Lohjan kampuksella vietettiin Yrittäjän polku – Sinun polkusi? -teemapäivää huhtikuussa. Tapahtuma oli suunnattu toisen asteen opiskelijoille sekä opetus- ja ohjaushenkilökunnalle. Saimme vieraaksi viisi kiinnostavaa ja innostavaa yrittäjää, jotka kertoivat oman uratarinansa.

Tässä keskeisiä nostoja esityksistä

Yrittäjän polku kuvaa yrittäjäksi ryhtymistä ja yrittäjän eri kehittymisen vaiheita, joita yrittäjät käyvät läpi. Kaikki lähtee liikkeelle ideasta, jonka jälkeen alkaa tutkimus ja suunnittelu. Liiketoimintasuunnitelman laatimisen jälkeen yrittäjä tarvitsee yleensä rahoituksen yrityksen perustamiseen ja toiminnan aloittamiseen. Rahoitus voi muodostua omista säästöistä tai ulkopuolisesta rahoituksesta tai molemmista. Rahoituksen hakeminen ulkopuoliselta taholta vaatii hyvän suunnitelman ja kyvyn vakuuttaa sijoittajat tai lainan antajat. Kun rahoitus on kunnossa, on aika perustaa yritys.

Yritystoiminnan käynnistäminen sisältää usein tuotteiden tai palveluiden kehittämistä, tuotannon tai palveluiden järjestämistä, asiakaskunnan hankkimista sekä myynnin ja markkinoinnin aloittamisen. Liiketoiminnan kasvattaminen ja kehittäminen on yrittäjän tärkeimpiä tavoitteita.

Yrittäjäksi voi alkaa myös niin, että ostaa olemassa olevan yrityksen. Omistajanvaihdos voi olla kannattava ratkaisu, sillä toimivalla yrityksellä on jo muun muassa oma asiakaskunta. Suomessa omistajanvaihdokset ovat tärkeä osa pk-yritysten jatkuvuutta. Meillä on hyvä tukiverkosto, joka auttaa tekemään omistajanvaihdoksesta onnistuneen.

Yrittäjän pitää pystyä sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin. Haasteita tulee varmasti matkan varrelle ja niitä pitää pyrkiä ratkaisemaan joustavasti, sinnikkäästi ja luovasti. On hyvä oppia virheistä, jos sellaisia tulee eteen. Yrittäjän polku on on haastavaa mutta palkitsevaa. Yrittäjyys vaatii intohimoa, omistautumista ja kykyä käsitellä epävarmuutta mutta samalla se antaa mahdollisuuden luoda jotain omaa.

Yrittäjien koulutustaustasta

Yrittäjyyteen ei ole olemassa tiettyä koulutusreittiä. Toisilla saattaa olla takanaan korkeakouluopinnot, toiset taas ovat itseoppineita ja he ovat hankkineet käytännön kokemuksen työelämässä. Yrittäjyys vaatii monia taitoja. Usein yrittäjiä yhdistää kuitenkin tietyt taidot ja ominaisuudet. Sinnikkyys, luovuus, tiimityötaidot, ongelmanratkaisukyky ja kyky sopeutua muutoksiin korostuu monilla yrittäjillä.

Teemapäivä oli loistava tilaisuus kuulla yrittäjyydestä, yrittäjyysosaamisen kehittämisestä sekä omistajavaihdoksesta. Tapahtumaan osallistuneet opiskelijat saivat tuhdin tietopaketin monimuotoisesta yrittäjyydestä. Se lisäsi opiskelijoiden ymmärrystä yrittäjyydestä sekä avasi näkemyksiä erilaisista poluista yrittäjyyteen. Tilaisuuteen osallistui sekä Luksian että Lohjan lukion opiskelijoita.

Kiitos kaikille yrittäjille mahtavista puheenvuoroista. Tässä vielä listauksena paikalla olleet esiintyjät:

  • Jutta Österberg-Hurme, Liikunta- ja Hyvinvointikeskus Aplico Oy
  • Hannu Saarelma, Rakennusliike Sundholm Oy
  • Anneli Komi, Suomen Yrittäjät
  • Antti Kärki, Digiteam Oy
  • Juhani Mattinen, Lohjan Autotalo Oy
  • Jaana Huusko-Röhrs, Mehiläinen Lohja