Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi.
Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

x

Takana Oy hyödyntää Luksian turvallisuusalan koulutusta oman henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen

Uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön ja reformin luomat koulutuksen uudet mahdollisuudet näkyvät onnistumisina aikuisten lisäkoulutuksessa. Uudistusten tavoitteena on, että opiskelija ja työelämä ovat koulutuspalvelujen lähtökohtana. Suurin muutos ammatillisen koulutuksen osalta tapahtuu ajattelu- ja toimintatavoissa, joissa toteutuu osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys kaikilla tutkintotasoilla.

Henkilökohtaistaminen on asiakaslähtöisyyden keskiössä ja opiskelijalle laaditaankin heti opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS), jossa tunnustetaan aiempi osaaminen ja suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee sekä miten se hankitaan.

Aiemman osaamisen tunnistamisessa avainasemassa on opintojen tutkinnonohjaaja sekä opiskelija itse. Opiskelija ei aina itse tiedä tai osaa sanoittaa omaa osaamistaan ja tutkinnonohjaaja on tässä paras apu. Osaamista verrataan tutkinnon perusteisiin sekä tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin. Myös osaamisen ajantasaisuus varmistetaan. Henkilökohtaistamisen prosessin seurauksena opiskelijan ensimmäinen oma suunnitelma opintojen rakenteesta, aikatauluista ja oppimisympäristöistä on hahmoteltu. Suunnitelmaa päivitetään matkan varrella yhdessä.

Uudistusten lähtökohta, osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys toteutuvat mallikkaasti Luksian turvallisuusalan ammattitutkintoa opiskeleville. Kaikilla turvallisuusalan ammattitutkinnon osapuolilla on koulutustuotteesta ja koulutusprosessista hyvät kokemukset.
- Terhi Matikainen, Luksia

 Takana Oy:n edustajan näkökulma

”Takana Oy tuottaa korkealaatuisia turvallisuus- ja riskienhallintapalveluita. Takana Oy:n toiminta-ajatus pitää sisällään myös keskeisesti ketteryyden ja asiakaslähtöisyyden näkökulmat. Maailmanlaajuinen koronapandemia pakotti, ja samalla myös mahdollisti, turvallisuusalan toimijat kehittämään omaa osaamistaan. Livenä toteutettavat tapahtumat ja yritystilaisuudet loppuivat lähes kokonaan. Olimme äkillisesti tilanteessa, jossa emme pystyneet tarjoamaan töitä työntekijöillemme siinä määrin kuin olisimme halunneet. Oli pakko nostaa katse tulevaisuuteen.

Yhteistyössä Luksian kanssa pystyimme poikkeusaikana antamaan työntekijöille mahdollisuuden itsensä kehittämiseen sekä yrityksenä kouluttamaan uusia työntekijöitä. Luksian toteuttama turvallisuus alan ammattitutkinto avasi Takana Oy:lle uudenlaisen ja kaikkien osapuolten tarpeet täyttävän tavan henkilöstön osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Koska perustavaa laatua oleva tavoitteemme on tuottaa asiakasyrityksillemme korkealaatuista palvelua laadusta tinkimättä, on osaava henkilöstö yrityksellemme elinehto.

Uudesta yhteistyömuodosta hyötyivät kaikki osapuolet. Oman osaamisen kehittämisellä on luonnollisesti itseisarvo työntekijöillemme. Jo valmiiksi ammattitaitoiset työntekijämme pääsivät osaamisen tunnistamisen ja henkilökohtaistamisen avulla täydentämään sujuvasti omaa osaamistaan ja kerryttämään samalla yrityksemme henkistä pääomaa. Lisäksi työantajan näkökulmasta kouluttautumaan innokas henkilöstö on ääretön lisäarvo ja voimavara.

Turvallisuusalan ammattitutkinnon Luksiassa suorittaneet työntekijämme voivat jatkossa toimia entistä monipuolisemmin erilaista osaamista ja pätevyyttä vaativissa työtehtävissä, mikä lisää yrityksemme mahdollisuuksia vastaanottaa monipuolisia toimeksiantoja asiakasyrityksiltä.

Pystyimme työnantajana ohjaamaan työntekijöitämme koulutuksen pariin. Koulutuksen osalta pystyimme kertomaan toiveitamme sisällön ja toteutuksen painotuksiin. Pääsimme olemaan osa opetusta sekä työntekijöidemme tukena opettajien rinnalla koko tutkinnon suorittamisen ajan. Pystyimme luomaan opiskelijoiden kanssa korkean laadun määrityksen - Takana-standardin.”

KUVA Oesterberg Takana 002 002


- Henrik Österberg, Operations Manager, Takana Oy

 Opettajan näkökulma

”Pitkän työkokemuksen omaavien ammattilaisten henkilökohtaistaminen (HOKS) on äärimmäisen mielenkiintoista ja itsellekin opettavaa. Aiemmin hankitun osaamisen monipuolinen kartoitus vaatii perehtymistä aiempien koulutusten sisältöihin ja työelämässä sekä harrastusten kautta hankitun osaamisen osalta myös laaja-alaista perehtymistä alan moninaisiin työtehtäviin. Prosessin avulla päästään nousujohteiseen osaamisen kartuttamiseen ja opiskelu on mielekästä.”
- Tommi Nyström, päätoiminen tuntiopettaja, Luksia Turvallisuusala

 Opiskelijoiden näkökulma

Selina Ala-Nikkola:
”Takana Oy:n työntekijöille tarjottiin viime vuonna mahdollisuutta suorittaa turvallisuusalan ammattitutkinto Luksian kautta. Koulua edustava opettajamme Tommi Nyström perehtyi jokaisen opiskelijan kanssa heidän taustoihinsa ja näin koulutuksen henkilökohtaistamisella kyettiin rakentamaan jokaiselle toimivin opiskelupaketti.

Koulutuksemme käsitti Luksian laadukkaat oppimateriaalit, etäoppitunteja ja joitakin lähipäiviä muun muassa voimankäyttökoulutusten merkeissä. Koulun yhteistyö nivoutui Takana Oy:stä löytyvän osaamisen kanssa toimivaksi kokonaisuudeksi.

Uskallan kiitellä itseni lisäksi myös muiden opiskelijoiden puolesta sitä, kuinka koulutus palveli porukkaamme. Työpaikan työntekijät tulevat keskenään varsin erilaisista elämäntilanteista, joten jokainen löysi itsensä kätevästi joko reaaliajassa Zoom-oppitunnilta tai viimeistään myöhemmin tallenteen äärestä. Ohjausta ja neuvontaa tuntui myös aina saavan nopeasti koulun kautta pienellä kynnyksellä. Itse en olisi osannut odottaa opetuksen sujuvan näin joustavasti ja opiskelijalähtöisesti. ”
- Selina Ala-Nikkola, Turvallisuusalan ammattilainen

KUVA Selina TAKANA

Niko Olin:
”Itse koin henkilökohtaistaminen erittäin toimivaksi ja tärkeäksi ratkaisuksi. Minun työhistoriaa ja osaamistani kartoitettiin laajalti opiskelun alussa ja sen pohjalta opettajan kanssa pystyimme luomaan kattavan kuvan siitä mitä tuleva opiskelu pitää sisällään juuri minun kohdalla. Käytännön tasolla tämä tarkoitti sitä, että annoin näyttöä jo opiskelluista asioista ja täysin uudet asiat tuli opiskeltua.
Etäopiskelua en juuri ennen ollutkaan kokeillut mutta koin sen erittäin mielekkääksi ja ainakin itselle sopivaksi. Uskon ja toivon että etäopiskelu tulee jäämään jollain tapaa opiskelujen vaihtoehdoksi.

Opiskelun alettua kävi ilmi, että olimme opiskelijoina kaikki hyvin erilaisilla taustoilla oppimassa uutta ja tämä toi erittäin mukavan lisän opiskeluun. Eri alueilla hyödynnettiin aikaisempia tai nykyisiä työnkuvia. Opiskelijat tukivat toisiaan, jotta opiskellusta asiasta saatiin mahdollisimman paljon käytännön tason näkemystä. ”
- Niko Olin, Palomies-ensihoitaja, Turvallisuusalan ammattilainen

KUVA Takana Niko

Kuvassa takana Janne Lehtonen, Henrik Österberg ja Niko Olin, edessä Juha Stark. Kaikki suorittivat turvallisuusalan ammattitutkinnon.