Hoiva-avustaja

Nuori ja vanha ihminen katsovat toisiaan, kun istuvat puiston penkillä.

Haluatko auttaa toisia esimerkiksi pukeutumisessa, peseytymisessä ja liikkumisessa? Haluatko tarjota tukea ja hoivaa henkilöille, jotka tarvitsevat apua arjen rutiineissa? Jos vastasit kyllä, sinun kannattaa opiskella hoiva-avustajaksi.

Hoiva-avustajan tehtävät voivat vaihdella paljonkin ja ne sisältävät mm. seuraavia tehtäviä:

  • Henkilökohtainen apu mm. pukeutumisessa ja peseytymisessä
  • Avustaminen ruokailussa, huomioiden asiakkaan erityisruokavalio
  • Liikkumisen tukeminen, siirtyminen pois sängystä, tuolista tai pyörätuolista
  • Toimia keskustelukumppanina, jotta asiakkaat eivät tunne itseään yksinäiseksi
  • Päivittäisten tehtävien hoito, kuten siivous, pyykinpesu tai ruuanlaitto
  • Hoiva-avustajat voivat toisinaan pitää kirjaa asiakkaiden hoidosta ja tilasta, joissakin tapauksissa hoiva-avustaja saattaa olla vastuussa lääkkeiden oikea-aikaisesta antamisesta
  • Raportointi on osa hoiva-avustajan työtä. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaan terveydentilan muutoksista pitää ilmoittaa hoitohenkilökunnalle tai omalle esihenkilölle

Hoiva-avustajat työskentelevät yleensä hoivakodeissa, palvelutaloissa tai kotihoidossa. Asiakkaita ovat yleensä vanhukset, vammaiset tai sairaat ihmiset.

Hoiva-avustajan työ edellyttää kykyä toimia empaattisesti. Hän on loistava kuuntelija, tukija ja neuvoja. Hän on kärsivällinen ja osaa toimia stressaavissa tilanteissa. Hoiva-avustajan työssä tulee noudattaa tiukkoja hygienia- ja turvallisuusmääräyksiä.

Hoiva-avustajan työ on tärkeää. Se on arvostettu työ, koska hoiva-avustaja auttaa niitä, jotka eivät pärjää omatoimisesti. Hän parantaa asiakkaiden elämänlaatua ja tarjoaa asiakkaille huolenpitoa ja tukea.

Hoiva-avustajaksi voi valmistua alle vuodessa. Voit siis kouluttautua nopeasti ja saada lähes varmasti töitä hoiva-alalta. Kun suoritat kaksi tutkinnon osaa lähihoitajakoulutuksesta, pätevöidyt hoitoalan avustaviin tehtäviin. Koulutukseen hakeutuvilla tulee olla riittävä suomenkielen taito, vähintään kielitaitotaso B1.1.

Hoiva-avustajana sinulta odotetaan valmiutta tehdä vuorotyötä ja sinulta odotetaan hyvää fyysistä ja psyykkistä terveyttä.

Hoiva-avustajaksi voit opiskella myös oppisopimuksella. Oppisopimus edellyttää työpaikkaa hoiva-alalta.

Hoiva-avustajaksi valmistunut voi jatkaa opintoja lähihoitajaksi, mikäli haluaa syventää osaamista ja siirtyä avustavista tehtävistä hoidollisempiin tehtäviin.

Hoiva-avustajakoulutus on käytännönläheistä. Kestävä kehitys on osa opintoja. Tämä tarkoittaa sitä, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon.

Luksian koulutuksiin voit hakea jo tänään, sillä suurimpaan osaan koulutuksia on jatkuva haku. Tämä tarkoittaa sitä, että voit hakea koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Hoiva-avustajakoulutus on jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Tiesitkö, että

Luksian koulutuksiin voit hakeutua jo tänään, sillä suurimpaan osaan koulutuksia on jatkuva haku. Tämä tarkoittaa sitä, että voit hakea koulutukseen joustavasti ympäri vuoden. Ellei haku ole auki, ota yhteyttä Haku- ja ohjauspalveluihin. Katsotaan yhdessä, koska seuraava haku aukeaa.

Luksia pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen. Katso koulutuksen tarkat tiedot kohdasta ePerusteet.

Me autamme

Haku- ja ohjauspalvelut
puh. 044 369 6675
hakupalvelut@luksia.fi

Opiskelijaksi Luksiaan >>