Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän hallituksen 11.6.2024 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on kuntalain 140 §:n mukaisesti yleisesti nähtävänä 18.6.2024 kuntayhtymän verkkosivuilla luksia.fi.

Yhtymäkokouksen päätös 11.6.2024 § 11
Kuntalain 140 §:n mukaan yhtymäkokouksen pöytäkirja siihen liittyvine valitusosoituksineen pidetään sen tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Yhtymäkokous päätti, että tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 18.6.2024 Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa www.luksia.fi.

Karita Kivelä
hallintosihteeri