Turvallisuusalan perustutkinto

Turva-alan opiskelijat harjoittelevat työtään luokassa.

Haluatko tehdä työtä turvallisuusvalvojana? Oletko kiinnostunut turvallisuusalasta tai turvallisuustekniikasta? Haluatko ylläpitää yhteiskunnan turvallisuutta ja järjestystä? Tule osaksi turvallisempaa tulevaisuutta, opiskele itsellesi turvallisuusalan perustutkinto.

Turvallisuusala sopii sinulle, jos olet fyysisesti ja psyykkisesti hyvässä kunnossa. Olet nuhteeton, rehellinen ja luotettava. Sinulla on nopeaa pelisilmää nähdä ja ennakoida erilaiset tilanteet, joissa ammattitaitoasi tarvitaan. Työ turvallisuusvalvojana on joskus hektistä ja siinä tarvitaan rauhallista mutta määrätietoista toimintatapaa.

Turvallisuusalan suorittaneena sinulla on laaja-alainen ammattitaito toimia turvallisuusalalla. Opiskeluvalintojesi perusteella sinulla on syvempää osaamista

  • Vartioinnista
  • Järjestyksenvalvonnasta
  • Toimimisesta häiriö- ja onnettomuustilanteissa
  • Turvatekniikasta
  • Turvateknisten laitteiden käyttämisestä

Turvallisuusalan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista sekä yhteisistä tutkinnon osista. Turvallisuusalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Turvallisuusvalvojan koulutuksen kesto on noin 3 vuotta. Tutkinto suunnitellaan jokaiselle opiskelijalle henkilökohtaisesti.

Kaikki opiskelevat turvallisuusvalvojan palvelutehtävissä toimintaa sekä riskien hallintaa ja turvallisuusdokumenttien laatimista. Valinnaisissa turvallisuusalan opinnoissa pääpaino on turvallisuusteknisessä, häiriö- ja onnettomuustilanteissa toimimisessa sekä vartioinnissa.

Turvallisuusalan perustutkinnon suorittanut osaa toimia itsenäisesti erilaisissa vartiointitehtävissä, turvasuojauksen suunnittelu-, asennus- ja ylläpitotehtävissä, tavaroiden kuljetuksessa, vastaanotto- ja vahtimestaripalvelussa tai turvatarkastuksessa. Hän osaa tehdä yritysturvallisuuteen liittyviä perusmuotoisia uhka- tai riskikartoituksia ja ennalta ehkäiseviä turvallisuussuunnitelmaluonnoksia ja toimia yhteistyössä alan keskeisten viranomaisorganisaatioiden ja yhteisöjen kanssa.

Turvallisuusvalvojat työskentelevät valtion, kuntien ja yksityisten yritysten palveluksessa. Turvallisuusvalvojat työskentelevät erilaisissa vartioimistehtävissä, järjestyksenvalvojina ja vahtimestareina sekä turvasuojaajan työtehtävissä (turvallisuustekniikan suunnittelu, asennus ja huolto).

Kun olet suorittanut turvallisuusalan perustutkinnon, voit toimia turvallisuusalan perustehtävissä. Ammattinimikkeitäsi voi olla vartija, järjestyksenvalvoja tai turvasuojaaja. Voit toimia myös muissa turvallisuusalan tehtävissä.

Turvallisuusalan tutkinto tarjoaa hyvän pohjan jatko-opinnoillesi esimerkiksi ammattikorkeakouluun. Voit edetä opinnoissasi seuraaville julkisen puolen aloille: poliisi, tulli, rajavartiosto, palo- ja pelastustyö sekä vankeinhoito.

Turvallisuusalan opintojen alussa opiskelijasta teetetään suppea turvallisuusselvitys. Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä. Turvallisuusalan työssä korostuvat fyysinen ja psyykkinen terveys, lakien ja säädösten noudattaminen, asiakaspalvelu ja paineensietokyky.

Voit kouluttautua turvallisuusalalle myös oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutus edellyttää työpaikkaa turvallisuusalalta.

Jos haku ei ole juuri nyt auki, ota yhteyttä. Suurimpaan osaan koulutuksia on jatkuva haku. Jatkuva haku tarkoittaa sitä, että voit hakea turvallisuusalan tutkintokoulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Jos opiskelet päätoimisesti turvallisuusalaa, voit tutustua Kelan sivuilla, millaiset mahdollisuudet sinulla on Kelan opintoetuuksiin.

Luksia pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen. Katso koulutuksen tarkat tiedot kohdasta ePerusteet.

Me autamme

Haku- ja ohjauspalvelut
puh. 044 369 6675
hakupalvelut@luksia.fi

Opiskelijaksi Luksiaan >>
Turvallisuusalan ammattitutkinto >>
Turvallisuusalan erikoisammattitutkinto >>