Luksian Senioriklubi täytti marraskuussa 10 vuotta. Senioriklubin jäseneksi voivat liittyä koulutuskuntayhtymän palveluksesta eläkkeelle jääneet henkilöt sekä työsuhteessa olevat henkilöt sinä vuonna, kun täyttävät 55 vuotta.

Senioriklubin tarkoituksena on rakentaa silta vuosikymmenten mittaan hankitun kokemuksen ja osaamisen sekä uusien ajatusten ja näkemysten välille, sosiaalisen kanssakäymisen jatkuminen työelämässä olevien ja eläkeläisten kesken ja jäsenten henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin ylläpitäminen sekä edistäminen.

Tässä senioriklubilaisia juhlimassa kymmenvuotista Senioriklubia Lohjan kampuksella.