanssa pilotoitu hakevan toiminnan malli sekä työelämäpainotteinen koulutusmalli.

Toimijat
Luksia

Rahoittaja
Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisätiedot
hankevastaava
Marianne Lappalainen
puh. 044 335 6359
marianne.lappalainen@luksia.fi