Rakennusalan perustutkinto

Henkilö keltaisessa huomioasussa rakennuksella töissä.

Haluatko monitaitoiseksi rakennusalan ammattilaiseksi? Rakennusala tarjoaa monipuolisen ja käytännönläheisen koulutuksen. Rakennusalan perustutkinnon suoritettuasi työskentelet monipuolisesti rakennusalan vaihtelevissa työtehtävissä.

Rakennusalan perustutkinnossa on seuraavia osaamisaloja:

 • Talonrakennuksen osaamisala
  • Alan suorittanut osaa tehdä talonrakennustyömaan perustusvaiheen töitä sekä osaa tehdä ulko- ja väliseinätyöt sekä vesikaton runkotyöt eristystöineen suunnitelmien ja asiakirjojen mukaan. Hän osaa käyttää rakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja sekä toimii laatutietoisesti, oma-aloitteisesti sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkisesti.
 • Kivialan osaamisala
  • Alan suorittanut osaa valmistaa kivituotteita, asentaa kivituotteita tai louhia luonnonkiveä. Hän osaa valmistaa piirustusten mukaan erilaisia rakennuskivituotteita sisustukseen, julkisivurakentamiseen sekä ympäristö- ja piharakentamiseen sekä osaa tehdä suunnitelmien mukaan kiviasennuksen pohjarakenteita ja asentaa sisustuskiviä, julkisivukiviä, tulisijoja sekä ympäristö- ja pihakiviä. Tutkinnon suorittaja osaa geologian ja louhintatekniikan perusteita, toimii laatutietoisesti, oma-aloitteisesti sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkisesti.
 • Maanrakennuksen osaamisala
  • Alan suorittanut osaa tehdä tavanomaisen maarakentamisen kohteen töitä sekä osaa asentaa kunnallisteknisiä sade- ja jätevesijärjestelmiä sekä vesijohtoja varusteineen. Hän osaa toimia kaivutöissä koneiden kaivutöiden ohjaajana ja osaa käyttää rakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja.
 • Maarakennuskoneenkuljettajan osaamisala
  • Alan suorittanut osaa käyttää ainakin yhtä maarakennuskonetta turvallisesti ohjeita ja määräyksiä noudattaen tavanomaisissa maarakentamisen kohteissa. Hän osaa tehdä tavanomaisiin maarakentamisen kohteisiin sisältyviä yleisimpiä mittaus- ja merkintätöitä sekä osaa käyttää rakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja.

Luksiassa sinun on mahdollista kouluttautua joko maanrakentajaksi, maarakennuskoneenkuljettajaksi tai talonrakentajaksi.

Talonrakentajana

 • Toimit rakennustyömailla monipuolisissa ja vaihtelevissa työtehtävissä. Työpaikat ovat yleisimmin erikokoisissa rakennusalan yrityksissä vaihdellen suurista kerrostalotyömaista yksittäisiin korjauskohteisiin. Tyypillistä rakennusalalla on myös oman yritystoiminnan perustaminen. Lisäksi voit hakeutua esimerkiksi rautakauppojen rakennustarvikemyyntiin.

Maarakennuskoneenkuljettajana

 • Voit erikoistua muun muassa liikennealueiden hoitokoneiden käyttöön, vesihuoltoverkostojen koneenkuljettajaksi, maa- ja kiviainesten jalostamiseen, pohjanvahvistustöihin, piharakentamiseen, maa-ainesten kuljetukseen tai rakennusalan moniosaajaksi. Sinulta onnistuu myös koneiden huolto ja kunnossapito. Tyypillisimmät työpaikat ovat maarakennusalan ja kiinteistöhuoltoalan yrityksissä sekä valtion ja kunnan työtehtävissä. Voit myös toimia itsenäisenä yrittäjänä.

Maarakentajana

 • Teet rakennusten perustustöitä, sekä ympäristö- ja maisemointitöitä. Rakennat, peruskorjaat ja ylläpidät kunnallistekniikkaa, teitä, katuja ja ulkoalueita. Alan työpaikkoja on muun muassa maarakennus-, talonrakennus-, viherrakennus-, ja kiinteistönhoitoa alan yrityksissä sekä valtiolla ja kunnissa.

Kun opiskelet ammattitutkintoa, voit samalla suorittaa kaksoistutkinnon. Tämä tarkoittaa sitä, että luet saman aikaisesti lukion aineita.

Ammatilliset tutkinnot antavat myös yleisen kelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Rakennusalalta valmistuneet hakeutuvat yleisimmin rakennusmestariksi, insinööriksi tai diplomi-insinööriksi.

Luksia on mukana Oamk Highway yhteistyöhankkeessa, jossa toisen asteen opiskelijalle luvataan opiskelupaikka informaatioteknologiasta, tekniikasta tai luonnonvara -alalta, jos hän suorittaa opiskeluaikanaan Oamkin määrittelemät 15 opintopistettä sekä toisen asteen koulutuksen.

Oamk Higwaysta voit hakeutua esimerkiksi seuraaviin koulutuksiin:

 • Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
 • Insinööri (AMK), Talotekniikka
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennusalan työnjohto

Rakennusalan perustutkinnon koulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen kesto vaihtelee tavoitteista ja lähtötasosta riippuen. Suunniteltu kesto on noin 2-3 vuotta.

Rakennusalan perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää rakennusalan työpaikkaa.

Jos opiskelet päätoimisesti rakennusalaa, voit hakea Kelan opintoetuuksia. Niistä löydät enemmän tietoa Kelan sivuilta. Jos saat työttömyysetuutta, voit selvittää TE-toimistosta, voiko rakennusalan tutkintoa opiskella työvoimakoulutuksena.

Ellei haku rakennusalalle ole juuri nyt käynnissä, ota yhteyttä. Luksian koulutuksiin voit hakea heti, sillä suurimpaan osaan koulutuksia on jatkuva haku. Jatkuva haku tarkoittaa sitä, että voit hakea tutkintokoulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Luksia pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen. Katso koulutuksen tarkat tiedot kohdasta ePerusteet.

Me autamme

Haku- ja ohjauspalvelut
puh. 044 369 6675
hakupalvelut@luksia.fi

Opiskelijaksi Luksiaan >>