Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi.
Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

x
henkiloekohtaistaminen

Osaamisen osoittaminen ja arviointi - näytöt

Kaikissa tutkinnoissa osaaminen osoitetaan näytöissä aidoissa työelämän tilanteissa. Näytöt suunnitellaan yksilöllisesti. Osaaminen arvioidaan suhteessa tutkinnon perusteissa kuvattuihin ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin.

Näytöissä arvioidaan

• työprosessin hallintaa,

• työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallintaa,

• työn perustana olevan tiedon hallintaa ja

• elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallintaa.

Yhteisissä tutkinnon osissa arviointi tehdään osa-alueittain. Ammatillisen osan näyttöön voidaan sisällyttää osaamisen osoittaminen myös yhteisistä tutkinnon osasta tai sen osa-alueesta.
Ammatillisen perustutkinnon ammatilliset osat arvioidaan asteikolla 1-5. Yhteiset tutkinnon osien osa-alueet arvioidaan asteikolla asteikolla 1-5 ja kokonaisuus arvosanalla hyväksytty.

Opettaja ja työelämän edustaja (työpaikkaohjaaja) arvioivat näytössä osoitetun osaamisen yhdessä.

Osaaminen ratkaisee!

Arvioinnin oikaisu ja arvioinnin korottaminen

Arvioinnin tarkastamisen ja oikaisun ohje opiskelijalle

Opiskelijalla on oikeus tarkistuttaa arviointinsa, jos hän kokee, että osaamisen arvioijat ovat soveltaneet arviointiperusteita virheellisesti. Arvioinnin tarkistamista pyydetään arvioijilta kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelija saa arviointinsa tulokset ja tiedon arviointiperusteiden soveltamisesta. Tiedoksisaantiajankohdaksi Luksiassa katsotaan päivä, jolloin arvioinnin koontilomake on arviointikeskustelun yhteydessä allekirjoitettu.

Opiskelija voi vielä arvioinnin tarkistamisen jälkeenkin kokea, ettei arviointiperusteiden soveltaminen ole tapahtunut osaamisen arvioinnissa oikein. Silloin opiskelijalla on mahdollisuus pyytää oikaisua työelämätoimikunnalta. Oikaisupyyntö tehdään kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelija on saanut päätöksen arvioinnin tarkistamisesta. Oikaisua pyydetään siltä
työelämätoimikunnalta, jonka toimialaan opiskelijan suorittama tutkinto kuuluu.

Oikaisupyynnön tekeminen

Oikaisupyynnössä tulee olla seuraavat asiat:

- oikaisupyyntöä tekevän nimi ja yhteystiedot
- tutkinnon ja tutkinnon osan nimi, jonka arviointiin oikaisua pyydetään
- mikä on arvosana, jonka sait osaamisen arvioinnin tarkistamista koskevassa päätöksessä
- koulutuksen järjestäjä (oppilaitos), joka on vastannut tehdystä arvioinnista
- ajankohta, jolloin sait päätöksen arvioinnin tarkistamispyyntöön
- miten päätöstä/arviointia tulisi oikaista ja millä perusteilla

Lähetä oikaisupyyntö postitse sille työelämätoimikunnalle, jonka toimialaan ko. tutkinto kuuluu.

Työelämätoimikunnat

päivitetty 19.8.2022