Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi.
Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

x
aikuisten näyttötutkinnot

Aikuisten näyttötutkinto

Näyttötutkinnot ovat erityisesti aikuisia, jo työkokemusta hankkineita varten suunniteltu joustava ja käytännönläheinen tutkinnon suorittamistapa. Saavutetut tiedot, taidot ja ammattitaito voidaan osoittaa suoraan tutkintotilaisuuksissa, ilman valmistavaa koulutusta. Tutkinnot koostuvat pakollisista ja valinnaisista osista, joiden perustana ovat työelämän tehtäväkokonaisuudet. Osien määrä vaihtelee tutkinnoittain.

Näyttötutkinto voi olla

  • perustutkinto: henkilölle, jolla on vain vähän tai ei ollenkaan kokemusta ko. alasta. Perustutkinto antaa laaja-alaiset valmiudet alan työtehtäviin.
  • ammattitutkinto: henkilölle, joka on hankkinut alan peruskoulutuksen ja alan työkokemusta tai hankkinut vastaavan osaamisen työelämässä. Tutkinnossa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytettävät tiedot ja taidot.
  • erikoisammattitutkinto: henkilölle, joka on alan peruskoulutuksen jälkeen kehittänyt ammattitaitoaan ja hankkinut vankan työkokemuksen alalta. Tutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallintaa sekä esimiestaitoja.

Henkilökohtaistaminen  ja osaamisen tunnustaminen

Näyttötutkintojärjestelmässä korostuu toiminnan yksilöllisyys. Henkilökohtaistamisella tarkoitetaan koko näyttötutkintoprosessin asiakaslähtöistä suunnittelua ja toteuttamista. Luksia vastaa näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisen, tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisesta sekä näihin liittyvästä ohjauksesta. Lähtökohtana on, että kaikki aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan, eikä kerran opittua tarvitse opiskella uudelleen. Jos tutkinnon suorittajan osaaminen on tutkinnon perusteissa kirjattujen ammattitaitovaatimusten määrittelemällä tasolla, voidaan osia tutkinnosta tunnustaa suoraan. Osaamisen tunnustaminen tehdään todistusten pohjalta tai tutkintotilaisuudessa.

Jatko-opintokelpoisuus

Näyttötutkintona suoritettu ammatillinen tutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Tutkintotilaisuudet

Tutkintotilaisuuksiin voi osallistua, kun tarvittava osaamisen taso on arvioitu riittäväksi yhdessä tutkinnon järjestäjän kanssa. Näyttötutkintoon kuuluvat tutkintotilaisuudet järjestetään valmistavassa koulutuksessa oleville opiskelijoille osana koulutusta pääosin työpaikalla. Tutkinnon suorittamisen kannalta onkin tärkeää, että opiskelijalla on työssäoppimis- tai työpaikka.

Opintojen rahoitus

Opiskelumaksua ei peritä perustutkinnon suorittajilta eikä oppisopimusopiskelijoilta. Myös työvoimakoulutukseen osallistuminen on aikuisopiskelijalle maksutonta. Kaikista näyttötutkinnoista, myös perustutkinnoista, peritään tutkintomaksu 58 e. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen hinnat suoritusmuodoittain näet koulutuskalenteristamme.

Päätoimisiin opintoihin on mahdollista saada taloudellista tukea. Eri tukimuotoja on tarjolla niin työssä oleville, työttömille, maahanmuuttajille kuin erityistä tukeakin tarvitseville. Opintojen rahoitus ja oikeus tukiin on hyvä selvittää ennen opiskelupaikan vastaanottamista.

Lue lisää työssä käyvien tuista.

Lue lisää työttömyysetuudella opiskelusta.

Lue lisää kuntoutusrahalla opiskelusta.

Lisätietoa näyttötutkinnoista

Alkavat koulutuksemme ja hakulomakkeen löydät koulutuskalenteristamme. Mikäli haluat suorittaa näyttötutkinnon ilman valmistavaa koulutusta, ota yhteyttä suoraan tutkinnonohjaajiimme. Alla linkit tulostettaviin hakulomakkeisiin, jos hakijan käytössä ei ole tietokonetta ja Internet-yhteyttä.

Lisätietoa näyttötutkinnoista www.nayttotutkinnot.fi ja aikuisten ammatillisesta koulutuksesta Opintopolku.fi