Vammaistyön osaamisala | osatutkinto

Nuori ja vanha ihminen katsovat toisiaan, kun istuvat puiston penkillä.

Haluatko työskennellä henkilöiden kanssa, joilla on erityistarpeita, kuten fyysisiä, kehityksellisiä tai muita vammoja? Oletko jo valmis lähihoitaja mutta haluat laajentaa osaamistasi vammaistyöhön? Tämä osatutkinto on sinulle.

Vammaistyön keskeisiä tehtäviä ovat:

  • asiakkaan arjen askareissa auttaminen
  • asiakkaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen
  • asiakkaan terveydentilan ja hyvinvoinnin seuraaminen
  • yhteistyö lääkäreiden, fysioterapeuttien, toimintaterapeuttien ja sosiaalityöntekijöiden kanssa
  • asiakkaan elämänlaadun parantaminen esimerkiksi sosiaalisten suhteiden ylläpito
  • tuki asiakkaan perheelle ja omaisille

Lähihoitajalta odotetaan vammaistyössä monipuolisia taitoja, kuten kärsivällisyyttä, hyvää kommunikointikykyä, empatiaa sekä kykyä kohdata erilaisia elämäntilanteita ja ihmisiä. Työ saattaa olla fyysisesti ja henkisesti vaativaa mutta myös palkitsevaa, sillä työ mahdollistaa avun tarjoamisen niille, jotka sitä eniten tarvitsevat.

Työnantajien tarjoamat työtehtävät ja -ympäristöt saattavat vaihdella paljonkin. Työnantajiasi voivat olla esimerkiksi kunnat, kaupungit tai sairaanhoitopiirit. Monet yksityiset yritykset tarjoavat myös vammaispalveluja, kuten yksityiset hoivakodit. Järjestöt ja säätiöt pitävät yllä palveluyksikköjä, joissa työskentely on myös mahdollista. Koulut ja oppilaitokset voivat myös tarvita tukea vammaisten oppilaiden ja opiskelijoiden arjessa ja opinnoissa.

Minne ikinä työsi vie mennessään, kaikissa niissä on tavoitteena tarjota yksilöllistä ja laadukasta hoivaa sekä tukea vammaisille henkilöille, jotta he voivat elää mahdollisimman täysipainoista ja itsenäistä elämää.

Luksia pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen. Katso koulutuksen tarkat tiedot kohdasta ePerusteet.

Me autamme

Haku- ja ohjauspalvelut
puh. 044 369 6675
hakupalvelut@luksia.fi

Opiskelijaksi Luksiaan >>