Koulutus tarvitsee resurssinsa voidakseen vastata työvoimakysyntään | Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Yritysten työvoimatarpeesta yli puolet kohdistuu ammatillisen koulutuksen suorittaneisiin. Suurelta osin koulutus pystyy tähän tarpeeseen vastaamaan hyvin. Tätä näkemystä vahvistavat valtakunnallisten palautekyselyiden tulokset, joiden mukaan sekä opiskelijat, että työelämä ovat tyytyväisiä ammatilliseen koulutukseen.

– Yhteiskunta saa hyvän katteen ammatilliseen koulutukseen sijoitetulle rahalle. Koulutusta tulee kuitenkin kehittää jatkuvasti, korostaa Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt hallitusohjelman mukaisen ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeen. Tavoitteena on parantaa koulutuksen laatua ja vaikuttavuutta mm. tehostamalla opiskelijoiden oppimisen tukea sekä kasvattamalla rahoituksessa työllistymisen, jatko-opintoihin siirtymisen, suoritettujen tutkintojen ja tutkinnon osien painoarvoa.

– Lainsäädäntö tulee voimaan jo vuoden 2025 alusta. On tärkeää, että ammatillisen koulutuksen rahoitus on vakaata ja ennakoitavaa uudistusten tehokkaan toimeenpanon varmistamiseksi, toteaa Lamppu.

Ammatillisessa koulutuksessa on kasvava määrä oppivelvollisia, aikuisia ja maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita, jotka tarvitsevat erityistä tukea opinnoissaan. Koulutuksen järjestäjät käyttävät yhä suuremman osuuden rahoituksesta oppimisen tukeen.

– Hallituksen tulee pitää kiinni vähintään rahoituksen nykytasosta, jotta myös jatkossa saadaan osaavia ammattilaisia työelämään, Lamppu painottaa.

Kansallisena tavoitteena on, että puolet nuorten ikäluokasta olisi suorittanut korkeakoulututkinnon vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa, että yhä useamman ammatillisen tutkinnon suorittaneen nuoren tulisi jatkaa korkeakouluun.

– Jo nyt lähes puolet ammattikorkeakoulujen uusista opiskelijoista on ammatillisen tutkinnon suorittaneita. On tärkeää pitää edelleen huolta ammatillisen koulutuksen tuottamasta hyvästä ammatillisesta osaamisesta, mutta samanaikaisesti vahvistaa myös opiskelijoiden jatko-opintovalmiuksia, sanoo Lamppu.

Lisätiedot

Veli-Matti Lamppu,
toimitusjohtaja
puh. 050 344 2554
veli-matti.lamppu@amke.fi

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKElla on 87 jäsentä. AMKEn jäsenet edustavat noin 98 % opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella opiskelevista nuorista ja aikuisista.