Vierko – Fris

Vierko – Fris

Vieraskielisen opetuksen kehittäminen sekä kotimaisten kielten opetuksen tarjonnan ja laadun kehittäminen ammatillisessa koulutuksessa 20.11.2023-31.12.2024. Hankkeessa kehitetään pedagogisia malleja ja oppimateriaaleja vieraskielisen ammatillisen opetuksen,...
Tietojohtaminen

Tietojohtaminen

Tieto-johtamisen kehittäminen 1.1.2022-30.4.2024 Hankkeen tavoitteet Parantaa koulutuksen järjestäjien tietotuotannon prosesseja (prosessien mittaaminen, arviointi ja kehittäminen) Parantaa koulutuksen järjestäjien tiedon analysointikykyjä sekä kykyä käyttää tietoa...
Vakaasti työelämään

Vakaasti työelämään

VAKAASTI työelämään – Pätevöidy varhaiskasvatuksen osaajaksi Hankkeen tavoitteena on vastata Länsi –Uudenmaan varhaiskasvatuksen henkilöstöpulaan ja tulevaisuuden työelämän tarpeiseen koulutetuista varhaiskasvatuksen lastenhoitajista. Tavoitteena on kouluttaa...
Karkki hanke

Karkki hanke

KARKKI – Kokonaisarkkitehtuuria ammatilliseen koulutukseen 1.1.2022-31.12.2023 Karkki – kokonaisarkkitehtuuria ammatilliseen koulutukseen -hankkeessa tuotettiin ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuuri laajana ammatillisen koulutuksen järjestäjien...
Kestävä kehitys

Kestävä kehitys

Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hanke Luksia osallistuu Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän valtakunnalliseen hankkeeseen 60 muun oppilaitoksen kanssa vuosina 2022–2023. Luksiassa kaikilla opintoaloilla on...
Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistaminen ja kehittäminen Yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamisen ja kehittämisen -hanke kehitetään ja toteutetaan ennaltaehkäisevää yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä. Hankkeen työntekijä yhteisökoordinaattori toimii yhteistyössä...