Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi.
Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

x

Osallisena verkossa - digitaalisia taitoja maahanmuuttajille

     

ESR logot

Projektin kesto

05/2015 - 04/2018

Projektin tavoite

OSALLISENA VERKOSSA -projektissa kehitetään syrjäytymisvaarassa olevien aikuisten maahanmuuttajien yhteiskunnalliseen osallisuuteen liittyviä digitaalisia taitoja. Projektin toimenpiteillä edistetään siirtymiä työelämän muutosvaiheissa ja vahvistetaan koulutuksessa aliedustettujen maahanmuuttajien osaamista. Projekti tukee aikuisten maahanmuuttajien koulutukseen osallistumista ja työllistymistä, mikä lisää sukupuolten välistä tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja kestävää kehitystä. Projekti huomioi maahanmuuttajanaisten yksilölliset palvelutarpeet ja kehittää koulutuksessa aliedustettuina olevien maahanmuuttajien osallistumista koulutukseen edistäen sosiaalisesti kestävää kehitystä. Projekti lähtee liikkeelle kentällä havaituista aikuisten maahanmuuttajien digitaalisten perustaitojen puutteista sekä riittämättömistä ohjausmalleista. Projektin varsinainen kohderyhmä ovat aikuiset maahanmuuttajat, joilla on heikot digitaaliset perustaidot, mikä hankaloittaa heidän selviytymistään arjessa ja siirtymistään koulutukseen tai työelämään. Projektissa toimii kohderyhmää laajasti tunteva asiantuntijajoukko: Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Espoon kaupunginkirjasto, Espoon kaupungin sosiaalipalvelut, Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut, valtakunnallinen Luetaan yhdessä -verkosto ja Monika-Naiset liitto ry. Verkostoyhteistyön avulla hankkeessa luodaan digitaalisten perustaitojen kehittämismalleja aikuisten maahanmuuttajien tarpeisiin.

Projektissa kartoitetaan aikuisten maahanmuuttajien digitaalisten taitojen osaamista ja kehittymistarpeita hankkeen toteuttajien asiakasryhmissä, ja tarpeiden pohjalta luodaan erilaisia digitaalisten taitojen kehittämismalleja. Toimintamalleja pilotoidaan yhteistyötahojen kanssa erilaisissa matalan kynnyksen ympäristöissä, ja niiden toimivuutta arvioidaan yhteistyössä maahanmuuttajien sekä heitä ohjaavien ja opettavien tahojen kanssa. Heikot digitaaliset perustaidot omaaville maahanmuuttajille järjestetään yksilöohjausta ja räätälöityjä palvelumalleja erilaisiin käytännönläheisiin työn ja arjen digitaalisia taitoja vaativiin viestintätilanteisiin liittyvistä teemoista. Projektissa pilotoidaan matalan kynnyksen pop up -koulutuksia, digitaalisiin taitoihin keskittyviä kuntouttavia työtoimintaryhmiä ja työpajoja, jalkautumista valtakunnallisiin vapaaehtoistyön verkostoihin sekä tarpeista lähtevää yksilöohjausta ja mentorointimallia.

Projektin aikana erilaisin koulutuksin kehitetään myös opettajien ja muiden maahanmuuttajien kanssa työskentelevien toimintatapoja ja ohjauspalveluosaamista. Lisäksi vahvistetaan jo olemassa olevia toimintamalleja juurruttamalla näihin uudenlainen yhteistoiminnallinen vapaaehtoistyön ja vertaisohjauksen toimintamalli, jonka avulla voidaan pienin toimenpitein tukea ja ylläpitää heikot perustaidot omaavien maahanmuuttajien digitaalisia taitoja ja tukea syrjäytymisvaarassa olevien osallisuutta yhteiskunnan eri sektoreilla: työmarkkinoilla, koulutuksessa ja arjessa.

Toimijat

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (koordinaattori), Espoon kaupunginkirjasto, Espoon kaupungin sosiaalipalvelut, Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut, Luetaan yhdessä -verkosto ja Monika-Naiset liitto ry

symbolit

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Lisätiedot

Marianne Seppä, projektipäällikkö, ESR
Luksia, Länsi-Uudenmaan aikuisopisto
p. 044 399 2342, marianne.seppa(at)luksia.fi

Réka Aarnos, projektityöntekijä, ESR
Luksia, Länsi-Uudenmaan aikuisopisto
p. 044 335 6354, reka.aarnos(at)luksia.fi