Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi.
Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

x
Nuoret 2

Ammatillinen perustutkinto

PerustutkintoAmmatilliset tutkinnon osat (135 osaamispistettä) sisältävät pakollisia ja valinnaisia opintoja

Opiskelu on käytännönläheistä ja toiminnallista. Työtä tehdään työsaleissa, työmailla, asiakastyönä (parturi-kampaamo, koulutusravintola, autokorjaamo jne), projekteina ja työssäoppien (vähintään 30 osaamispistettä) kotimaassa tai ulkomailla. Kilpailutoiminta (Taitaja, EuroSkills ja WorldSkills) tukee erinomaisesti opinnoissaan menestyvien opiskelijoiden opintoja, jos opiskelija niin haluaa.

Yhteiset tutkinnon osat (35 osaamispistettä)

Pakolliset opinnot (19 osp.), joita ovat äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, matematiikka, fysiikka, kemia, tieto- ja viestintätekniikka, yhteiskuntataidot, työelämätaidot, yrittäjyys ja yritystoiminta, työkyvyn ylläpitäminen (liikunta ja terveystieto) täydentävät alalla tarvittavaa osaamista. Näiden opintojen avulla voidaan vahvistaa vaikkapa ammattisanastoa.

Valinnaisten opintojen (16 osp) kautta on mahdollisuus valita erilaisista opintopoluista itseä kiinnostavia ja osaamista tukevia opintoja.
Näitä opintoja on nimetty poluiksi:

Polut

Vapaasti valittavat tutkinnon osat (10 osaamispistettä)

Vapaasti valittavat tutkinnon osat voivat olla Luksian opintotarjottimelta valittuja opintoja, työssäoppimista, ammatillista osaamista tukevaa harrastustoimintaa, ammatillisia opintoja, kielten opiskelua, matemaattisia aineita jne.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Opiskelun tueksi opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), johon merkitään

  • opintojen laajuus
  • opinnoissa suoriutuminen
  • aikaisempien opintojen ja työkokemuksen hyväksymiset
  • suoritetut opinnot tai tutkinnon osat jostain toisesta perustutkinnosta
  • mahdollinen tutkinnon osa ammattitutkinnosta
  • mahdollinen tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta
  • mahdollinen tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista.

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt

Ammatilliseen perustutkintoon sisältyy vähintään 30 osaamispisteen verran työssäoppimista, joka tehdään työssäoppimispaikalla. Opiskelija hankkii työssäoppimispaikan itse opettajan ohjeiden mukaisesti. Työssäoppimisen voi suorittaa sopimuksen mukaan myös ulkomailla ja siihen on mahdollista saada taloudellista tukea Luksian kansainvälisyysprojektien kautta.

Ammatillisissa tutkinnon osissa osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä. Näytössä opiskelija tekee tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten edellyttämää työtä mahdollisimman aidoissa työtehtävissä. Näytössä opiskelija osoittaa arvioijille, miten hyvin hän on suorittanut työelämän vaatiman ammattitaidon.

Jatko-opintokelpoisuus

Perustutkinnon suorittaminen antaa ammattiosaamisen lisäksi jatko-opintokelpoisuus ammatti-, taide- ja tiedekorkeakouluihin.