Prosessiteollisuuden perustutkinto

Henkilö seisoo, kädessään hänellä on kaksi valkoista A4 paperia.

Kiinnostaako ala esimerkiksi panimoteollisuudessa tai voimalaitoksessa? Kiinnostaako laitteiden toimintakunto ja tuotantoprosessit yleensä? Hanki vastuullinen työ kemianteollisuuden parissa ja opiskele prosessiteollisuuden tutkinto.

Prosessiteollisuus on Suomen suurimpia teollisuuden aloja. Ala on hyvin monipuolinen ja se on merkittävä vientiala. Työ prosessiteollisuuden alalla on vastuullista. Sinulla pitää olla hyvät tiimi- ja vuorovaikutustaidot. Koulutuksen aikana suoritat vaadittavat lupakoulutukset.

Prosessiteollisuuden osaamisaloja ovat:

 • Biotekniikan osaamisala
  • Prosessinhoitaja osaa hoitaa bioteknisten valmistus- ja pakkausprosessien koneita ja laitteita. Hän osaa käyttää prosessiohjauksen automaatiojärjestelmiä ja seurata prosessi- ja kenttälaitteiden toimintaa sekä valvoa, ohjata ja säätää työalueensa prosesseja. Hän osaa suorittaa kunnonvalvontaa ja varmistaa prosessin häiriötöntä toimintaa. Hän osaa tehdä voiteluhuoltoja ja muita prosessi- ja automaatiokenttälaitteiden huoltoja. Hän osaa käyttää kasvi- ja eläinsoluja, mikrobeja sekä geenimuokattuja organismeja asianmukaisesti työssään ja työskennellä puhdastilaluokitusten asettamien vaatimusten mukaisesti.
 • Kemianteollisuuden osaamisala
  • Prosessinhoitaja osaa käyttää kemiallisia, mekaanisia, termisiä, ympäristöteknisiä ja aineensiirron yksikköprosesseja. Hän osaa käyttää prosessiohjauksen automaatiojärjestelmiä ja seurata prosessi- ja kenttälaitteiden toimintaa sekä valvoa, ohjata ja säätää työalueensa prosesseja. Hän osaa suorittaa kunnonvalvontaa ja varmistaa prosessin häiriötöntä toimintaa. Hän osaa tehdä voiteluhuoltoja ja muita prosessi- ja automaatiokenttälaitteiden huoltoja.
 • Metallien jalostuksen osaamisala
  • Prosessinhoitaja tuntee metallinvalmistuksen tai -jalostuksen päävaiheet raaka-aineiden hankinnasta lopputuotteiksi ja osaa toimia metallin valmistus- tai jalostusprosessissa. Hän osaa prosessinohjauksen ja käynnissä pidon erikostuneena yhteen tai kahteen prosessin osaan.
 • Paperiteollisuuden osaamisala
  • Prosessinhoitaja tuntee massojen valmistuksen sekä paperin ja kartongin valmistuksen vaiheet ja osaa toimia jossakin massan, paperin, kartongin valmistus- tai jalostusprosessin työtehtävissä tai prosessin osassa. Hän osaa suorittaa kunnonvalvontaa ja varmistaa prosessin häiriötöntä toimintaa sekä selvittää mahdolliset häiriötilanteet. Hän osaa tehdä voiteluhuoltoja ja muita prosessi- ja automaatiokenttälaitteiden huoltoja.
 • Valimotekniikan osaamisala
  • Valutuotevalmistaja tuntee valamisen perusteet, käytettävät materiaalit ja osaa käyttää tarvittavia koneita, laitteita ja työkaluja. Hän osaa toimia jossakin valimon työvaiheessa, kuten muottien ja keernojen valmistuksessa, valamisessa tai valujen jälkikäsittelyssä ja laadunvarmistuksessa. Hän on erikoistunut joko kertamuotti- tai kestomuottimenetelmään. Tehtäviin kuuluu myös käytettävien välineiden huoltamista, puhdistamista ja tarkistamista.

Opinnot sisältävät lähiopetusta ja työelämässä oppimista. Sairaudet, kuten astma tai jotkut allergiat, saattavat rajoittaa työllistymistä. Prosessihoitajan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Suunniteltu kesto on noin 2-3 vuotta. Tutkinto suunnitellaan jokaiselle opiskelijalle henkilökohtaisesti, joten opintojesi kestoon vaikuttaa aiempi koulutus- ja työhistoriasi.

Kun olet suorittanut prosessiteollisuuden tutkinnon, sinulla on perusvalmiudet toimia prosessiteollisuuden eri alojen tuotannon käyttö- ja kunnossapitotehtävissä. Tutkinto voi avata ovia erilaisiin työmahdollisuuksiin, kuten öljynjalostukseen, elintarviketeollisuuteen tai kemian teollisuuteen. Prosessiteollisuuden aloja ja mahdollisuuksia on paljon. Prosessiteollisuuden osaamiselle on kysyntää ja palkka on kilpailukykyinen.

Jos sinua kiinnostaa opiskella prosessinhoitajaksi oppisopimuksella, se on mahdollista. Sinun pitää hankkia alan työpaikka itse. Hankittuasi alan työpaikan, ota yhteyttä.

Voit hakeutua opiskelemaan, vaikka haku ei olisikaan päällä juuri nyt. Suurimpaan osaan Luksian koulutuksia on jatkuva haku. Tämä tarkoittaa sitä, että voit hakea koulutuksiin joustavasti ympäri vuoden.

Jos opiskelet prosessialaa päätoimisesti, voit hakea Kelan opintoetuuksia. Tarkemmat tiedot löydät Kelan sivuilta. Jos saat työttömyysetuutta, voit tiedustella TE-toimistostasi, voiko prosessialan koulutusta opiskella työvoimakoulutuksena.

Luksia pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen. Katso koulutuksen tarkat tiedot kohdasta ePerusteet.

Me autamme

Haku- ja ohjauspalvelut
puh. 044 369 6675
hakupalvelut@luksia.fi

Opiskelijaksi Luksiaan >>
Prosessiteollisuuden ammattitutkinto >>