Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Kaksi henkilöä, toinen makaa vuoteella ja toinen tekee hoitotyötä.

Haluatko työskennellä lasten ja nuorten tai vanhusten parissa? Kiinnostaako sinua terveydenhuollon eri osa-alueet? Onko sinulla hyvät vuorovaikutustaidot ja pidät ihmisten kanssa olemisesta? Silloin sinun kannattaa opiskella sosiaali- ja terveysalan perustutkinto.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta valmistut lähihoitajaksi. Lähihoitajan tutkinto antaa valmiuden työskennellä monialaisissa työympäristöissä arvioiden, suunnitellen ja toteuttaen apuasi tarvitsevien ihmisten hoivaa, hoitoa ja kasvatusta. Osaat käyttää hyvinvointia sekä toimintakykyä edistäviä menetelmiä sekä teknologiaa. Työssäsi osaat tehdä eettisesti, aseptisesti (suunnitelmallisesti etenevä hoitotyö) ja ergonomisesti oikein, niin että asiakas- ja potilasturvallisuus toteutuu.

Tutkinnon osaamisalat ovat:

 • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
  • Tutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset perusvalmiudet ammattialan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä työelämän toimintakokonaisuuteen liittyvällä osa-alueella. Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala tuottaa osaamisen edistää lapsen, nuoren, perheen ja lähiverkoston terveyttä ja hyvinvointia sekä varhaiskasvatuksessa lapsen kasvua, hyvinvointia ja oppimista. Hän voi työskennellä erilaisissa hoidon ja hoivan, varhaiskasvatuksen, ikääntyneiden- ja vammaispalvelujen, mielenterveys- ja päihdetyön, kotihoidon, lapsiperheiden sekä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon työtehtävissä ja -paikoissa. Työpaikat voivat olla julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Tutkinnon suorittanut voi toimia myös yrittäjänä.
 • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
  • Tutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset perusvalmiudet ammattialan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä työelämän toimintakokonaisuuteen liittyvällä osa-alueella. Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala tuottaa osaamisen työskennellä mielenterveys- ja päihdetyössä sekä tehdä alan asiakas- ja verkostotyötä. Hän voi työskennellä erilaisissa hoidon ja hoivan, ikääntyneiden- ja vammaispalvelujen, mielenterveys- ja päihdetyön, kotihoidon, lapsiperheiden sekä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon työtehtävissä ja -paikoissa. Työpaikat voivat olla julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Tutkinnon suorittanut voi toimia myös yrittäjänä.
 • Vammaistyön osaamisala
  • Tutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset perusvalmiudet ammattialan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä työelämän toimintakokonaisuuteen liittyvällä osa-alueella. Vammaistyön osaamisala tuottaa osaamisen edistää vammaistyössä osallisuutta sekä ylläpitää ja edistää toimintakykyä. Hän voi työskennellä erilaisissa hoidon ja hoivan, ikääntyneiden- ja vammaispalvelujen, mielenterveys- ja päihdetyön, kotihoidon, lapsiperheiden sekä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon työtehtävissä ja työpaikoissa. Työpaikat voivat olla julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Tutkinnon suorittanut voi toimia myös yrittäjänä.
 • Ikääntyneiden hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
  • tutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset perusvalmiudet ammattialan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä työelämän toimintakokonaisuuteen liittyvällä osa-alueella. Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan suorittanut osaa toimia osallisuutta, kuntoutumista ja toimintakykyä edistävästi huomioiden ikääntymisen vaikutukset toimintaan kotona ja muissa toimintaympäristöissä. Hän voi työskennellä erilaisissa hoidon ja hoivan, ikääntyneiden- ja vammaispalvelujen, mielenterveys- ja päihdetyön, kotihoidon, lapsiperheiden sekä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon työtehtävissä ja -paikoissa. Työpaikat voivat olla julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Tutkinnon suorittanut voi toimia myös yrittäjänä.
 • Sairaanhoidon osaamisala
  • Tutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset perusvalmiudet ammattialan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä työelämän toimintakokonaisuuteen liittyvällä osa-alueella. Sairaanhoidon osaamisala tuottaa osaamisen edistää asiakkaan terveyttä ja toimintakykyä sekä toimia kotihoidossa ja sairaanhoitotyössä. Hän voi työskennellä erilaisissa hoidon ja hoivan, ikääntyneiden- ja vammaispalvelujen, mielenterveys- ja päihdetyön, kotihoidon, lapsiperheiden sekä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon työtehtävissä ja työpaikoissa. Työpaikat voivat olla julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Tutkinnon suorittanut voi toimia myös yrittäjänä.

Lähihoitajan opinnot kestävät noin 2-3 vuotta. Opintojesi alussa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma, joka tarkentaa opintojesi kestoa. Lähihoitajakoulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. Oppisopimus edellyttää työpaikkaa sosiaali- ja terveysalalta.

Päätoimisesti sosiaali- ja terveysalaa opiskeleva voi hakea Kelan opintoetuuksia. Tutustu niihin Kelan sivuilla. Jos saat työttömyysetuutta, voit selvittää TE-toimistosta, voiko lähihoitajaksi opiskella työvoimakoulutuksena.

Luksia pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen. Katso koulutuksen tarkat tiedot kohdasta ePerusteet.

Me autamme

Haku- ja ohjauspalvelut
puh. 044 369 6675
hakupalvelut@luksia.fi

Opiskelijaksi Luksiaan >>