Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi.
Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

x

Keskeyttäminen, siirtyminen toiselle alalle ja eroaminen

Opiskelun keskeyttäminen

Yli kaksi viikkoa kestävään poissaoloon opiskelijan tulee hakea opintojen keskeyttämistä ja se voidaan myöntää vain erittäin perustelluista syistä. 

Täysi-ikäinen opiskelija voi hakea opintojen väliaikaista keskeyttämistä näillä perusteilla:

- Terveydelliset syyt (lääkärintodistus)
- Raskaus- tai vanhempainvapaa (päätös myönnetystä raskaus- ja/tai vanhempainrahasta)
- Varusmies-, siviili- tai vapaaehtoisen asepalvelus (palvelukseenastumismääräys)
- Elämäntilanteeseen liittyvä muu painava syy (vapaamuotoinen kirjallinen selvitys)

Täysi-ikäinen opiskelija tekee keskeyttämishakemuksen Wilmassa. Hakemus on Wilmassa kohdassa Hakemukset ja päätökset (Keskeytyshakemus).

Opiskelija toimittaa hakemuksen perusteluna olevat liitteet (ks. yläpuolella suluissa) tutkinnonohjaajansa nähtäväksi. Liitteitä ei saa liittää Wilmaan tietoturvasyistä.

Tutkinnonohjaaja puoltaa tai ei puolla hakemusta, minkä jälkeen hakemus siirtyy koulutuspäällikölle. Koulutuspäällikkö tekee asiasta päätöksen, joka toimitetaan opiskelijalle.

Oppivelvollinen opiskelija voi hakea oppivelvollisuuden suorittamisen määräaikaista keskeyttämistä näillä perusteilla:

- Oppivelvollisuuden suorittamisen estävän pitkäaikaisen sairauden tai vamman vuoksi (lääkärintodistus)
- Raskaus- tai vanhempainrahan saamisen ajaksi (päätös myönnetystä raskaus- ja vanhempainrahasta)
- Vähintään kuukauden kestävän tilapäisen ulkomailla oleskelun ajaksi, jos oppivelvollinen osallistuu oppivelvollisuuden suorittamista vastaavaan koulutukseen ulkomailla (selvitys, missä koulutuksessa ja millä ajalla oppivelvollinen aikoo toteuttaa oppivelvollisuuden suorittamista vastaavaa toimintaa ulkomailla oleskelun aikana)
- Oppivelvollisuuden suorittamisen estävän elämäntilanteeseen liittyvän muun painavan syyn vuoksi (vapaamuotoinen kirjallinen selvitys)

Oppivelvollisen opiskelijan huoltaja tekee hakemuksen oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä Wilmassa. Hakemus on Wilmassa kohdassa Hakemukset ja päätökset (Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttäminen määräajaksi tai toistaiseksi).

Huoltaja toimittaa hakemuksen perusteluna olevat liitteet (ks. yläpuolella suluissa) opintotoimistoon suljetussa kirjekuoressa. Kirjekuoreen huoltaja kirjoittaa opiskelijan koulutuspäällikön nimen. Liitteitä ei saa liittää Wilmaan tietoturvasyistä.

Koulutuspäällikkö käsittelee hakemuksen ja tekee rehtorille ehdotuksen päätöksestä. Rehtori tekee päätöksen, joka toimitetaan opiskelijalle ja huoltajalle.

Opiskelupaikan vaihtaminen

Mikäli opiskelija pohtii alan vaihtoa tai oppilaitoksen vaihtamista, hän saa tukea urasuunnitteluun opinto-ohjaajalta

Eroaminen

Opiskelupaikasta ei kannata luopua, kun sen kerran on saanut. Asiasta kannattaa keskustella tutkinnonohjaajan, opinto-ohjaajan tai kuraattorin kanssa. 

Oppivelvollinen voi erota opinnoista vain, jos hän aloittaa opinnot toisessa oppilaitoksessa (oppivelvollisuuslaki 1214/2020, 13 §). Oppivelvollisen tulee opiskella nykyisiä opintojaan siihen saakka, kunnes hän aloittaa opinnot toisessa oppilaitoksessa.

Erolomake löytyy Wilmasta kohdasta Lomakkeet. Lomake on näkyvissä Wilmassa täysi-ikäiselle opiskelijalle sekä oppivelvollisen opiskelijan huoltajalle.