Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi.
Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

x
Luksia konetuotanto

Yhteistyön kehittäminen

Yhteistyössä on voimaa

Yhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen tuottaa parhaimmillaan kaikille koulutuksen osapuolille lisäarvoa. Yhteistyön kehittämisellä tavoitellaan vastavuoroista kumppanuutta. Vastavuoroinen kumppanuus yritysten ja ammatillisen koulutuksen järjestäjän välillä on yksi keino osapuolten tavoitteiden saavuttamiseen. Kumppanuus hyödyttää kaikkia osapuolia.

Kumppanuustyön kehittäminen on Luksiassa strateginen valinta. Uudistetut ydinprosessit ohjaavat kaikkia luksialaisia asiakaslähtöisyyteen.  Asiakaslähtöisyys työelämäyhteistyössä tarkoittaa oppilaitoksen arjessa vuorovaikutteista ja aktiivista palveluasennetta. Asiakaskohtaiset yksilölliset tarpeet saadaan tyydytettyä joustavalla palveluasenteella.

Kumppanuustyön tulee olla johdettua, suunniteltua sekä pitkäjänteistä. Se koskee kaikkia koulutuksen järjestäjän toimijoita. Vastavuoroinen kumppanuus edellyttää oppilaitoksen ja työelämän sitoutumista yhteistyöhön organisaatioiden kaikilla tasoilla.  Työelämän suuntaan koulutuksen järjestäjän tulee olla aktiivinen toimija ja tiedottaja. Sekä arjen toiminnan että tapahtuminen ja tilaisuuksien yhteydessä kaikkien luksialaisten on tärkeä viestiä tarjonnastamme ja palveluistamme sekä yhteistyön ja yhteiskehittämisen mahdollisuuksista.

Myös työelämän omalla aktiivisuudella on suuri merkitys. Viime vuoden lopulla aito kohtaaminen paikallisen toimijan kanssa tuotti osapuolille merkittävää lisäarvoa. Kone- ja tuotantotekniikka-alan case tuo esille sen, kuinka aktiivisuus ja vuorovaikutus riittävät, jotta asiat lähtevät kehittymään kohti vastavuoroista kumppanuutta.

Terhi Matikainen, Luksian työelämäpalvelut

Toimijoiden näkemyksiä yhteistyön hyödyistä ja merkityksestä

Easy Systems Oy on metallialan toimija Länsi-Uudellamaalla Lohjalla, jolle luonteva kumppani ammatillisen koulutuksen osalta on paikallinen Luksia. Toimitusjohtaja Aki Kettuselle oppilaitosyhteistyö on tuttua ja jatkuvaa. Easy Systemsin tehdasalue sijaitsee lähellä Luksian kampusta, jossa kone- ja tuotantotekniikan avoin oppimisympäristö opettajineen ja opiskelijoineen sijaitsee. Vierailuja onkin tehty viimeisen vuoden aikana puolin ja toisin.

Kettusen mukaan yhteistyö on todella tärkeää. Yhteistyön vastavuoroisuus toteutuu hyvin opiskelijoiden työelämäjaksoilla. Opiskelijat tarvitsevat paikkoja työelämässä oppimiseen ja organisaatio tarvitsee koulutettuja tekijöitä. Rekrytoinneissa on onnistuttu koulutus- ja oppisopimusten kautta. Kettunen kiitteleekin kovasta työvoimapulasta kärsivän alan puolesta paikallista oppilaitosyhteistyötä. Opiskelijoiden työelämäjaksot auttavat osaajapulan paikkauksessa. Kettusen mukaan vierailujen myötä myös osaaminen kehittyy puolin ja toisin. Easy Systems Oy:llä on koneita ja laitteita, joita oppilaitoksella ei ole. Vastaavasti opettajien ja opiskelijoiden vierailujen myötä työyhteisön osaaminen kehittyy.

Luksia Aki Kettunen

Aki Kettunen, toimitusjohtaja Easy Systems Oy

Yhteistyö koulun ja työpaikan välillä

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon opiskelija Leevi Lönnqvist on Easy Systems Oy:llä hankkimassa osaamista koulutussopimuksella. Leevin mielestä opiskelijoille hyvä yhteistyö työpaikan ja koulun välillä näkyy siinä, että suhteet ja kontaktit ovat jo olemassa ja opiskelijan on helppo tulla työpaikalle valmista väylää pitkin. Käytännön työtehtäviä tekemällä Leevi on oppinut lisää alasta, laitteista ja materiaaleista.

Luksia Leevi Loennqvist

Leevi Lönnqvist, opiskelija

Jatkuvaa kehittymistä

Kone- ja tuotantotekniikan koulutuksesta vastaavan koulutuspäällikön, Katja Mattila-Laineen, mukaan osaamistarpeet muuttuvat yrityksissä muiden muutosten myötä. Jatkuva muutos korostaa tiiviin ja pitkäjännitteisen yhteistyön merkityksen tärkeyttä yritysten ja oppilaitoksen välillä. Luksian kone- ja tuotantotekniikan koulutustarjonnassa näkyykin vahvasti alueen työelämän osaamistarpeet. Mattila-Laine kertoo, että yhteistyömuotoja kehitetään jatkuvasti yhdessä yritysten kanssa työpaikalla järjestettävän koulutuksen puitteissa. Parhaimmillaan yhteistyö pureutuu myös oppimisympäristöjen kehittämiseen. Esimerkiksi Easy Systems Oy:n kanssa toteutettu yhteistyökuvio opiskelijoiden ja yrityksen välillä on hyvä esimerkki tästä laaja-alaisesta ja vastavuoroisesta yhteistyöstä.

Katja Mattila-Laine, koulutuspäällikkö

Vastavuoroisen yhteistyön tärkeys

Kone- ja tuotantotekniikan opettajalle, Lauri Haapsaarelle, Easy Systems Oy on tuttu opiskelijoiden työelämäjaksojen ja vierailujen kautta. Haapsaaren mukaan arjessa yhteistyö painottuu koulutus- ja oppisopimusten osalta yhteiseen sopimiseen, ohjaukseen sekä arviointiin. Hän jatkaa, että Easy Systems Oy:ssä opiskelijoiden osaamisen hankkiminen on erittäin työelämälähtöistä. Oppilaitoksen arkeen vaihtelua tuo opiskelijoiden kanssa tehtävät vierailut työpaikoille. Vierailut ovat aina antoisia niin opiskelijoille kuin opettajille. Haapsaari korostaa vastavuoroisen yhteistyön yhtenä tärkeänä antina kaikkien osapuolien osaamisen kehittymistä.

Lauri Haapsaari, opettaja

Yhteistyössä on voimaa

Kumppanuus tarkoittaa sitä, että suunnittelemme ja toteutamme ammatillista koulutusta yhdessä. Asiakkaiden tarpeet avautuvat kumppanuustyön ja yhteiskehittämisen kautta. Kaikki roolissamme toimimme yhteisen tavoitteen, laadukkaan työelämäkumppanuuden, eteen. Se kannattaa. Yhteistyössä on voimaa, tiivistää Terhi Matikainen.