Autoalan Keskusliiton omistama säätiö palkitsee vuosittain autoalan ammatillisen toisen asteen koulutuksen järjestäjän, joka on esimerkillisesti kehittänyt alan koulutustoimintaa oppimisen, toimintaympäristön muutosten ja teknologian kehittymisen näkökulmasta. Voittaja palkitaan opettajien koulutukseen tarkoitetutulla rahapalkinnolla ja pokaalilla. Tämä palkinto luovutettiin 21.9.2023 Luksialle.

”Teknologia on muuttunut ja tulee muuttumaan nopeasti lähivuosina. Iso kysymys on, miten turvaamme alan työvoimatarpeen ja osaavien tekijöiden pysyvyyden alalla. Tarvitaan pitkäjänteistä yritys-oppilaitosyhteistyötä kaikkien kouluasteiden kesken. Luksian toiminnassa korostuu vahva osaamisen kehittäminen uuden teknologian laitteita hyödyntäen sekä esimerkillinen yhteistyö alueen yritysten kanssa”, sanoo säätiön asiamies, Autoalan Keskusliiton tekninen johtaja Jouko Sohlberg.

”Autoalan nopea kehitys ja sen toimijoiden tarve osaajista ovat olleet Luksian ajoneuvoalan kehittämisen lähtökohtana. Yritysyhteistyön pohjalta olemme käynnistäneet uusia osaamisaloja vauriokorjaukseen, ajoneuvomyyntiin, pienkonekorjaukseen ja diagnostiikkaan. Yhdessä Luksian työelämäpalvelujen kanssa on syntynyt oppilaitoksen ja ajoneuvoalan työelämäfoorumi. Ensimmäinen autoalan yrityksen kanssa solmittu kumppanuussopimus on juuri solmittu ja näihin yhteistyökuvioihin tulemme panostamaan vahvasti myös jatkossa”, Luksian koulutuspäällikkö Raija Virta toteaa.

Kilpailu nuorista ja alanvaihtajista sekä tarve työurien pidentämiselle kasvaa. Autoala on käynnistänyt alan vetovoimaisuuden monivuotisen ohjelman tavoitteena lisätä autoalan vetovoimaisuutta tulevaisuuden työpaikkana, esitellä alan monipuolisia ammatteja ja työmahdollisuuksia ja uudistaa mielikuvia työtehtävistä, jotka muuttuvat käyttövoimamurroksen edetessä ja ajoneuvoteknologian kehittyessä nopeasti.

Lisätietoja

Jouko Sohlberg, tekninen johtaja, Autoalan Keskusliitto
p. 0400 904 003, jouko.sohlberg@akl.fi

Raija Virta, koulutuspäällikkö, Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
p. 050 466 0669, raija.virta@luksia.fi