Opintovapaan tarkoituksena on parantaa työelämässä olevien koulutus- ja opiskelumahdollisuuksia sekä nostaa koulutustasoa.

Opintovapaan aikana työntekijä on vapautettu työstään opiskelua varten. Työsuhde pysyy yhä voimassa, mutta työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät.

Opintovapaaoikeus

Työntekijä voi pitää enintään kaksi vuotta opintovapaata viiden vuoden aikana, kun päätoiminen palvelussuhde on kestänyt yhdessä tai useammassa jaksossa vähintään vuoden. Jos palvelussuhde on kestänyt vähintään kolme kuukautta, työntekijällä on oikeus enintään viiden päivän opintovapaaseen.

Opintovapaan voi käyttää yhdessä tai useammassa jaksossa. Vapaan voi jaksottaa myös niin, että työntekijä on osan työpäivästä työssä ja osan opintovapaalla.

Oppisopimuskoulutuksessa olevalla opiskelijalla ei ole oikeutta opintovapaaseen.

Voit tarvittaessa varmistaa meiltä, että onko kyseessä opintovapaalain tarkoittama koulutus, josta olet kiinnostunut.

Me autamme

Haku- ja ohjauspalvelut
puh. 044 369 6675
hakupalvelut@luksia.fi

Aikuiskoulutustuki mahdollistamassa aikuisenkin ammatinvaihtoa

16.6.2023 julkaistuun hallitusohjelmaan on kirjattu, että aikuiskoulutustuki lakkautettaisiin elokuussa 2024.

Nyt on siis oikea hetki hakea opintovapaata ja nostaa omaa koulutustasoa.

Juttu Luksian yrittäjäkoulutukseen osallistuneista>>