Prosessiteollisuuden ammattitutkinto

Henkilöllä paperi kädessä, katsoo kuvaajaa ja tekee töitään.

Tutkinnon suorittanut tuntee osaamisalansa prosessit raaka-aineista lopputuotteeksi ja sekä ymmärtää yksittäiset prosessivaiheet, niissä tapahtuvat kemialliset reaktiot ja fysikaaliset vaikutukset. Lisäksi hän osaa huolehtia laadunvalvonnasta ja turvallisuus- ja ympäristöasioista sekä ymmärtää yritystalouteen, toimintaympäristöön ja asiakkuuksiin kytkeytyvät asiat ja vaikutukset.

Tutkinnon suorittanut hallitsee kokonaisvaltaisesti työtehtävät omilla prosessin vastuualueillaan. Hän osaa käyttää prosessiohjauksen automaatiojärjestelmiä ja seurata prosessi- ja kenttälaitteiden toimintaa sekä valvoa, ohjata ja säätää työalueensa prosesseja. Hän osaa suorittaa kunnonvalvontaa ja varmistaa prosessin häiriötöntä toimintaa sekä selvittää mahdolliset häiriötilanteet. Hän osaa tehdä prosessi- ja automaatiokenttälaitteiden huolto- ja kunnossapitotehtäviä.

Työtehtäviä, joissa tutkinnon suorittanut voi toimia:

Tutkinnon suorittanut työskentelee prosessiteollisuuden tuotantoprosessien työtehtävissä. Työllistäviä teollisuusaloja ovat muun muassa kemian-, kemiantuote-, biotuote-, lääke-, biotuotannon-, metallinjalostuksen-, kaivos-, valimo-, elintarvike-, kumi-, muovi-, metsä-, sellu-, paperi- ja rakennustuoteteollisuus sekä sähkökemiallisen pintakäsittelyn-, vesi- ja voimalaitokset.

Tutkinnon suorittanut voi työskennellä ammattilaisena myös työnopastajan, pakkaus- ja varastoprosessien, laadunvalvonnan tai tuote- tai tuotannonkehityksen työtehtävissä.

Tiesitkö, että

Luksian koulutuksiin voit hakeutua jo tänään, sillä suurimpaan osaan koulutuksia on jatkuva haku. Tämä tarkoittaa sitä, että voit hakea koulutukseen joustavasti ympäri vuoden. Ellei haku ole auki, ota yhteyttä Haku- ja ohjauspalveluihin. Katsotaan yhdessä, koska seuraava haku aukeaa.

Luksia pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen. Katso koulutuksen tarkat tiedot kohdasta ePerusteet.

Me autamme

Haku- ja ohjauspalvelut
puh. 044 369 6675
hakupalvelut@luksia.fi

Opiskelijaksi Luksiaan >>