Tuemme, ideoimme ja toteutamme koulutusmalleja juuri sinun yrityksellesi

Yhteistyö tukee sekä työelämää että oppilaitosta. Opetustyö tarvitsee jatkuvaa kehittämistä. Yhdessä voimme tehdä uusia ratkaisuja työelämän haasteisiin. Ammattiosaamista kun ei voi korvata.

Aloita yhteistyö, ota yhteyttä:
Yritys- ja Työelämäpalvelut
tyoelamapalvelut@luksia.fi

Kaikki koulutuksen järjestäjät tulee pitää mukana ammatillisen koulutuksen kehittämisessä

Viimeisen kolmen hallituskauden aikana on tehty suuria uudistuksia, joiden läpivientiin ammatillisen koulutuksen järjestäjät eivät ole saaneet riittävästi aikaa.

– Tärkeää olisi, että nyt valmisteilla oleva uudistus toteutetaan niin, että saavutetaan ammatillisen koulutuksen toiminnallinen vakaus pidemmäksi ajaksi, kuin hallituskaudeksi, painottaa AMKE toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu.

AMKE pitää lainsäädäntöuudistuksen tavoitteita kannatettavina. Rahoitusuudistus tehostaa koulutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Oppimisen tuen ulottaminen kaikkiin sitä tarvitseviin on tärkeää, sillä opiskelijoiden oppimisen tuen tarpeet ovat moninaistuneet ja lisääntyneet merkittävästi viime vuosina.  Lisäksi on tärkeää, että ammatillisen koulutuksen toiminnan ohjausta uudistetaan.

– Lainsäädännössä asetettujen tavoitteiden toteutuminen ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Esimerkiksi rahoitusuudistuksen osalta ei ole esitetty riittäviä taloudellisia vaikuttavuusarviointeja koulutuksen järjestäjien toimintaan, toteaa toimitusjohtaja Lamppu.

Toiminnanohjauskokeilun tavoite koulutuksen järjestäjien välisen vuoropuhelun lisäämisestä sekä tutkintojen järjestämislupamenettelyn kehittämisestä ovat hyviä.

– Kokeilun myötä mahdollisesti saavutettavat myönteiset kokemukset tulee kuitenkin valtavirtaistaa koko järjestäjäkenttään jo ennen kokeilun loppua. Lisäksi kokeiluun kuulumattomien koulutuksen järjestäjien toiminnan kehittämistä tulee tukea aktiivisesti, muistuttaa Lamppu.

Lue lausunto >>
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKElla on 87 jäsentä. AMKEn jäsenet edustavat noin 98 % opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella opiskelevista nuorista ja aikuisista.

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Haluatko tiimiisi tuotekehitystyön ammattilaisen, joka osaa kehittää ja uudistaa oman ammattialansa tuotteita, palveluja ja toimintamalleja? Tutkinnon suorittaja osaa valitsemiensa tutkinnon osien perusteella muotoilla tuotekehitystyön asiakaslähtöisesti, tuotteistaa sen markkinoille ja rakentaa sen ympärille toimivan brändin. Lue lisää >>

Ammattiosaamista tarvitaan aina

Motivoituneen ja tehokkaan henkilöstön rakentaminen on avain menestyvään yritykseen. Lue työelämälähtöisestä tavasta opiskella ammatti työtä tehden. Lue lisää oppisopimuksesta >>

Muutosturvakoulutus

Autamme irtisanomistilanteissa. Tarjolla on erilaisia tukimuotoja. Tutustu muutosturvaan >>

Henkilöllä on kaksi puhelinta. Toinen kädessä edessään ja toinen korvalla, johon hän puhuu.