Tieto-johtamisen kehittäminen 1.1.2022-30.4.2024

Hankkeen tavoitteet

  • Parantaa koulutuksen järjestäjien tietotuotannon prosesseja (prosessien mittaaminen, arviointi ja kehittäminen)
  • Parantaa koulutuksen järjestäjien tiedon analysointikykyjä sekä kykyä käyttää tietoa päätöksenteon tukena
  • Parantaa koulutuksen järjestäjien kansallisia indikaattori- ja tilastotietoja hyödyntävien ratkaisujen käyttöä operatiivisen toiminnan ja kehittämisen tukena.
  • Lisätä tieto-ohjautuvaa toimintakulttuuria koulutuksen järjestäjien organisaatioissa eri tasolla ja kehittää henkilöstön osaamista tietojohtamisen alueella.

Hankekokonaisuus on jaettu viiteen työpakettiin, joihin osallistutaan eri rooleissa

Luksian työpaketit, kehittäjä-rooli:

  •      Tietojohtamisen prosessit ja osaaminen
  •      Tiedon tuottaminen tiedon tarpeen näkökulmasta
  •      Tiedon laadun varmistaminen järjestelmissä

Luksian työpaketit, osallistujan rooli:

  •      HOKS:n laadun ja tiedon oikeellisuuden parantaminen
  •      Ammatillisen koulutuksen tietojohtamisen kohdearkkitehtuurin kuvaaminen

Toimijat

Hanke on valtakunnallinen verkostohanke, jonka pääkoordinaattorina toimii Omnia. Hankkeeseen osallistuu yhteensä 75 koulutuksen järjestäjää.

Rahoittaja

OKM- Opetus- ja kulttuuriministeriö (strategiarahoitus)

Lisätiedot
hankevastaava
Tarja Leppänen
puh. 044 369 6654
tarja.leppanen@luksia.fi

Lue lisää hankkeesta>>