Yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistaminen ja kehittäminen

Yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamisen ja kehittämisen -hanke kehitetään ja toteutetaan ennaltaehkäisevää yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä. Hankkeen työntekijä yhteisökoordinaattori toimii yhteistyössä hyvinvointialueen opiskeluhuollon yhteisöllisen työn sekä alueellisesti kunnissa toimivien tahojen kanssa luomalla toimintatapoja ja rakenteita yhteistyölle. Hankkeessa aktivoidaan henkilökuntaa ja sidosryhmiä osallistumaan Luksian yhteisölliseen toimintaan.

Tavoitteet

 1. Edistää opiskelijoiden ja koko henkilökunnan sosiaalista hyvinvointia, vuorovaikutusta, motivaatiota ja sitoutumista opiskeluun ja työhön ennaltaehkäisevän yhteisöllisen työn keinoin.
 2. Lisätä oppimisympäristön viihtyvyyttä ja monipuolisuutta.
 3. Kehittää yhteisöllisen opiskelijahuoltotyön rakenteita, jotta se on tasa-arvoisempaa ja tasalaatuisempaa kaikilla Luksian kampuksilla, ottaen huomioon kampusten erilaisuus.
 4. Luoda yhteisöllisen opiskelijahuoltotyön toimintamalli.
 5. Vahvistaa ja selkeyttää yhteistyötä hyvinvointialueen, kampusten sijaintikuntien, toisen asteen koulutuksen järjestäjien ja Luksian yhteisöllisen opiskelijahuollon kanssa.

Toimenpiteet

 • Yhteistyö Luksian johdon sekä hallituksen kanssa.
 • Yhteisöllisen työn rakenteiden jalkauttaminen henkilökunnalle sekä olemassa olevan yhteisöllisen työn näkyväksi saattaminen ja vahvistaminen
 • Yhteisöllinen tila, joka mahdollistaa ryhmät yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, erilaisen opetus tilan, opiskelijoille merkityksellisten yhteistyökumppanien kohtaamispaikan sekä sidosryhmille mahdollisuuden tarjota palvelujaan.
 • Opiskeluhuoltosuunnitelman uudistaminen. Suunnitelman konkretisoiminen ja jalkauttaminen kampuksille erilaisuus huomioiden.
 • Hyvinvointialueen työryhmiin osallistuminen.
 • Hyvinvointialueen osallistuminen Luksian opiskelijahuollon ohjausryhmään.
 • Yhteistyön rakentaminen kuntien ja muiden oppilaitosten kanssa.

Tavoitellut tulokset

 • Opiskelijoiden keskeytykset ja eroamiset vähentyneet. Koettu hyvinvointi on noussut.
 • Yksinäisyyden ja ostrakismin kokemukset vähenevät.
 • Yhteisöllinen tila on alueiden yhteistyökumppanien käytössä.
 • Opiskelijat hyödyntävät tilaa.
 • Opiskeluhuoltosuunnitelmassa on selkeästi määritelty yhteisöllisen opiskeluhuollon rakenne, joka määrittää yhteisöllistä työtä kaikilla kampuksilla.
 • Opiskeluhuollonsuunnitelman pohjalta kampukset rakentavat omanlaisensa toimintatavan yhteisölliselle työlle, jota ohjaa yhteinen vuosikello.
 • Luksia osallistuu alueellisen opiskeluhuollonsuunnitelman laatimiseen sekä ottaa opiskeluhuollonsuunnitelmassa huomioon kuntien hyvinvointisuunnitelmat
  • Luksia yhteisöllinen työ muodostuu yhteistyöstä mm. sijaintikuntien nuorisotyön ja muiden toimijoiden kanssa. Luksia mahdollistaa esim. tilaratkaisuilla sidosryhmien tuottaman yhteisöllisen työn.

Toimija
Luksia

Rahoittaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot
yhteisökoordinaattori
Päivi Lahti
puh: 044 369 6692
paivi.lahti@luksia.fi