Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi.
Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

x

Tarja Pirttikangas: Kokemuksellista taidelähtöisyyttä ja palvelumuotoilua ESR-rahoitteisessa Tehdas-hankkeessa

SIRKUSPAJAT-pilotti, Tarja Pirttikangas

28.2.2017 Osallistujina TEHDAS-tehtaillaan työtä ja yrittäjyyttä ESR-projektin asiakkaita ja vastuukouluttaja Eero Lounela

7.3.2017 Osallistujina TEHDAS-projektin asiakkaita, Vihdin nuorisopajalaiset ja ohjaajat yhdessä sekä Luksiasta Paula Mäkelä pajalaisten tukena ja Eero Lounela

Pajaan osallistujat saivat tietoa sirkuksesta itsensä kehittämisen välineenä

Sirkuspaja 1

Aluksi

Tehdas-tehtaillaan työtä ja yrittäjyyttä ESR-projekti on suunnattu yli 45-vuotiaille työttömille ja työttömyysuhan alla oleville. Projektin tavoitteena on auttaa asiakkaita kehittämään tulevaisuuden väyläänsä kohti uutta uraa työelämässä, yrittäjyyttä tai opiskelua. Projektin aikana asiakkaat tuovat osaamisensa osaksi valmennusta ja sisältöjä. Oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen ovat mukana ryhmien yhteisissä sisällöissä. Henkilökohtainen ohjaus antaa avaimia oman suunnan löytämiseen, suunnitteluun ja toteutukseen.

Tehdas-projektin toiseksi viimeisessä Vihdin ryhmässä Tarja Pirttikangas sai sparrausta ja tukea kehittäessään uuden uran vaikuttavan insinöörin uran jälkeen. Tarja on työelämän ohessa kouluttautunut moneen tehtävään. Tehdas-projektin aikana monipuolisista opinnoista koostuva kokonaisosaaminen kypsyi Tarjan päätökseksi kehittää uraansa rakkaan harrastuksen parissa, jonka ohjaajaksi hän on myös kouluttautunut.

Tarja tekee töitä keikkaluontoisesti sirkusohjaajana ja kouluttajana, eikä kysynnästä tunnu olevan pulaa. Yrittäjämäinen työn myyminen ja markkinointi tuottaa tulosta. Tarjan pilottipajat Luksiassa saivat osallistujat aidosti hyvälle mielelle ja haastamaan itsensä oppimisessa sirkuksen keinoin.

Eero Lounela, Luksian Tehdas-tehtaillaan työtä ja yrittäjyyttä ESR-projektin Vihdin ryhmien vastuukouluttaja

Tarja Pirttikangas

Sirkuspaja 2

Kirjoittaja on koulutukseltaan sähkötekniikan DI, Montessoriopettaja, steinerpedagoginen luokanopettaja ja varhaiskasvattaja.

Sirkusta hän on opiskellut SNSL sirkusohjaajakoulutus, sekä useita kursseja mm. HCT (Holistic Circus Therapy), klovniterapia.

Sirkusopetuksen ja koulutuksen kokemusta kirjoittajalla on Snellman-korkeakoulusta sekä useiden sirkuskerhojen ja -pajojen vetämisestä mm. Vihdin 4H:ssa, erityislasten parissa Sylviakodissa, Marjatta-koulussa ja maahanmuuttajien parissa.

Miksi sirkus? Mistä on kyse?

Sirkus on monipuolista kehonhallintaa ja se kattaa useita eri osa-alueita, netistä löytyy jopa 120 erilaista esittävään lajiin. Jaotteluja on monenlaisia, itse käytän jaottelua Saksalaisen Waldorf-sirkus Calibastran mukaan, he jakavat sirkuksen seitsemään eri osa-alueeseen seuraavasti:

Sirkuslaji

Vaikutus, hyöty

Välineet

1. Akrobatia

Maan ja ilman hallintaa, painovoiman voittamista,

Itseluottamuksen rakennusta

Oma keho

2. Hypyt

Luuliikuntaa, joustavuutta

Hyppynaru, trampoliini (mini tai iso), Twist-naru, oma keho: kuperkeikat, voltit, laukat, kinkkaukset, erilaiset hyppelyt

3. Tanssit

Tilanhallintaa

Oma keho

4. Tasapainoilu

Pelon voittamista, tasapainon hallintaa

Akrobatia, nuorallakävely, trapetsi, yksipyöräinen, puujalat, skeittilauta, rola-bola eli tasapainolauta, tasapainopallo tai tynnyri

5. Jongleeraus

Hengitystä: irti päästämistä ja kiinni ottamista

Höyhenet, huivit, pallot, keilat, renkaat, Devil Stick, Flower Stick, Diabolo, Lautanen, Poi

6. Ihmispyramidit

Sosiaalisen luottamuksen rakentamista

Oma keho. Alle matto tai patja

7. Klovneria

Improvisointia, tunteiden hallintaa

Oma keho improvisoiden, rooliharjoittelut, rekvisiittaa

(http://www.calibastra.de, Ballreich 2007

Jokaisella seitsemällä osa-alueella on oma merkityksensä. Kun kehoa käytetään monipuolisesti ja eri osa-alueiden taitoja vuorotellaan ja yhdistellään, kehitetään kehoa ja mieltä kohti terveyttä, itseluottamusta, luottamusta maailmaan ja toisiin. Samalla motivoidaan ja innostetaan erilaisen kokeiluun ja sietämiseen. Lisäksi kaikki aistit ja niiden kehittäminen ovat läsnä koko ajan.

Pariakrobatiaa ja kehonhallintaa

Sirkuspaja 4

Mitä konkreettisesti tehtiin Luksian sirkuspajoissa?

Alussa tutustuttiin toisiin muutaman leikin varjolla. Palloteltiin yhdessä ja huomattiin, ettei sen pallon kiinni saaminen olekaan niin vaikeaa. Usein leikeissä lämmitellään keho huijaamalla juuri oikeat lihakset seuraavaan sirkuslajia varten, kuten esimerkiksi jongleeratessa tarvitaan käsiä ja ranteet, tasapainoilussa on tärkeää kylkilihasten venyttely, pariakrobatiassa lämmitellään keskikeho, nilkat ja ranteet jne.

Seuraavaksi siirryttiin pareittain heittelemään palloja, vähitellen tuli jongleerauksen rytmi tutuksi ja sen jälkeen kävimme jongleerauksen perusteita läpi. Osallistujat olivat innokkaina mukana pallojen heittelyssä ja heittorytmi kehittyi koko ajan.

Leikittiin taas ja lämmiteltiin keskikehoa vanteiden ja pallojen avulla, kissavenyttelyt vielä päälle ja olimme valmiita pariakrobatiaa varten. Aloitimme helpoista luottamusharjoituksista ja etenimme vaativampiin, rohkeuttakin koetteleviin liikkeisiin ja lopussa teimme usean ihmisen ihmispyramidin. Jokainen osallistui kokonaisuuteen ja sai onnistumisen iloaja ja rohkeutta kokemuksen kautta. Alussa pariakrobatia ja ihmispyramidit voivat olla pelottavia, ne ovatkin luottamuksen rakentamisessa loistava apuväline. Ne edellyttävät jatkuvaa kommunikaatiota ja parantavat sekä itseluottamusta, että luottamusta toisiin ihmisiin.

Sitten oli aika esitellä välineitä. Mukanani oli pari rola bolaa, eli tasapainolautaa, pieni tasapainotynnyri, pedalo. Jongleeraukseen liittyvistä välineitä pallojen lisäksi esittelin huivijongleerausta, diabolon perusteet, Flower stick/Devil stick perusteet, lautasen pyörityksen ja poin. Mukana oli useita erilaisia poita: sukkapoi, kiwido, Angel wing (enkelin siivet) ja itse tehdyt tulilintu poit.

Ja sitten vain kokeilemana vapaasti. Jokainen sai kokeilla mitä halusi ja useita onnistumisen kiljahduksia kuuluikin kokeilun aikana. Kuka onnistui lautasen pyörittämisessä, kenellä onnistui kolmenhuivin ja jopa kolmen pallon jongleeraus. Ja kuten kokemuksesta aina tietää, tunti loppui liian aikaisin.

Sirkuspaja 5

Sirkuksen työvälineitä

Yrittäjyys?

Rakastuin sirkukseen 2006 ja sille tielle jäin. Alussa se oli harrastus, sitten minua jo pyydettiin neuvomaan ja opettamaan. Aluksi koin ettenhän itsekään osaa kaikkea, mutta huomasin, että ei se mitään haittaa, yhdessä on kivaa oppia ja keksiä uusia temppuja. Jokaisella tunnilla opin aina lisää, sillä jokainen meistä oppii omalla tavallaan ja tuo aina uuden näkökulman jokaiseen välineeseen.

Sittemmin olen käynyt koulutuksia, välillä sirkus on jäänyt kiireiden myötä hautumaan, tai selkäongelmat ovat estäneet harjoittelun, ja taas olen siihen palannut uudelleen. Nyt olen löytänyt itsestäni sen innon ja rakkauden, jolla tiellä haluan jatkaa. Minua kiinnostaa sirkuksen terapeuttinen puoli ja mahdollisuudet oppimisen tukena, sillä jokainen innostuu aina jostain osa-alueesta, kun on monipuolista tarjontaa. Eri välineet kehittävät eri puolia meissä ja kokonaisuus koko kehoa ja mieltä. Joka päivä voi oppia uusia asioita itsestään, tavasta oppia, tavasta suhtautua itseensä ja miten toimii ryhmässä. Voi kehittää itseään onnistumisten ja epäonnistumisten kautta. Virheet ovat tärkeitä opettajia sirkustelussa ja sillä asenteella pärjää hyvin myös elämän haasteissa.

Minua kiinnostaa sirkuksen käyttö oppimisen tukena ja miten sitä voidaan soveltaa erilaisiin oppiaineisiin taidelähtöisenä menetelmänä. Olen opettanut vuodesta 2013 lähtien Snellman-korkeakoulussa tuleville luokanopettajille sirkuksen alkeita ja mitä voidaan milläkin luokalla tehdä lasten kanssa tukien juuri tietyn ikäisten kehitystä. Sirkus ei katso ikään eikä rajoitu mihinkään erilaisuuteen. Olen opettanut erityislapsia ja kehitysvammaisia, maahanmuuttajia ja eri-ikäisiä lapsista vanhuksiin. Aina voi soveltaa välineiden käyttöä, esim. kun on kyseessä hitaampi oppija, niin hidastetaan välineitä: pallojen sijasta käytetään huiveja tai höyheniä. Sirkuksen liikunnallinen puoli tulee leikin varjolla ihan vahingossa, ilona ja naurun lomassa, seuraavana päivänä huomaa että lihaksissa tuntuu.

Tehdas-projektin aikana rohkaistuin kokeilemaan yrittäjämäistä tapaa tehdä koulutustyötä. Jatkossa olenkin oman yritystoiminnan kautta käytettävissä erilaisiin työpajoihin ja koulutukseen eri kohderyhmille. Sirkusohjaajana voin soveltaa kouluttajaosaamistani monenlaisen oppimisen tueksi.

Mistä lähtöisin?

Sirkuksella on pitkät perinteet ja vasta viime vuosina se on laajentunut aiemmasta sirkustaiteilijasukujen taidoista sirkuskerhojen kautta jokaisen ulottuville. Eri välineillä on jopa tuhansien vuosien historia ja niistä on löydetty kuvauksia Egyptistä ja Kiinasta kuvataiteen välityksellä. Nykyaikana tietotekniikka ja virtuaalinen todellisuus tarjoavat monenlaisia elämyksiä. Tämä on kuitenkin vaikuttanut lasten ja nuorten liikkuvuuteen vähentävästi. Sirkuksella on monipuolista, se voi tarjota tunteiden ja elämysten hallintaa ja ihan oikeita pelon voittamisia ja inspiraatioita. Sirkustelu tarjoaa taidelähtöisenä menetelmänä mahdollisuuden tukea oman kehon ja mielen hallintaa ja oppimista monella tasolla.

Yhteenveto

Sirkus on yksi taidelähtöisen kasvatuksen muoto. Monipuolisuutensa ansiosta se tarjoaa jokaiselle jotain iästä ja kyvyistä riippumatta. Sirkuksessa on ihmeellistä taikaa ja se vie mennessään joka kerta. Siinä voi kohdata omat pelkonsa ja riittämättömyytensä ja oppia itsestään monia asioita. Joka kerta voi kokea onnistumisen ja oivaltamisen iloa. Rakastan olla todistamassa sitä hetkeä kun oivallus syntyy, ”lamppu syttyy pään päälle”.

Kirjoittajan aiempia kirjoituksia aiheesta

http://www.steinerkoulu.fi/bank_files/STKL_4_2014_9_TARJA_PIRTTIKANGAS_sirkus_on_in_mutta_miksi.pdf

http://www.steinerkoulu.fi/content/pdf/nettiliite_sirkusjuttu_4-2014.pdf

ESR logot