Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi.
Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

x
Sisaeltoe kolme nuorta 2

Opintojen rahoitus

Perustutkintoon opiskelevilla ei ole lukukausimaksuja, mutta opiskelijan on hankittava omalla kustannuksellaan mm. oppikirjat, mahdollinen työasu ja muut opiskelutarvikkeet. Päätoimiselle opiskelijalle kuuluu yksi maksuton ateria jokaisena koulupäivänä.

Lisätietoja ja ajankohtaistietoa KELA:n sivuilta.

Opintotuki

koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta. Kelan myöntämän opintotuen perusteina ovat päätoiminen opiskelu, opintomenestys ja taloudellisen tuen tarve. KELA:n keskushallinto lähettää kaikille yhteisvalinnassa hyväksytyille 17 vuotta täyttäneille opiskelijoille esitäytetyn opintotukihakemuksen, ohjeen ja palautuskuoren. Lukuvuoden aikana 17 vuotta täyttävät saavat samat asiakirjat noin 2 kk ennen 17 ikävuoden täyttymistä. Jos lomaketta ei ole tullut kotiin, sen voi pyytää opintotoimistosta. Opintotuki myönnetään siihen oikeutetulle 17 vuoden ikärajan täytyttyä. Tuki kannattaa hakea hyvissä ajoin, sillä tukea ei myönnetä takautuvasti.

Opintojaan aloittavalle riittää oppilaitokseen hyväksyminen. Tämän jälkeen on edistyttävä opinnoissa. Opintojen edistymistä ei pidetä riittävänä, jos opiskelija laiminlyö opintojaan tai hänen opintonsa viivästyvät siten, että opiskeluaika tulee olennaisesti ylittämään koulutuksen säännönmukaisen keston ajan.

Opintotuki haetaan koko opiskeluajalle ja tuki myönnetään opintojen laajuutta vastaavaksi ajaksi. Lisätietoja opintotuen suuruudesta ja hakemisesta saa Kelalta, oppilaitoksen opintotoimistoista ja kuraattoreilta.

Näin haet opintotukea, linkki KELAn sivuille.

Koulumatkatuki

Kela myöntää koulumatkatukea opiskelijalle, joka opiskelee Suomessa päätoimisesti ja jonka yhdensuuntainen koulumatka on vähintään 10 kilometriä. Koulumatkan kustannusten on lisäksi oltava yli 54 €/kk. Koulumatkatukea on haettava erikseen joka lukuvuodeksi. Hakemus- ja ostotodistuslomakkeita saa opintotoimistoista ja Kelan toimistoista. Hakemus ja mahdollinen ostotodistus toimitetaan opintotoimistoon. Koulumatkatuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemiskuukautta edeltävän kuukauden alusta lukien. Koulumatkatukeen ei vaikuta hakijan ikä tai taloudellinen asema. Opiskelijan itsensä on maksettava koulumatkakustannuksistaan omavastuuosuutensa 43 €/kk.

Opiskelija on velvollinen ilmoittamaan kaikista hakemuksen jättämisen jälkeen tapahtuneista muutoksista, joilla on vaikutusta hänelle myönnettyyn koulumatkatukeen. Muutoksesta ilmoitetaan opintotoimistoon hakemuslomakkeella.

Lisätietoja koulumatkatuen suuruudesta ja hakemisesta saa Kelalta, opintotoimistoista ja kuraattoreilta.

Bussikortti

Ensimmäisellä kerralla kortti hankitaan mistä tahansa Matkahuollosta. Asioidessa tarvitaan oppilaitoksen leimaama ostotodistus, 43 € omavastuuosuutta varten, 6,50 € matkakorttia varten ja henkilöllisyystodistus. Korttiin ladataan kerralla 44 matkaoikeutta. Toisesta kerrasta alkaen latauksen voi tehdä myös bussissa maksamalla 43 €. Kortin voi ladata viimeisen kerran 14 päivää ennen lukuvuoden päättymistä. Jos bussikortti häviää, opiskelijan on otettava välittömästi yhteys Matkahuoltoon. Henkilötodistus on pidettävä aina mukana koulumatkoilla mahdollista tarkastusta varten.
Opiskelijan oman kulkuneuvon käyttö

Kun opiskelija ei voi käyttää joukkoliikennettä tai sen käyttö on kohtuuttoman hankalaa, eikä oppilaitos osoita asuntolapaikkaa, maksetaan opiskelijalle 70 % omavastuuosuuden ylittävistä matkakustannuksista. Koulumatkatuki voidaan hakemuksesta myöntää oman matkustustavan perusteella, jos opiskelijan koulumatka tai käytetty matkustustapa vaihtuu useita kertoja lukuvuoden aikana. Lisätietoja tästä mahdollisuudesta saa opintotoimistosta ja opintokuraattorilta.

Tukia aikuisopiskelijoille

Opiskeluaikana saamaasi taloudelliseen tukeen vaikuttaa koulutuksen rahoitusmuoto (omaehtoinen, työvoima- tai oppisopimuskoulutus). Kaikissa tapauksissa sinun on itse anottava tukea.

Lisätietoja mahdollisuuksistasi saat oman toimipisteesi opintosihteeriltä. Hän auttaa myös lomakkeiden täyttämisessä ja niiden edelleen toimittamisessa.

Omaehtoisen koulutuksen yhteydessä voit kääntyä KELA:n puoleen www.kela.fi. Katso myös mitä tukia voit saada Koulutusrahastolta www.koulutusrahasto.fi.

Lue lisää työssä käyvien tuista.

Lue lisää työttömyysetuudella opiskelusta.

Lue lisää kuntoutusrahalla opiskelusta.

Kysy lisää Luksian opintosihteereiltä:

  • Lohja: p. 044 369 7184 (lähihoitaja)
  • Lohja: p. 050 498 9092 (muut alat)
  • Vihti; Nummela: p. 044 352 2760
  • Espoo, Kirkkonummi: p. 044 352 2760

Oppisopimuskoulutuksen opintososiaalisista eduista saat tietoja oppisopimuskeskuksesta ja työvoimakoulutuksessa työ- ja elinkeinopalveluista.