Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi.
Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

x

Työelämässä oppiminen

Kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin kuuluu ammatillisia opintoja ja osaamisen kehittämistä käytännön työtehtävissä.

Työelämässä oppiminen on suunniteltua, tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. Tavoitteet kuvataan ammatillisten tutkintojen perusteissa (ks. e-perusteet). Tutkinnon perusteet ovat luonteeltaan velvoittavia määräyksiä, joita on noudatettava.

Koulutuksen järjestäjä arvioi työpaikan edellytykset toimia oppimisympäristönä. Arviointi tehdään perustuen niiden tutkintojen perusteiden ammattitaitovaatimuksiin, joiden kouluttamiseen työpaikkaa suunnitellaan.

Työpaikalta edellytetään, että siellä on järjestettävän koulutuksen ja näyttöjen kannalta

  • riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa
  • tarpeelliset työvälineet
  • ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilöstö.

Työelämässä oppiminen suunnitellaan yhdessä

Työelämässä oppiminen suunnitellaan aina yhdessä opiskelijan, työnantajan edustajan ja koulutuksen järjestäjän edustajan kanssa osana opiskelijan henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS).  

HOKSiin kirjataan työpaikalla tapahtuvan opiskelun tavoitteet ja näyttöä koskevat tiedot yhdessä työelämän edustajien kanssa. Lisäksi HOKSiin kirjataan työtehtävät, vastuullinen työpakkaohjaaja, oppilaitoksen edustaja sekä tärkeät aikataulut.

Suunnittelussa lähtökohtana on opiskelijan osaamistarve suhteessa tavoitteena olevaan tutkintoon tai koulutukseen tai tutkinnon osiin. Osaamistarpeen arvioinnissa selvitetään opiskelijan aikaisemmin hankkima osaaminen, joka voidaan tunnistaa ja tunnustaa osaksi suoritettavaa tutkintoa tai tutkinnon osaa. 

Hankittavan osaamisen osalta suunnitellaan 

  • keskeiset työtehtävät, joissa osaaminen hankintaan, ja niiden ajoittuminen
  • muu osaamisen hankkiminen ja tämän aikataulu, jos työpaikalla hankittavaa osaamista on tarpeen täydentää muissa oppimisympäristöissä hankittavalla osaamisella, esimerkiksi oppilaitoksessa 
  • näyttöjen ajankohdat ja sisällöt
  • tarvittavat ohjaus- ja tukitoimet

Työelämässä oppimisesta sovitaan kirjallisesti

Luksia solmii työnantajakohtaisia yhteistyösopimuksia. Ammatilliset tutkinnot muodostuvat tutkinnon osista, jotka voidaan suorittaa opiskelijakohtaisella koulutussopimuksella, oppisopimuksella tai joustavasti molempia yhdistäen ks esite eroista. Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman se osa, joka koskee kyseistä työpaikkaa, liitetään osaksi oppisopimusta tai koulutussopimusta.

Arviointi on osa oppimista

Tutkinnon osien edellyttämä ammattitaito ja osaaminen osoitetaan tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa (näyttö). Näytössä opiskelija osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn keskeisen ammattitaidon tai osaamisen. Koulutuksen järjestäjä vastaa näytön toteuttamisesta. Arvioinnin suorittaa työpaikkaohjaaja yhdessä opettajan kanssa, myös opiskelija osallistuu arviointikeskusteluun, mutta ei varsinaiseen arviointiin. Koulutuksen järjestäjä perehdyttää työelämää edustavat arvioijat osaamisen arviointiin.