Ajoneuvoalan perustutkinto

Henkilö tutkii autoa keltaisella mittarilla.

Onko intohimonasi autot? Haluatko myymään autoja vai oletko kiinnostunut enemmän autojen huoltotöistä, korikorjauksesta tai automaalarin työstä? Olipa haaveenasi sitten ammatti automyyjänä tai automekaanikkona, on tämä autoalan perustutkinto juuri sinulle.

Tutkinnossa on työelämän kannalta tarpeellisia ja selkeyttäviä osaamisaloja. Osaamisesi vaihtelee valitsemasi osaamisalan mukaan. Tutkinnon suorittaminen antaa mahdollisuuden työllistyä monenlaisiin autoalan tehtäviin, kuten autohuoltoliikkeisiin, autokorjaamoihin, autokauppoihin, autoteollisuuden yrityksiin tai vaikka itsenäiseksi yrittäjäksi.

Ajoneuvotekniikan osaamisalan suorittaneella on ajoneuvomekaanikon tehtävässä edellytettävä perusosaaminen.

Tutkinnon suorittanut osaa toimia ajoneuvojen huolto, vianhaku ja korjaustehtävissä ottamalla huomioon työssään ajoneuvotekniikan osaamisalaa säätelevät lait, asetukset ja määräykset.

Työssään hän toimii huolellisesti ja ottaa huomioon työturvallisuuden, ympäristömääräykset, ohjeistukset ja työympäristön vaatimukset. Tutkinnon suorittaneella on kokonaisnäkemys ajoneuvoalasta ja sen mahdollisuuksista sekä omasta roolistaan ajoneuvoalan korjaamopalvelujen toteuttajana.

Tutkinnon suorittaja voi suunnata osaamistaan autojen, hyötyajoneuvojen tai pienkoneiden osa-alueille, valitsemansa tutkintonimikkeen mukaisesti.

 • Automekaanikon
  tutkintonimikkeen valinneet suuntaavat osaamistaan autojen mekaanisiin korjauksiin.
 • Diagnoosimekaanikon
  painopiste on ajoneuvojen sähköisten järjestelmien tuntemuksessa.
 • Hyötyajoneuvomekaanikolla
  on runsaasti valittavaa laajassa hyötyajoneuvojen segmentissä.
 • Pienkonemekaanikko
  valitsee tutkintoonsa vapaa-ajan ajonevoihin ja laiteisiin liittyviä osa-alueita.

Osaamisalan suorittanut osaa valita ja käyttää alan työkaluja, oikeita työmenetelmiä ja valita käytettävät materiaalit kohteen mukaan. Hän varmistaa, että työn lopputulos vastaa työlle asetettuja vaatimuksia.

Myynnin osaamisalan suorittaneella on ajoneuvoalan myynti- ja asiakaspalvelutehtävässä edellytettävä perusosaaminen.

Tutkinnon suorittanut osaa toimia myynti ja asiakaspalvelutehtävissä ottamalla huomioon työssään myynnin osaamisalaa säätelevät lait, asetukset ja määräykset.

 • Ajoneuvomyyjä
  myy uusia ja/tai käytettyjä autoja tai koneita
 • Palvelumyyjä
  organisoi ajoneuvokorjaamon toimintoja
 • Varaosamyyjä
  myy ajoneuvojen ja/tai koneiden varaosia

Myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä hän ottaa huomioon työturvallisuuden, riskienhallinnan ja inhimilliset tekijät. Tutkinnon suorittaneella on kokonaisnäkemys ajoneuvoalasta ja sen mahdollisuuksista sekä omasta roolistaan ajoneuvoalan asiakaslähtöisten palvelujen ja myynnin toteuttajana.

Tutkinnon suorittaja voi suunnata osaamistaan ajoneuvo-, huolto-, tai varaosamyyntiin. Osaamisalassa keskeistä on laadukas asiakaspalvelu ja tekninen osaaminen. Kattava myyntipalvelujen tuottaminen on jokapäiväistä.

Tutkinnon suorittaja opastaa asiakkaita erilaisissa rahoitus- ja vakuutusvaihtoehdoissa. Hän hallitsee asiakaslähtöisen liiketoiminnan, viestinnän ja vuorovaikutuksen. Hän osaa toimia erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä ja verkostoitua ammatillisesti.

Tutkinnon suorittaneella on valmiudet ylläpitää asiakassuhteita sekä kehittää asiakaskokemusta ja uusia palveluita.

Vauriokorjauksen osaamisalan suorittaneella on ajoneuvoalan vauriokorjaustehtävissä edellytettävä perusosaaminen.

Tutkinnon suorittanut osaa toimia ajoneuvojen vauriokorjaustehtävissä ottamalla huomioon työssään vauriokorjauksen osaamisalaa säätelevät lait, asetukset ja määräykset.

Työssään hän toimii huolellisesti ja noudattaa työlainsäädäntö-, työturvallisuus- ja ympäristömääräyksiä sekä työympäristön muita ohjeistuksia.

Tutkinnon suorittaneella on kokonaisnäkemys ajoneuvoalasta ja sen mahdollisuuksista sekä omasta roolistaan ajoneuvoalan vauriokorjauksen palvelujen toteuttajana.

Tutkinnon suorittaja voi suunnata osaamistaan automaalauksen tai korikorjauksen osa-alueille valitsemansa tutkintonimikkeen mukaisesti.

 • Automaalariksi suuntautuvat
  osaavat tehdä ajoneuvojen korirakenteiden maalauksen pohjustukset, perus- ja korjausmaalaukset sekä pintakäsittelyn.
 • Korikorjaukseen suuntautuvat
  osaavat selvittää kolarivaurion korjattavuuden ja korjaukseen liittyvät säädökset ja hallitsee ammatissa tarvittavat liitos- ja oikaisumenetelmät.

Osaamisalan suorittanut osaa valita ja käyttää alan työkaluja, oikeita työmenetelmiä ja valita käytettävät materiaalit kohteen mukaan. Hän varmistaa, että työn lopputulos vastaa työlle asetettuja vaatimuksia.

Autoalan opiskelu on hyvin käytännönläheistä. Suurin osa opeista opitaan oikeissa töissä. Luksialla on oma harjoituskorjaamo, jossa opiskelijat pääsevät tutustumaan työtehtäviin kampuksella sijaitsevassa oppimisympäristössä.

Kestävä kehitys on osa opintoja. Tämä tarkoittaa sitä, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon opetuksessa.

Autoalan perustutkinnon opintojen kesto on noin 2-3 vuotta. Koulutus suunnitellaan jokaiselle opiskelijalle henkilökohtaisesti ja sen sisältö rakentuu valitun osaamisalan perusteella. Koulutuksesta on hyvä mahdollisuus työllistyä alalle jo opintojen aikana.

Tutkinto tarjoaa kattavan koulutuksen autojen huoltoon, korjaukseen ja ylläpitoon liittyvissä taidoissa. Autoalalla tarvitaan monenlaisia ja monipuolisia osaajia. Ole sinä yksi heistä ja opiskele itsellesi ajoneuvoalan perustutkinto. Olipa haaveenasi sitten automyyjän, automekaanikon, automaalarin tai autokorikorjaajan ammatti.

Opintojen jälkeen voit hakea ammattikorkeakouluun tai yliopistoon jatko-opintoihin.

Ajoneuvoalan tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. Oppisopimus edellyttää työpaikkaa autoalalta.

Päätoimisesti autoalaa opiskeleva voi hakea Kelan opintoetuuksia. Työttömyysetuutta saava voi selvittää TE-toimistosta, voiko autoalan tutkintoa opiskella myös työvoimakoulutuksena.

Vaikka haku autoalalle ei juuri nyt olisikaan auki, ota yhteyttä. Luksian koulutuksiin voit hakea jo tänään, sillä suurimpaan osaan koulutuksia on jatkuva haku. Tämä tarkoittaa sitä, että voit hakea koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Luksia pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen. Katso koulutuksen tarkat tiedot kohdasta ePerusteet.

Me autamme

Haku- ja ohjauspalvelut
puh. 044 369 6675
hakupalvelut@luksia.fi

Opiskelijaksi Luksiaan >>
Ajoneuvoalan ammattitutkinto >>