Muutoskoulutus pyrkii auttamaan yritystä sekä yrityksen työntekijöitä muutostilanteessa. Se auttaa organisaatiota sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin. Muutosturvakoulutus on koulutusohjelma, joka pyrkii auttamaan työntekijää uusien työmahdollisuuksien löytämiseksi.

Muutosturvakoulutus on osa laajempaa kokonaisuutta

Se käsittää toimenpiteitä sekä tukimuotoja irtisanottavalle työntekijälle. Koulutuksen tavoitteena on tukea työntekijää irtisanomistilanteessa, edistää työllistymistä ja vähentää työttömyyden kielteisiä vaikutuksia. Tarjoamme mahdollisuuden kehittää omaa osaamista. Näin sinulla on paremmat edellytykset löytää uusia työmahdollisuuksia. Voit mahdollisesti vaihtaa jopa alaa.

Tarjoamme muutosturvakoulutuksen osalta muun muassa:

 • koulutusta ja kursseja
 • työnhakuvalmennuksia
 • neuvontaa ja tukea
 • työkokeiluja ja työharjoittelua

Pyrimme muutosturvakoulutuksen kautta auttamaan työntekijöitä, edistämään työvoiman joustavuutta ja sopeuttamaan työntekijöitä muuttuvaan työmarkkinaan.

Siksi tarjoammekin räätälöityä muutosturvakoulutusta keskustelujen ja tapaamisten kautta juuri sinulle.

Ota yhteyttä:

Yritys- ja Työelämäpalvelut
tyoelamapalvelut@luksia.fi

Tutustu Luksian työvoimakoulutuksiin ja valmennuksiin >>

Lisätietoa yrityksen muutoskoulutuksesta

Muutoskoulutuksessa työntekijöitä ja johtoa koulutetaan sopeutumaan organisaation muutoksiin. Muutoksia voivat olla esimerkiksi:

 • uudelleenjärjestelyt
 • yritysostot
 • fuusiot
 • yrityskulttuurin muutokset
 • teknologiset muutokset

Muutoskoulutuksen tavoitteena on, että työntekijä ymmärtää muutoksen syyt, lähtee kehittämään muutoksesta aiheutuvia tarvittavia taitoja ja oppii sopeutumaan uuteen rooliin tai tehtävään.

Muutoskoulutuksessa yrityksen johtoa koulutetaan muutoksen johtamiseen, viestintään ja työntekijöiden tukemiseen. Koulutuksessa voidaan käydä läpi seuraavia osa-alueita:

 • muutosprosessi, muutoskäyttäytyminen ja muutoksen eri vaiheet
 • avoin ja selkeä kommunikointi
 • vastarinnan käsittelytaidot
 • työntekijöiden tarpeet muutoksen aikana
 • sidosryhmien erilaiset tarpeet ja odotukset
 • kriisitilanteet ja kyky reagoida niihin
 • sitouttaminen, arvot ja tiimityö

Koulutuksen tavoitteena on antaa taidot ja työkalut, joita johto tarvitsee menestyäkseen muutosjohtamisessa ja positiivisen ilmapiirin luomisessa. Jokainen henkilö kokee muutoksen eri tavalla ja tarvitsee tukea sopeutuakseen. On hyvä tunnistaa, kuunnella ja ymmärtää organisaation eri näkökulmia.

Muutoskoulutus yrityksen työntekijöille

Koulutus on tärkeä osa onnistunutta muutosjohtamista. Koulutus auttaa työntekijää sopeutumaan muutokseen. Koulutus tukee hyvinvointia ja varmistaa, että yritys pysyy tehokkaana myös muutosprosessin aikana.

Muutoskoulutuksessa yrityksen työntekijälle voidaan käydä läpi seuraavia osa-alueita:

 • muutoksen syyt, tavoitteet ja aikataulut
 • muutoksen tuomat vaiheet ja haasteet
 • uusien taitojen oppiminen | opetusjaksot
 • uuden teknologian käyttö | käytännön harjoitukset
 • henkinen hyvinvointi, ryhmäkeskustelut
 • tiimityö, yhteistyö
 • palautteen anto

Meillä ei juuri nyt ole tarjota yrityksellesi muutoskoulutusta. Jos olet kiinnostunut tästä vaihtoehdosta, ota yhteyttä. Pyrimme kartoittamaan yrityskohtaisesti, miten voimme olla avuksi.

Ota yhteyttä:

Yritys- ja Työelämäpalvelut
tyoelamapalvelut@luksia.fi

Tutustu Luksian koulutuksiin >>
Lue aikuiskoulutuksesta >>

Me autamme

Haku- ja ohjauspalvelut
puh. 044 369 6675
hakupalvelut@luksia.fi