Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi.
Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

x
Luksia opiskelijaintra

Säännöt ja ohjeet - luovat turvallisuutta

Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt varmistavat opiskeluviihtyvyyden niin, että opiskelu on turvallista ja voi tapahtua viihtyisässä kouluyhteisössä ja että opiskelijoiden lakiin perustuvat oikeudet ja velvollisuudet toteutuvat. Samat pelisäännöt ovat voimassa muuallakin työelämässä.

Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana siellä, missä opetusta annetaan tai opiskeluun liittyvä muu toiminta tapahtuu. Työpaikassa noudatetaan koulutuksen toteutuksesta tehtyjä sopimuksia ja työpaikan sääntöjä.

Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista

Opiskelijalta odotetaan asiallista käytöstä

Asiallinen käyttäytyminen on kaiken toiminnan peruslähtökohta. Toisen loukkaaminen, kiusaaminen tai muu väkivaltainen käyttäytyminen on kiellettyä ja siihen puututaan. Opiskelijoiden tulee kertoa Luksian henkilökunnalle, mikäli he huomaavat tai kokevat epäasiallista käytöstä, niin siihen puututaan. Asia selvitetään, mitä on tehty, miten ja kenelle. Sen jälkeen päätetään, mitä tulee tehdä, jotta tilanne ei toistu. Tilannetta seurataan, jotta nähdään, että toimenpiteet ovat purreet. Tarpeen niin vaatiessa selvittely ja toimenpiteet kirjataan paperille. 

Puuttuminen kiusaamistapauksiin
Päihteiden hallussapito tai niiden vaikutuksen alaisena oleminen on kiellettyä oppilaitoksen alueella ja kaikissa opiskeluun liittyvissä tilanteissa. Luksia on savuton oppimisympäristö eikä tupakointi ole sallittua oppilaitoksen alueella (Tupakkalaki 549/2016).

Opiskelijan velvollisuudet

Opiskelijan velvollisuuksiin kuuluu osallistua opetukseen ja edistyä opinnoissaan. Opiskelujen aikana harjoitettu vilppi on kiellettyä ja johtaa seuraamuksiin. Oppilaitoksen kiinteistöt, kalusteet ja laitteet ovat kuntayhtymän omaisuutta. Jokainen on velvollinen huolehtimaan niistä. Vahingoista on aina ilmoitettava opettajalle. Tahallinen ja tuottamuksellinen vahingonteko on korvattava.

Työturvallisuus

Oppilaitoksessa ja työssäoppimispaikassa tapaturmat vältetään parhaiten noudattamalla yleisiä ohjeita tai opintoalan ja työpaikan turvallisuusohjeita. Jos vahinko kuitenkin sattuu, on jokaisella velvollisuus antaa ensiapua taitojensa mukaan ja kutsua apua. Opiskelijan rikkoessa oppilaitoksen järjestyssääntöjä häntä voidaan rangaista siten, kuin laki ammatillisesta koulutuksesta määrää.

Opiskelija-asuntolan säännöt koskevat asuntolassa asuvia ja siellä vierailevia.