Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi.
Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

x
Luksia opiskelijaintra

Oppisopimus opiskelijalle

Uudella oppisopimusopiskelijalla on työpaikalla samat työsuhde-edut ja velvoitteet kuin muillakin työntekijöillä. Oppisopimusaikana palkkaus tulee olla alan työehtosopimuksen mukainen.

Oppisopimuskoulutuksessa edellytetään, että tulevalle uudelle opiskelijalle/työntekijälle laaditaan määräaikainen työsuhde, jonka tulee olla voimassa vähintään koulutuksen oppi-ajan.

Yrityksessä/työpaikassa olevalle ”vanhalle” työntekijälle, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsuhde, voidaan myös solmia oppisopimus. Samoin oppisopimus voidaan solmia viranhaltijalle tai yrittäjälle.

Perustutkintoa suorittaessa oppisopimuksella, opintoihin kuuluu  Yhteiset tutkinnon osat (YTO -opinnot), joista löytyy lisätietoja kohdasta: Yhteiset tutkinnon osat 

Taloudellinen tuki

Oppisopimuskoulutuksessa työnantaja maksaa oppisopimusopiskelijalle opiskeluajalta alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli alalla ei ole työehtosopimusta, palkan tulee olla kuitenkin kohtuullinen. Opiskelijalle maksetaan lähipäivien osalta opintososiaalisina etuina matkakuluja, päivärahaa, perheavustusta ja majoituskorvausta ammatillisen koulutuksen lainsäädännön mukaan. Etuuksiin vaikuttaa esimerkiksi se, saako opiskelija lähipäiviltä palkkaa vai ei.

Tutkintotodistuksen saatuaan opiskelija voi hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastolta.

Oppisopimuskoulutuksen onnistumisen edellytyksiä

Tärkeintä varmasti on opiskelijan oma halu ja motivaatio uuden ammatin opiskeluun tai ammattitaidon syventämiseen (ammatti- ja erikoisammattitutkinnot). Toinen avain onnistuneeseen oppisopimuskoulutukseen on sopiva työpaikka sekä tiettyyn tutkintoon tai osatutkintoon soveltuvat sopivat ja suunnitellut työtehtävät. Koulutukseen haluavan tulee itse hankkia itselleen oppisopimustyöpaikka. Luksian koulutustarkastajat antavat mielellään tukea, neuvoja sekä ohjausta kun oppisopimustyöpaikasta neuvotellaan, sekä koko oppisopimuksen aikana. Tulemme kutsuttaessa mukaan työpaikalle keskustelemaan.

Oppisopimuskeskuksen koulutustarkastajaan kannattaa olla (työnantaja ja/tai opiskelija) yhteydessä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, (jos on kyse uudesta työntekijästä) ennen töiden aloittamista ja työsopimuksen laatimista. Myös ”vanhoille” työntekijöille suunnitelluissa oppisopimuskoulutuksissa on syytä olla yhteydessä Luksian alan koulutustarkastajaan, jotta varmistetaan oppisopimuksen edellytykset, oikea tavoite/tutkinto koulutukselle ja suunnitellaan oppilaitoksessa tapahtuvat lähiopinnot .

Oppisopimuskoulutuksen mahdollistaa työnantaja ja hänen positiivinen suhtautuminen sekä sitoutuminen alkavaan koulutukseen. Työpaikalta työnantaja nimeää alan ammattilaisen työpaikkaohjaajaksi opiskelijan tueksi. Työpaikkaohjaajana voi toimia myös yrittäjä itse, työnjohtaja tai oma esimies. Tämä mietitään tapauskohtaisesti ja työpaikkaohjaajalle järjestetään maksutonta koululutusta tarvittaessa. Pääosa oppimisesta tapahtuu aina työpaikalla työpaikkaohjaajan opettaessa, ohjatessa ja valvoessa monipuolisia käytännön työtehtäviä.

Opiskelija sitoutuu oppisopimusta solmittaessa osallistumaan suunniteltuun työssäoppimista tukevaan lähiopetukseen valitussa oppilaitoksessa sekä näyttöihin. Laadukas lähiopetus tukee opiskelijan ammattitaidon kehittymistä ja on myös oleellinen ja tärkeä osa oppisopimuskoulutusta. Koulutus kokonaisuutena henkilökohtaistetaan eli huomioidaan opiskelijan aiemmat opinnot, työkokemus ja niiden myötä aiempi osaaminen sekä mahdolliset tukitarpeet.

Hyväksytyt näytöt ovat edellytys tutkinnon tai osatutkinnon suorittamiseen. Näyttöjä annetaan yleensä jo opiskelun aikana sekä opiskelun lopussa. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa tutkinnon osittain työnäytöillä ja/tai kirjallisilla suoritteilla. Näytöt hyväksyttävästi läpäissyt opiskelija saa oppilaitoksesta tutkintotodistuksen.

Laajennettu oppisopimus

Tiesitkö, että Luksia toimii kaikkien tutkintojen yhteistyökumppanina ja mahdollistajana. Vastaamme järjestämisluvassamme olevasta laajennetusta oppisopimuskoulutuksen järjestämistehtävästä.

Tämä tarkoittaa sitä, että voimme hankkia koulutusta myös toiselta koulutuksen järjestäjältä. Hankinnan kohteena voi olla mikä tahansa ammatillinen tutkinto (perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto) joita on yhteensä noin 150.
Katso tutkinnot