Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi.
Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

x
henkiloekohtaistaminen

Opiskelujen ohjaus

 • Opiskelijalla on oikeus saada ohjausta opintojen aikana tarpeidensa mukaan.
 • Ohjaus- ja tukitoimet suunnitellaan henkilökohtaistamisen yhteydessä ja kirjataan HOKSiin. HOKSiin kirjataan myös opiskelijan urasuunnitelma, joka ohjaa osaltaan opintokokonaisuuksien ja tutkinnonosien valintaa.
 • Tutkinnonohjaaja ohjaa tutkinnon suorittamisessa ja HOKSin tekemisessä.
 • Opettaja antaa neuvoja opintokokonaisuuden suorittamiseksi.
 • Työpaikkaohjaaja ja opettaja ohjaavat opintoja työpaikalla.
 • Opintoalan erityisopetuksesta vastaava opettaja tukee opiskelijaa oppimisvaikeuksissa. 
 • Opinto-ohjaajan puoleen voi kääntyä, jos opinnot ovat vaarassa keskeytyä tai opiskelija haluaa keskustella opintoalan vaihtamisesta. Opintoohjaajalta saa neuvoa ja tukea myös jatko-opintojen suunnitteluun.
 • Kuraattori auttaa elämänhallintaan liittyvissä kysymyksissä.

Opinto-ohjaus kestää koko koulutuksen ajan, jonka kautta opiskelija saa tarvitsemaansa tukea, ohjausta ja kannustusta opiskelun eri vaiheissa. Opinto-ohjausta antaa koko opetushenkilöstö. Tärkeä tukihenkilö on tutkinnonohjaaja. Opinto-ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija

 • saa riittävästi tietoa koulutuksestaan ennen sen aloitusta ja sen aikana
 • saa hyvissä ajoin ja riittävästi tietoa opiskelemaansa tutkintoon liittyvistä edellytyksistä ja tarjolla olevista ohjaus- ja tukimuodoista
 • tietää tutkintoonsa sisältyvät tutkinnon osat ja opinnot ja niiden valinnan mahdollisuudet
 • osaa suunnitella opintonsa ja laatia henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmansa yhteistyössä tutkinnonohjaajansa ja muiden opiskeluun liittyvien toimijoiden kanssa
 • harjaantuu oppimisen taidoissa ja sitoutuu opiskeluun sekä ottaa vastuun opintojen etenemisestä
 • osaa seurata opintosuoritusten kertymistä ja hakea tukea opintojensa suunnitteluun
 • osaa toimia opiskeluyhteisössään, osaa kehittää opiskelu- ja vuorovaikutustaitojaan ja itsetuntemustaan sekä arvioida omaa toimintaansa ja tuotoksiaan
 • osaa tehdä koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja
 • saa tukea opiskelunaikaisessa elämäntilanteessaan.

 päivitetty 11.5.2020