Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto

Henkilö seisoo pihalla selin kameraan kahvikuppi kädessä.

Kiinnostaako sinua mielenterveys- ja päihdetyö? Haluatko tukea ihmisten mielenterveyttä ja päihteettömyyttä ja tarjota apua ja hoitoa niille, joilla on ongelmia mielenterveyden ja päihdeongelmien kanssa?

Sinun kannattaa opiskella mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto. Mielenterveys- ja päihdetyön vastuualueita voi olla:

 • päihdekuntoutus ja -hoito
 • tukikeskustelut ja neuvonta
 • kriisityö ja terapiat
 • hoitosuunnitelmat, seuranta ja arviointi
 • työskentely tiimeissä, kuten lääkärien, psykologien, sosiaalityöntekijöiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa
 • yhteistyö eri organisaatioiden ja viranomaisten kanssa
 • ennaltaehkäisy ja tiedottaminen
 • dokumentointi ja raportointi

Valmistuttuasi mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaiseksi, voit työskennellä esimerkiksi:

 • terveysasemilla
 • sairaaloissa
 • kuntoutuslaitoksissa
 • kouluissa
 • järjestöissä
 • yksityisvastaanotoilla

Jos sinulla on empatiaa, hyviä vuorovaikutustaitoja ja stressinsietokykyä, olet juuri sopiva henkilö mielenterveys- ja päihdetyöhön.

Kun sinulla on vielä työkokemusta ja sosiaali- ja terveysalan perustutkintotasoiset tiedot ja taidot, sinun kannattaa opiskella tämä ammattitutkinto.

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto

Oppisopimuskoulutus ikääntyvien parissa työskenteleville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille

Onko sinulla alan työkokemusta ja omaat vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot? Oletko kiinnostunut osaamisesi syventämisestä ja mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisestä omassa työssäsi? Tule lisäämään ammattipätevyyttäsi.

Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat:

 • mielenterveys- ja päihdekysymyksien käsittely ikääntyneiden kanssa
 • mielenterveys- ja päihdeasiakkaan lähi- ja läheisverkostojen kanssa toimiminen
 • psykososiaalinen hoito ja kuntoutus
 • ikääntyneiden voimavarat ja sosiaaliset ongelmat
 • muistisairaan hyvinvoinnin edistäminen
 • ikääntyneiden psyykelääkehoito

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Ammatillisuuden toteuttaminen mielenterveys- ja päihdetyössä (50 osaamispistettä)
 • Lähi- ja läheisverkostoissa toimiminen (50 osaamispistettä)

Valinnaiset tutkinnon osat:

 • Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttäminen (25 osaamispistettä)
 • Ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyö (25 osaamispistettä, tutkinnon osa mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnosta)

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto

Oppisopimus lasten ja nuorten parissa työskenteleville

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Ammatillisuuden toteuttaminen mielenterveys- ja päihdetyössä (50 osaamispistettä)
 • Lähi- ja läheisverkostoissa toimiminen (50 osaamispistettä)

Valinnaiset tutkinnon osat (joista on valittava vähintään 50 osaamispistettä)

 • Digitaalisessa vuorovaikutuksessa toimiminen (25 osaamispistettä)
 • Laajentuvassa yhteisössä toimiminen (25 osaamispistettä)
 • Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttäminen (25 osaamispistettä)

Toisena valinnaisena tutkinnon osana voi suorittaa vähintään 25 osaamispisteen laajuisen tutkinnon osan ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.

Koulutus toteutetaan ainoastaan oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutukseen voit hakea, kun sinulla on alan oppisopimustyöpaikka.

Ammattinimikkeitä

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaisilla on erilaisia ammattinimikkeitä. Tähän vaikuttavat koulutustausta, työtehtävät ja työympäristö. Tässä muutamia esimerkkejä ammattinimikkeistä:

 • psykiatri (erikoistunut lääkäri)
 • psykologi (asiantuntija)
 • psykoterapeutti (koulutettu ammattilainen)
 • psykiatrinen sairaanhoitaja (erikoistunut sairaanhoitaja)
 • sosiaalipsykologi (erikoistunut asiantuntija)
 • mielenterveyshoitaja (erikoistunut sairaanhoitaja)
 • sosiaalityöntekijä (koulutettu ammattilainen)
 • kriisityöntekijä (koulutettu ammattilainen)
 • päihdetyöntekijä (erikoistunut ammattilainen)
 • päihdehoitaja (erikoistunut lähi- tai sairaanhoitaja)
 • kuntoutusohjaaja (koulutettu ammattilainen)
 • psykiatrinen toimintaterapeutti (erikoistunut toimintaterapeutti)
 • neuropsykologi (erikoistunut psykologi)
 • vertaisohjaaja (kokemusasiantuntija)

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) pyrkii varmistamaan sen, että jokainen opiskelija saa yksilöllistä ja tarkoituksenmukaista koulutusta. Koulutuksen kesto vaihtelee juuri tämän henkilökohtaisen suunnitelman takia. Siihen vaikuttaa muun muassa opiskelijan aiempi osaaminen, työkokemus ja mahdolliset muut erityistarpeet. Aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi opintoja, mikä voi lyhentää opintojen kestoa.

Luksian koulutuksiin voit hakeutua vaikka heti, sillä suurimpaan osaan koulutuksia on jatkuva haku. Tämä tarkoittaa sitä, että voit hakea koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Luksia pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen. Katso koulutuksen tarkat tiedot kohdasta ePerusteet.

Me autamme

Haku- ja ohjauspalvelut
puh. 044 369 6675
hakupalvelut@luksia.fi

Opiskelijaksi Luksiaan >>
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto >>