Tapahtuma houkutteli paikalle yli 60 osallistujaa

Yrityksen arvo – nyt ja tulevaisuudessa tapahtuma järjestettiin Lohjalla Luksian tiloissa tiistaina 31.10.2023. Tapahtuma toteutettiin Navigaattori ESR+ ryhmähankkeen toteuttajien Luksian, Lohjan kaupungin, Vihdin kunnan sekä Novagon yhteistyönä. Mukana tilaisuudessa oli myös alueellisia yrittäjyyttä ja omistajanvaihdoksia tukevia toimijoita. Tapahtuma oli osa valtakunnallisen omistajanvaihdosviikon 2023 ohjelmaa.

Marianne Ruusunhelmi Suomen Yrittäjistä piti avauspuheenvuoron omistajanvaihdoksesta ja sen merkityksestä. Yrityskauppaa miettii noin kolmasosa yrittäjistä viiden vuoden sisällä. Omistajanvaihdos on koko maassa ajankohtainen jopa 14 500 työnantajayritykselle ja niissä on noin 90 000 työpaikkaa. Onnistuneilla omistajanvaihdosjärjestelyillä varmistetaan yritysten ja työpaikkojen säilyvyys ja pidetään alueen vetovoimaisuus kunnossa. Onnistunut yrityskauppa voi olla vaihtoehto uudelle työuralle yrittäjänä esimerkiksi seuraavalle sukupolvelle tai opiskelijalle. Tutkimusten mukaan noin 40% omistajanvaihdoksen läpikäyneistä yrityksistä muuttuu kasvuyrityksiksi.

Mikko Ruosteenoja Suomen Yrityskaupoista avasi yrityksen arvonmääritystä kuulijoille ja Tuula Eloranta Skillmotorista avasi muun muassa strategian merkitystä ja henkilöstönäkökulmia omistajanvaihdostilanteen yhteydessä. Martin Grotenfelt Jatkaja Oy:stä toi esille pääomasijoittajien tarkastelutavan ostokohteena olevan yrityksen arvioinnissa ja kertoi, miten pääomasijoittaja voi tuoda lisäarvoa ja kasvua kohdeyritykseen. Ilta huipentui omistajanvaihdostarinaan, kun Tytyrin Trekoolin Päivi Alanne kertoi omista kokemuksistaan omistajavaihdosprosessissa.

Yrityksen arvo – nyt ja tulevaisuudessa tapahtuma antoi tietoa osallistujille ja toi näkyville alueellisesti verkostoja omistajanvaihdokseen liittyen, jotta yrittäjien on helppo kääntyä asiantuntijoiden puoleen. Esille nousi hyvin sekä myyjän että ostajan kannalta keskeisiä asioita. Neuvontaa ja asiantuntijapalveluita on hyvin saatavilla. Yrityksen myyminen on prosessi, jossa on monta vaihetta, joten siihen kannattaa varata riittävä aika. Yrityksen myyntikuntoon laittoon kannattaa panostaa ja aloittaa valmistelut ajoissa. Hyvän ja kannattavan yrityksen ostoon löytyy monia rahoitusmalleja.

Jatkamme alueellisen yhteistyön kehittämistä omistajanvaihdoksen osalta. Vuosi 2024 on valtakunnallisen Omistajanvaihdosfoorumin konseptoimana Ostajan vuosi. Kampanjan tarkoitus on tuoda tunnetuksi yrityksen ostamiseen liittyviä tekijöitä sekä herätellä yleisesti yrityksen ostoteeman äärelle yhtenä vaihtoehtona yrittäjyydelle.

Blogin yhteistyössä kirjoittivat:
Anne-Mari Hätönen Luksia ja Marko Tiirinen Lohjan kaupunki