Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi.
Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

x
Kansainvaelisyys 5

Työpaikalla järjestettävä koulutus

Kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin kuuluu ammatillisia opintoja ja osaamisen kehittämistä käytännön työtehtävissä.

Työpaikalla järjestettävä koulutus on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. Tavoitteet kuvataan ammatillisten tutkintojen perusteissa, jotka löytyvät Opintopolku.fi:n sivuilta. Tutkinnon perusteet ovat luonteeltaan velvoittavia määräyksiä, joita on noudatettava.

Työpaikalla opiskelijaa ohjaa työpaikan henkilöstöön kuuluva työpaikkaohjaaja

Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan näytöillä. Arvioinnin suorittaa työpaikkaohjaaja yhdessä opettajan kanssa, myös opiskelija osallistuu arviointikeskusteluun, mutta ei varsinaiseen arviointiin.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen kehittämissuunnitelma (HOKS)

Henkilökohtaistamisen periaate koskee kaikkia opiskelijoita. Jokainen opintopolku suunnitellaan yksilöllisesti ja se nojaa tutkintojen perusteisiin. Henkilökohtaistamisen myötä aikaisemmin osoitettu osaaminen tulee osaksi tutkintoa. Mikäli opiskelijalla on alan työkokemusta ja sen kautta osaamista, hänet ohjataan näyttämään osaamisensa.
Työpaikalla HOKSiin kirjataan työpaikalla tapahtuvan opiskelun tavoitteet ja näyttöä koskevat tiedot yhdessä työelämän edustajien kanssa. Lisäksi HOKSiin kirjataan työtehtävät, vastuullinen työpakkaohjaaja, työpaikalla järjestettävän koulutuksen ohjaaja oppilaitoksesta sekä tärkeät aikataulut.

Opiskelijalla on velvollisuuksia

Opiskelijalla on velvollisuus noudattaa työpaikan sääntöjä ja ottaa vastuu oppimisestaan. Hän esimerkiksi ilmoittaa sairauspoissaoloistaan työpaikan ohjeistuksen mukaan.

Työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta sovitaan kirjallisesti

Luksia solmii työnantajakohtaisia yhteistyösopimuksia.


Työpaikalla järjestettävä koulutus toteutetaan joko

a)    opiskelijakohtaisella palkattomalla koulutussopimuksella tai

b)    opiskelijakohtaisella palkallisella oppisopimuksella.

Tutustu tarkemmin, mitä eroa näillä kahdella sopimuksella on?
Koulutussopimus vai oppisopimus -esite työnantajalle

Ammatilliset tutkinnot muodostuvat tutkinnon osista, jotka voidaan suorittaa koulutussopimuksella, oppisopimuksella tai joustavasti molempia yhdistäen.

Arviointi on osa oppimista

Tutkinnon osien edellyttämä ammattitaito ja osaaminen osoitetaan tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa (näyttö). Näytössä opiskelija osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn keskeisen ammattitaidon tai osaamisen. Näyttöä arvioivat työnantajan  ja koulutuksen järjestäjän edustaja.

Kansainväliset opiskelijat

Vuosittain Luksian kautta sijoittuu noin 30 kansainvälistä vaihto-opiskelijaa alueen työpaikoille. Ulkomaalainen opiskelija voi tuoda työpanoksena myötä työyhteisöön uusia näkemyksiä, avata markkina-alueita ja asiakkuuksia uusiin kohdemaihin, ja tarjota myös mahdollisuuden kielikylpyyn työpaikan henkilökunnalle.

Lue lisää mahdollisuuksista vastaanottaa kansainvälinen opiskelija yritykseesi.

Erityisopiskelijat

Ammatillisissa opiskelijoissa on myös erityisopiskelijoita, joiden tavoitteet on mukautettu esimerkiksi vamman tai terveydentilan takia. Työpaikkaohjaajalle kerrotaan erityistoimista, jolla opiskelijaa tuetaan ja arviointia mukautetaan.

Onnistuneen työpaikalla tapahtuvan opiskelun kulmakivet

1) motivoitunut, ammattitaitoinen työpaikkaohjaaja

2) opiskeluun motivoitunut ja vastuuta ottava opiskelija

3) oikeat asiakkaat ja monipuoliset työtehtävät

4) tutkinnon perusteet ja opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet

5) aikaa ohjaukseen sekä

6) saumaton yhteistyö oppilaitoksen ja työpaikan kesken.