Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi.
Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

x
Sisaeltoe JORMA KAI HELI SUSA 3

Oppisopimusopiskelijalle

Uudella oppisopimusopiskelijalla on työpaikalla samat työsuhde-edut ja velvoitteet kuin muillakin työntekijöillä. Oppisopimusaikana palkkaus tulee olla alan työehtosopimuksen mukainen.

Oppisopimuskoulutuksessa edellytetään, että tulevalle uudelle opiskelijalle/työntekijälle laaditaan määräaikainen työsuhde (joka tulee olla voimassa vähintään koulutuksen oppiajan).

Yrityksessä/työpaikassa olevalle ”vanhalle” työntekijälle, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsuhde, voidaan myös solmia oppisopimus. Samoin oppisopimus voidaan solmia viranhaltijalle tai yrittäjälle.

Taloudellinen tuki

Oppisopimuskoulutuksessa työnantaja maksaa oppisopimusopiskelijalle opiskeluajaltaan alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli alalla ei ole työehtosopimusta niin palkan tulee olla kuitenkin kohtuullinen. Opiskelijalle maksetaan lähipäivien osalta opintososiaalisina etuina matkakuluja, päivärahaa, perheavustusta ja majoituskorvausta ammatillisen koulutuksen lainsäädännön mukaan (tietyt asiat vaikuttavat etuuksiin, esim. saako opiskelija lähipäiviltä palkkaa vai ei).

Tutkintotodistuksen saatuaan opiskelija voi hakea ammattitutkintostipendiä Koulutusrahastolta.

Oppisopimuskoulutuksen onnistumisen edellytyksiä

Tärkeintä varmasti on opiskelijan oma halu ja motivaatio uuden ammatin opiskeluun tai ammattitaidon syventämiseen (ammatti- ja erikoisammattitutkinnot). Toinen avain onnistuneeseen oppisopimuskoulutukseen on sopiva työpaikka sekä tiettyyn tutkintoon tai osatutkintoon soveltuvat sopivat ja suunnitellut työtehtävät. Koulutukseen haluavan tulee itse hankkia itselleen oppisopimustyöpaikka. Oppisopimustyöpaikasta neuvotellessaan on mahdollista saada Luksiasta alan koulutustarkastajalta tukea, infoa. Voimme kutsuttaessa tulla jopa neuvotteluun mukaan työpaikalle.

Oppisopimuskeskuksen koulutustarkastajaan kannattaa olla (työnantaja ja/tai opiskelija) yhteydessä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, (jos on kyse uudesta työntekijästä) ennen töiden aloittamista ja työsopimuksen laatimista. Myös ”vanhoille” työntekijöille suunnitelluissa oppisopimuskoulutuksissa on hyvä olla yhteydessä Luksian alan koulutustarkastajaan, jotta varmistetaan koulutusedellytykset, oikea tavoite/tutkinto koulutukselle ja varmistetaan valitut lähiopinnot, niiden ajoittuminen ja niihin pääsy.

Jo lähtökohtaisesti oppisopimuskoulutuksen mahdollistaa työnantaja ja hänen positiivinen suhtautuminen sekä sitoutuminen alkavaan koulutukseen. Työpaikalta työnantaja nimeää alan ammattilaisen työpaikkaohjaajaksi opiskelijan tueksi. Työpaikkaohjaajana voi toimia myös yrittäjä itse, työnjohtaja tai oma esimies. Tämä mietitään tapauskohtaisesti ja työpaikkaohjaajalle järjestetään maksutonta koululutusta tarvittassa. Pääosa oppimisesta tapahtuu aina työpaikalla työpaikkaohjaajan opettaessa, ohjatessa ja valvoessa monipuolisia käytännön työtehtäviä.

Opiskelija sitoutuu oppisopimusta solmittaessa osallistumaan suunniteltuun työssäoppimista tukevaan lähiopetukseen valitussa oppilaitoksessa sekä näyttöihin. Laadukas lähiopetus tukee opiskelijan ammttitaidon kehittymistä ja on myös oleellinen ja tärkeä osa oppisopimuskoulutusta. Koulutus kokonaisuutena henkilökohtaistetaan eli huomioidaan opiskelijan tausta eli aiemmat opinnot, työkokemus ja niiden myötä aiempi osaaminen sekä mahdolliset tukitarpeet.                                                                                                                     

Hyväksytyt näytöt ovat edellytys tutkinnon tai osatutkinnon suorittamiseen. Näyttöjä annetaan yleensä jo opiskelun aikana sekä opiskelun lopussa. Opiskelija siis osoittaa ammattitaitonsa yleensä tutkinnon osittain työnäytöillä ja/tai kirjallisilla suoritteilla, joita vielä haastatteluin varmennetaan. Näytöt hyväksyttävästi läpäissyt opiskelija saa näytöt järjestävästä oppilaitoksesta tutkintotodistuksen.