Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi.
Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

x

Työelämän kortit ja passit

Passi, kortti , todistus, sertifikaatti, ajokortti - kaikki kertovat osaamisestasi. Tietyissä ammateissa kortit ovat lakisääteisiä.

Anniskelutesti

Ensiavun peruskurssi EA1

Hygieniapassi

Märkätila-asentaja

Palveluja kotiin -passi

Sosiaali- ja terveydenhuollon työturvakortti

Sähkötyöturvallisuus

Tietokoneen ajokortit

Tieturva 1, tieturvakortti

Trukkiturvallisuus

Tulityö

Työturvallisuuskortti

 

Anniskelutesti: testin tarkoituksena on arvioida henkilön alkoholilainsäädännön osaamisen riittävyys ja saada alkoholilain 21 b §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitettu todistus (= anniskelupassi) siitä, että hän hallitsee alkoholijuomien anniskelua koskevat säännökset. Anniskelutesti on tarkoitettu anniskelupaikassa työskenteleville vastaaville ja varavastaaville. Vastaavalta hoitajalta vaaditaan vähintään kahden vuoden työskentelyä ja lisäksi ravintola-alan oppilaitoksen kokeen perusteella antamaa todistusta eli anniskelutestin suorittamista. Testin suorittaminen todistaa henkilön hallitsevan vaadittavat säännökset. Tuotevalvontakeskuksen ohjeen mukaan hyväksytty todistus annetaan henkilölle, joka osoittaa tenttikysymysten perusteella hallitsevansa anniskelua koskevat säädökset vähintään 75-prosenttisesti. Lisätiedot: www.sttv.fi ja koulutuskalenterimme.

Ensiavun peruskurssi EA1: tarkoitettu henkilöille, jotka työssään tarvitsevat ensiaputaitoja tai haluavat parantaa valmiuksiaan toimia esim. onnettomuustilanteessa. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat EA 1 -kurssitodistuksen, joka on voimassa kolme vuotta. Ensiavun peruskurssin sisältö noudatta SPR:n vaatimuksia: - Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa - Hätäensiavun perusteet: Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä ja Verenkierron häiriötila (sokki) - Haavat - Tavallisimmat sairauskohtaukset - Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat - Nivelvammat ja murtumat - Myrkytykset. Lisätiedot: koulutuskalenterimme.

Hygieniapassi: Sosiaali- ja terveysministeriön 23.11.2001 antaman asetuksen mukaan kaikilta elintarvikehuoneistossa työskenteleviltä vaaditaan todistus elintarvikehygieenisestä osaamisesta. Maaliskuun 2002 alusta on elintarviketyöntekijöiden ollut mahdollista osallistua hygieniaosaamistestiin ja saada testin läpäistyään osaamistodistus. Luksian aikuisopisto on Elintarvikeviraston hyväksymä osaamistestaaja. Osaamistesti käsittää 40 oikein / väärin -väittämää ja testin hyväksytysti suorittaminen edellyttää vähintään 34 oikeaa vastausta. Testissä käytettävä vastausaika on 45 minuuttia. Osaamistestissä on väittämiä kaikilta hygieniaosaamisen osa-alueilta kuten: mikrobiologian perusteet, ruokamyrkytykset, hygieeniset työskentelytavat, henkilökohtainen hygienia, puhtaanapito, omavalvonta ja lainsäädäntö. Lisätiedot: www.evira.fi, koulutuskalenterimme.

Märkätila-asentaja: Koulutus on tarkoitettu märkätilojen siveltäviä vesieristyksiä ja laatoituksia tekeville ammattirakentajille. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaisia valmiuksia, että hän pystyy itsenäisesti tekemään märkätilojen vedeneristystöitä tämän päivän määräysten, suunnitteluasiakirjojen ja asennusohjeiden mukaisesti oikeaa työjärjestystä noudattaen. Koulutus sisältää yhden päivän teoriaosuuden ja myöhemmin sovittavana ajankohtana toteutettavan kirjallisen kokeen ja työnäytön omalla työmaalla tai kouluttajan osoittamassa paikassa. Teoriaosuuden, kirjallisen kokeen sekä työmaaolosuhteissa suoritetun työnäytön hyväksytysti suorittaneet voivat hakea VTT:n henkilösertifioinnin VTT- Rakennustekniikasta. Lisätiedot: koulutuskalenterimme.

Palveluja kotiin -passi: Koteihin tuotettavien palvelujen tehokkuutta ja laatua voidaan lisätä vain tunnistamalla kodin erityisyys palvelu- ja työympäristönä. Tähän tarpeeseen on kehitetty Palveluja Kotiin -passi, jonka suorittaminen on näkyvä todiste laatutietoisesta ja vastuullisesta yrittäjyydestä. Ennen koulutusta tutustutaan itsenäisesti ennakkomateriaaliin, joka lähetetään koulutukseen ilmoittautuneille noin viikkoa ennen koulutusta. Koulutus järjestetään iltaopetuksena (klo 17 - 21) ja se koostuu 4 x 45 minuutin asiantuntijaluennoista ja luentotilaisuuden jälkeen tehtävästä kirjallisesta osaamistestistä. Koulutuksen suorittanut saa perustiedot kuluttajakäyttäytymisestä, ammattimaisesta toiminnasta asiakkaan kotona, kuluttajansuojalaista ja kotitalousvähennyksestä. Osaamistestin hyväksytysti suorittaneet merkitään Elias nettitorin ylläpitämään julkiseen rekisteriin ja he saavat Palveluja Kotiin passikortin. Lisätiedot: www.elias.fi

Sosiaali- ja terveydenhuollon työturvallisuuskortti: korttion suunnattu hoiva- ja hoitolaitoksissa työskenteleville henkilöille. Se vastaa teollisuuden työturvallisuuskorttia. Työturvallisuuskortin käyttöönotto ei ole yrityksille pakollista. Kurssi on yhden päivän mittainen ja siihen liittyy kirjallinen koe. Kurssin hyväksyttävästä suorittamisesta myönnetään sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortti, joka on voimassa viisi vuotta. Kurssin suorittaneella on perusteet työympäristön vaarojen tunnistamiseen, perustiedot työsuojelun yleisistä periaatteista ja yhteistoiminnasta työpaikoilla sekä perusvalmiudet huolehtia omasta ja lähimmäistensä turvallisuudesta, silloin kun työpaikalla tapahtuu jotain odottamatonta. Lisätiedot: www.spek.fi ja koulutuskalenterimme.

Sähkötyöturvallisuus: Sähköalan lainsäädännössä edellytetään, että sähkötöitä ja käyttötöitä tekevien henkilöiden on oltava ammattitaitoisia ja riittävästi opastettuja tehtäviinsä. Sähkötyöturvallisuusstandardi määrittelee lisäksi, että työnantajan tulee huolehtia yleisestä sähkötyöturvallisuuteen liittyvästä koulutuksesta. Kaikille sähkötöitä tekeville henkilöille on annettava yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus, joka tulee uusia enintään viiden vuoden välein ja tarvittaessa useammin. Innofocuksen sähkötyöturvallisuuskurssin avulla on mahdollista päivittää määräysten tuntemus ja niiden mukaiset tiedot käytännön osaamisen tasolle nopeasti ja tehokkaasti. Tiivis tietopaketti käsittelee sähkötyöturvallisuusmääräysten SFS 6002 standardin mukaisen nykytilan yhden opetuspäivän aikana. Lisäksi oppilaat saavat mukaansa kirjallisen tietopaketin. Lisätiedot: www.tukes.fi, koulutuskalenterimme. Materiaalia www.stul.fi.

Tietokoneen ajokortit: TIEKEn (Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n) kehittämä ja kasvattama Tietokoneen ajokortti -tuoteperhe on vakiinnuttanut asemansa tietoteknisten taitojen mittaajana Suomessa. Tuoteperheeseen kuuluvat @-kortti, A-kortti ja AB-ajokortti.

  • kansalaisen @-kortti on hyödyllinen kaikille tietoyhteiskunnan jäsenille, palvelee erityisesti aloittelijoita tarjoten sopivan välitavoitteen A-kortin suorittamiseen.
  • tietokoneen käyttäjän A-kortti on suunnattu peruskäyttäjälle, joka käyttää tietokonetta työssä ja vapaa-aikana. Sisältö ja vaadittava osaamistaso vastaavat työelämän tarpeisiin sisältäen tärkeimmät tietotekniikan osa-alueet. Lisätietoja www.tieke.fi
  • A-korttitutkinnon suorittanut osaa itsenäisesti käyttää tietokonetta, hallitsee työkaluohjelmien peruskäytön, tuntee tietotekniikan peruskäsitteet sekä tunnistaa tietotekniikan soveltamisalueet
  • tietokoneen käyttäjän AB-kortti on valtakunnallinen työelämän tarpeita vastaava tutkinto. Tämä vaativa, pääosin valinnaisista osista koostuva jatkotutkinto tarjoaa suorittajalleen erikoistumismahdollisuuden juuri niihin tietotekniikan osa-alueisiin, joita hän tarvitsee työssään tai jotka häntä erityisesti kiinnostavat.

Katso Luksian ajokorttikokeet.

Tieturva 1, Tieturvakortti: Tieturva 1 -koulutus vaaditaan henkilöltä, joka osallistuu tiellä tehtävään tienpitoon liittyvään työhön, tie- ja päällystysmateriaaleja kuljettavan auton kuljettajalta, työkoneen kuljettajalta muussa kuin kertaluonteisessa työssä sekä muussa työssä yleisellä tiellä työskentelevältä. Tavoitteena on lisätä sekä työnjohdon että erityisesti työntekijöiden tietämystä tiellä työskentelyn turvallisuudesta ja turvallisista työtavoista. Tavoitteena on myös yhdenmukaistaa liikenteenohjausta ja käyttäytymistä teillä tehtävässä työssä. Lisätietoja: koulutuskalenterimme

Trukkiturvallisuus: trukkiturvallisuuskoulutus on tarpeen sekä trukkia työssään tarvitseville (mm. varastohenkilöt ja autonkuljettajat) että trukkien liikennöintialueella liikkuville henkilöille. Trukkiturvallisuuskoulutuksen käynyt henkilö tuntee tavaroiden kuormaus- ja varastointiohjeet ja on tutustunut käytettäviin menetelmiin. Koulutus perehdyttää myös kuljettajalle päivittäin kuuluviin trukin huolto- ja tarkastustehtäviin. Koulutuksessa painotetaan trukinajosta annettuja ohjeita ja turvallisuusmääräyksiä. Kysy yrityskohtaista tarjousta.

Tulityökortti: Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton Tulityöt, suojeluohjeen 2002 mukaisesti "tulityöt ovat töitä, joissa syntyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka aiheuttavat palovaaran". Tilapäisellä tulityöpaikalla tulitöitä tekevällä henkilöllä on oltava Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä voimassa oleva tulityökortti. Suomessa myönnetty tulityökortti on voimassa Pohjoismaissa ja vastaavasti muissa Pohjoismaissa myönnetty tulityökortti hyväksytään Suomessa. Kortti on voimassa viisi vuotta koulutuksen suoritusajasta. Lisätietoja: www.spek.fi ja koulutuskalenterimme.

Työturvallisuuskortti: Työturvallisuuden kehittämiseksi teollisuuden yhteisillä työpaikoilla on kehitetty valtakunnallinen menettelytapa, josta käytetään nimeä työturvallisuuskorttikoulutus. Työturvallisuuskortin käyttöönotto ei ole yrityksille pakollista. Useat tilaajayritykset tulevat kuitenkin vuoden 2005 alusta edellyttämään alihankkijoidensa työntekijöiltä työturvallisuuskortin. Kurssi on yhden päivän mittainen ja siihen liittyy kirjallinen koe. Kurssin hyväksyttävästä suorittamisesta myönnetään työturvallisuuskortti, joka on voimassa viisi vuotta. Kurssin suorittaneella on perustiedot työympäristön vaarojen tunnistamiseen, työsuojelun yleisistä periaatteista ja yhteistoiminnasta yhteisillä työpaikoilla ja perusvalmiudet omaksua työpaikka- ja työtehtäväkohtainen perehdyttäminen. Lisätietoja: www.spek.fi ja koulutuskalenterimme.