Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi.
Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

x

Mitä yto-opintoja sinun vielä pitää tehdä?

  • Avaa Wilma. Jos käytät Wilmaa puhelimellasi, kirjaudu Wilmaan selaimen kautta. Pelkän sovelluksen kautta et näe opintosuoritusotettasi.

  • Mene kohtaan Tulosteet 

  • Klikkaa Opintosuoritusote auki. 

Suoritusten laajuus ilmaistaan osaamispisteinä (osp). Opintosuoritusotteessa on listattu kaikki Yhteiset tutkinnon osat (35 osp) opinnoittain:

  • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

  • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

  • Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen sekä

  • Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen (ennen syksyä 2018 aloittaneilla)

Kunkin tutkinnon osan alla on pakolliset opinnot ja mahdollisesti jo valitsemasi valinnaiset opinnot. Huomaathan, että opintosuoritusotteellasi ei näy valinnaisia opintoja, jollet ole niitä vielä valinnut. Ne pitää kuitenkin tehdä.

Huomaathan, että taulukoita on kaksi. Valitse oikea taulukko sen mukaan, milloin olet aloittanut nykyiset opintosi Luksiassa.

 

Ennen vuotta 2018 aloittaneet:

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Pakolliset 19

Valinnaiset 16

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp

8 osp

3 osp

Äidinkieli, suomi

5

0-3

Toinen kotimainen kieli, ruotsi

1

0-3

Vieras kieli, A-kieli, englanti

2

0-3

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp

6 osp

3 osp

Matematiikka

3

0-3

Fysiikka ja kemia

2

0-3

Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen 

1

0-3

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp

5 osp

3 osp

Yhteiskuntataidot

1

0-3

Työelämätaidot

1

0-3

Yrittäjyys ja yritystoiminta

1

0-3

Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto

2

0-3

Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp

 

7 osp

Opiskelija suorittaa ns. soku-valinnaisia 7 osp:n verran                                        

 

7

 

Vuonna 2018 ja sen jälkeen aloittaneet:

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp

Pakolliset 26 osp

Valinnaiset 9 osp

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp

11

 

Viestintä- ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi

4

 

Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi

1

 

Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä

3

 

Toiminta digitaalisessa ympäristössä

2

 

Taide ja luova ilmaisu

1

 

Matemaattis- luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp

6

 

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen

4

 

Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen

2

 

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp

9

 

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen

2

 

Työelämässä toimiminen

2

 

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet

1

 

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta

1

 

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen

2

 

Kestävän kehityksen edistäminen

1

 

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet, 9 osp

 

9

Opiskelija valitsee valinnaisia opintoja yllä olevien opintojen valinnaisista
opinnoista, esim. Matematiikka, valinnainen 3 osp. jne.

 

9

 

Jos opinto on tehty, opintosuoritusotteessa osa-alueen nimen perässä on osaamispistemäärä ja arvosana.

Opinnon nimi x 1,0  3

Tämä tarkoittaa, että pakollinen opinto x, 1 osp on suoritettu arvosanalla 3.

 

Jos opinto on kesken tai aloittamatta, ei siinä näy arvosanaa, tai arvosana on 0.

Opinnon nimi x 1,0   Tämä kohta on tyhjä, tai tässä on 0

 

Jos olet jo aloittanut opinnon suorittamisen, voi opinnon nimen alla olla tähän liittyvä opettajan muistiinpano, esim.

Opinnon nimi x (tehtävä palauttamatta)     1,0   0

Yhteenvetona: Sinulla pitää olla suoritettuna yhteensä 35 osp yhteisiä tutkinnon osia edellä olleen taulukoinnin mukaisesti.

Jos et saa selvää opintosuoritusotetta tarkastellessasi, mitä sinulta puuttuu yto-opinnoistasi, ole yhteydessä tutkinnonohjaajaan. Hän ohjaa sinut oikean yto-opettajan luokse hakemaan tarvittavat tehtävät.